Indefinite Prononouns (Somebody, Anybody, Nobody) Konu Anlatımı
somebody Birisi Somebody stole my wallet (Birisi cüzdanımı çaldı)
someone Birisi I saw somene outside. (Bahçede birisini gördüm.)
something Birşey There is something on your head. (Kafanda birşey var.)
somewhere Biryer I left my glassess somewhere. (Gözlüğünü bir yerde unuttum.)
anybody Hiç kimse / Herhangi bi kimse I didn't see anybody at home. (Evde kimseyi görmedim.)
anyone Hiç kimse / Herhangi bir kimse Is there anyone in the class? (Sınıfta kimse var mı?)
anything Hiçbir şey / Herhangi bir şey I didn't buy anything yesterday. (Dün hiçbir şey satın almadım.)
anywhere Hiçbir yer / Herhangi bir yer We didn't go anywhere last summer. (Geçen yaz hiçbir yere gitmedik.)
nobody Hiçbir yer I saw nobody at school. (Okulda hiç kimseyi görmedim) 
noone Hiç kimse I met noone at the party. (Partide hiç kimseyle tanışmadım.)
nothing Hiçbir şey I sold nothing yesterday. (Dün hiçbir şey satmadım.)
nowhere Hiçbir yer I went nowhere last holiday. (Geçen tatil hiçbir yere gitmedim.)


 

EXAMPLES (ÖRNEKLER)

 

- They didn't see anyone/any body in the room. (Odada hiç kimseyi görmediler.)

- They saw no one / nobody in the room. (Odada hiç kimseyi görmediler.)

- He doesn't want anything. (Hiçbir şey istemiyor.)

- He wants nothing. (Hiçbir şey istemiyor.)

- I am not going anywhere. (Hiçbir yere gitmiyorum.)

- I am going nowhere. (Hiçbir yere gitmiyorum.)

- We want go to somewhere. (Bir yere gitmek istiyoruz.)

- The man is going to buy something. (Adam birşey alacak.)

- Your father is talking to somebody / someone. (Baban birisiyle konuşuyor.)

- Can anybody lift this heavy stone? (Herhangi biri bu taşı kaldırabilir mi?)

- Will you go anywhere? (Bir yere gidecek misin?)

- Do you want anything to read? (Okuyacak birşey istiyor musun?)


► No ile başlayan zamirler yapı olarak olumlu cümlede kullanılırlar, fakat anlamları olumsuzdur. Bu durum Türkçe'de yoktur.

- I saw nobody at the party. (Partide hiç kimseyi görmedim.)

Bu cümlenin Türkçe'ye birebir çevrilmiş hali, "Partide hiçkimseyi gördüm" şeklindedir. Görüldüğü gibi cümlede olumsuzluk eki not kullanılmamıştır, fakat cümlenin anlamı olumsuzdur.

► Any ile başlayan zamirler olumsuz cümlelerde kullanıldığında, hiç anlamındadır.

- I didn't see anybody at the party. 
(Partide hiç kimseyi görmedim.)

► Nobody ve somebody özne olarak kullanılabilirler ve daima tekil olarak düşünülürler.

- Somebody called my name. (Birisi ismimi söyledi.)

- Somebody always follows me. (Birisi beni her zaman takip eder.)

► Anybody de özne olarak kullanılır ancak o zaman herhangi biri anlamına gelir.

- No one / nobody is coming to my wedding. (Düğünüme kimse gelmiyor.)


- Anybody can cook an egg. (Herhangi bir kişi / herkes yumurta pişirebilir.)

► Some, bir, herhangi bir manasında kullanılır ve tekildir.

- Some day I'll be rich and help the poor. (Bir gün zengin olup fakirlere yardım edeceğim.)

► Any, (her, herhangi bir) manasında kullanılır ve olumlu mana verir. Tekil olarak düşünülür.

- Any man in my company can solve this problem. (Şirketimdeki herhangi bir kişi / herkes bu problemi çözebilir.)

- Anything in this shop is expensive. (Bu dükkandaki herşey pahalıdır.)

- You can ride any horse in my stable. (Ahırımdaki her atı sürebilirsin.)

► No, (hiçbir ) manasında kullanılır. Bu manada kullanıldığı zaman hem tekil hem de çoğul olarak kullanılabilir.

- No man in his village will invite you for dinner. (Köyünde hiçbir adam seni akşam yemeğine davet etmez.)

- There is no bus now. We have to walk. (Şimdi bir otobüs yok. Yürümek zorundayız.)

- We slept in the car. Because there were no hotels in the town. (Arabada uyuduk. Çünkü kasabada hiç otel yoktu.)

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu