Uygurca Hal Eklerine Göre Kişi Zamirleri

Uygurca Hal Eklerine Göre Kişi Zamirleri

Uygurca Hal Eklerine Göre Kişi Zamirleri

Uygurca diğer derslere ulaşmak için tıklayınız: Uygurca Dersler

Bu yazı dizimizde Uygurca, Uygurca ders, Uygurca dersler, Uygurca Öğren, Uygurca Kişi Zamirleri, uygurca alfabesi uygurca kelimeler, uygurca çeviri, uygurca nedir, uygurca Türk, uygurca kelimeler ve anlamları, uygurca öğren, eski uygurca, Uygurca Dersleri: Uygurca Kişi Zamirleri, Uygurca Türk: تۈركىيىلىك gibi konular ele alınacaktır.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Uygurca Hal Eklerine Göre Kişi Zamirleri

Manga -----------> Bana
Sanga ------------> Sana
Uninggha ---------> Ona
Bizge ------------> Bize
Silerge ----------> Size
Ulargha ----------> Onlara

Meni -------------> Beni
Seni -------------> Seni
Unı --------------> Onu
Bizni ------------> Bizi
Silerni ----------> Sizi
Ularnı -----------> Onları

Mende, Meningde --------> Bende
Sende, Seningde --------> Sende
Unda, Unıngda, Anda ----> Onda
Bizde ------------------> Bizde
Silerde ----------------> Sizde
Ularda -----------------> Onlarda

Mendin, Meningdin ------> Benden
Sendin, Seningdin ------> Senden
Undın, Unıngdın, Andın --> Ondan
Bizdin -----------------> Bizden
Silerdin ---------------> Sizden
Ulardın ----------------> Onlardan

 

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu