Uygurca Dersleri: Uygurca Kişi Zamirleri

Uygurca Dersleri: Uygurca Kişi Zamirleri

Uygurca Kişi Zamirleri

Uygurca diğer derslere ulaşmak için tıklayınız: Uygurca Dersler

Bu yazı dizimizde Uygurca, Uygurca ders, Uygurca dersler, Uygurca Öğren, Uygurca Kişi Zamirleri, uygurca alfabesi  uygurca kelimeler,  uygurca çeviri,  uygurca nedir,  uygurca Türk,  uygurca kelimeler ve anlamları,  uygurca öğren,  eski uygurca, Uygurca Dersleri: Uygurca Kişi Zamirleri, Uygurca Türk: تۈركىيىلىك gibi konular ele alınacaktır.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe   Göktürkçe   Edebiyat   Türkçe Adlar   Tarih   Kökenbilgisi   Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu   Türk Dünyası  PDF-DOC   Sınav-Deneme

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi   Sıfatlar   Belirteçler   Anlam Bilgisi   Kompozisyon   İlgeçler   Cümlede Anlam   Nasıl yazılır?   Bağlaçlar   Paragrafta Anlam   Noktalama İşaretleri   Ünlemler   Sözcükte Anlam   Sözcük Bilgisi   Eylemler   Ses Bilgisi   Yapım Ekleri   Eylemsiler   Yapı Bilgisi   Adıllar  Dil-Anlatım   Yazım Bilgisi   Adlar   Edebiyat   Anlatım Bozuklukları   Ana Bet  Atasözleri ve Deyimler   TDH-Instagram   Tivitır   Feysbuk

Uygurca, Uygurca ders, Uygurca dersler, Uygurca Öğren, Uygurca Kişi Zamirleri, uygurca alfabesi  uygurca kelimeler,  uygurca çeviri,  uygurca nedir,  uygurca Türk,  uygurca kelimeler ve anlamları,  uygurca öğren,  eski uygurca, Uygurca Türk: تۈركىيىلىك
 

Uygurca Kişi Zamirleri Şunlardır

Men = ben
Sen = sen
U = o
Biz = biz
Siler yada Senler = siz
Ular = onlar

Çoğu kişi zamirleri benzer olmasına karşın, Uygur Türkçesi’ndeki kişi zamirleri biraz daha ayrıntılıdır. Bu ayrıntılar şu şekilde açıklanabilir;

* Uygur Türkçesi’ndeki "Siz" ve "Sili" sözcükleri, 2. tekil şahıslar için kullanılır ve Türkiye Türkçesi’ndeki gibi kibarlık ifade eder. Ancak
Uygur Türkçesi’ndeki "Siz", Türkiye Türkçesi’nde kullanıldığı gibi çoğul anlamda kullanılmaz.
* Uygur Türkçesi’ndeki "Siler" ve "Senler" sözcükleri 2. çoğul şahıslar için kullanılır. "Senler" sözcüğü ile nadir olarak karşılaşılır. Olağan durumlarda "Siler" sözcüğü kullanılmaktadır.

Uygurca nedir? Uygur Türkçesi / Uygurca – Türk Lehçeleri

Uygurca nedir genel bir açıklama yapalım arkadaşlar.

Çinliler, Göktürkler ve bölgedeki diğer boylarla güç mücadelesi içinde geçirdikleri 150 yıldan sonra Uygurlar, 745 yılında, Moğolistan’daki Göktürk Devleti’ne son vererek bozkırların yeni hakimi olmuşlardır.

8. yüzyılın sonlarında Uygurlar, Karluklar ve Tibetlilerle savaşarak yavaş yavaş Doğu Türkistan’da, Tarım bölgesindeki şehirlere yerleşmeye ve göçebelikten kopmaya başlamışlardır. Budizm’in de etkisiyle savaşçı kimlikleri zayıflayan Uygurlar, 840 yılında savaştıkları Kırgızlara çok fazla direnmeden güneye. Doğu Türkistan’a çekilmişlerdir. Uygurların Koço’ya (Turfan) yerleşen kolu 840 yılında bir devlet kurmuştur. 1250 yılına kadar varlığını sürdürmüş olan bu devlet, siyasi anlamda değilse de kültürel anlamda önemli bir merkez olmuştur. Yaklaşık dört yüzyıllık egemenlikleri süresince Uygurlar çoğunlukla Budist eserlerin çevirisine dayalı zengin bir edebî gelenek oluşturmuşlardır.

11. yüzyılda Karahanlıların etkisiyle İslamiyeti kabul eden Uygurlar, 13. yüzyılın başlarında Moğol, 18. yüzyıldan başlayarak da Çin işgaliyle karşılaşmışlardır. Uygurlar Çin işgaline uzun süre direndilerse de bölge 1955 yılında Çin’e bağlı Sinkiang Uygur Özerk Bölgesi haline getirilmiştir.
1993 nüfus sayımına göre Doğu Türkistan‘ın nüfusu 16.052.648’dir. Büyük çoğunluğu Sinkiang Uygur Özerk Bölgesi’nde yaşayan Uygurlar, 7.589.468 kişi ile bu nüfusun % 47’sini oluşturmaktadırlar. Ayrıca Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan‘da da Uygur toplulukları vardır. 1989 sayımına göre eski Sovyetler Birliği’nde yaşayan Uygur sayısı 262.199’dur.

TÜRK LEHÇELERİ KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ

Türk lehçeleri, Türk dilleri, Türkçenin şiveleri, Türkçenin lehçeleri,  AZERBAYCAN TÜRKÇESİ, KAZAK TÜRKÇESİ, KIRGIZ TÜRKÇESİ ÖZBEK TÜRKÇESİ, TÜRKMEN TÜRKÇESİ

Yorumlar (0)