Singular / Plural (Tekil / Çoğul) Konu Anlatımı

Singular / Plural (Tekil / Çoğul) Konu Anlatımıİngilizce tekil ve çoğul kelimelerle ilgili kurallar ve uygulamalar Türkçe'dekinden farklıdır. Fakat en genel ve yaygın çoğul yapma şekli, ismin sonune "-s" takısı getirirek yapılır. Fakat düzensiz çoğalan isimler, aynı kalan isimler ve diğer kurallar Türkçe'deki kurallardan farklı olan bazı uygulamalardır. Ayrıca İngilizce'de sayılabilen ve sayılamayan isimler vardır ve sayılamayan isimler çoğul yapılamazlar. Bu gramer anlatımında İngilizce'de çoğul yapmak ile ilgili tüm kurallar ve uygulamalar detaylı olarak antalılmıştır.

► Sayılabilen isimlerin sonuna -s takısı gelir. Ancak ismin son harfine bağlı olarak -s harfi bazı değişiklikler gösterebilir. Aşağıda isimlerin aldığı -s takıları ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

- Sonu “ o “ ile biten isimler potato , tomato ( es ) alarak , patatoes , tomatoes

- Sonu “ x “ ile biten isimler box , fox ( es ) alarak , boxes , foxes

- Sonu “ s “ ile biten isimler glass , class ( es ) alarak , glasses , classes

- Sonu “ f , fe “ ile biten isimler shelf , knife ( ves ) alarak , shelves , knives

- Sonu “ y “ ile biten isimler city ( ies ) alarak , cities , stories

- Sonu “ ch , sh “ ile biten isimler watch ( es ) alarak , watches , dishes

- Sonu “ y “ ile bitip kendinden önce “ bir sesli harf “ gelmesi durumunda toy ( s ) alarak , toys , boys

- Bunlar dışında kalanlar ( s ) alarak , books , pens alarak çoğul yapılır.

► Bir kural eşliğinde formülize edilebilen herşey İngilizce Gramerinde “ düzenli “ diye adlandırılır.

Yukarıda belli kurallar çerçevesinde çoğul yapılabilen isim katogorileri gösterilmiştir.Belli bir kural sınıfına girmeyen ve bunun sonucunda ayrı ayrı ezberlenmek zorunda kalınan kelimeler ise “ düzensiz “ yapılardır. Aşağıda “ s ve türevleri “ ile çoğul yapılamayan ayrı ayrı ezberlemek zorunda olduğumuz “ düzensiz isimler “ yer almaktadır.

man adam - men adamlar

man kadın - women kadınlar

person kişi - people kişiler

foot ayak - feet ayaklar

fish balık - fish balıklar

louse bit - lice bitler

mouse fare - mice fareler

child çocuk - children çocuklar

tooth diş - teeth dişler

sheep koyun - sheep koyunlar

ox öküz - oxen öküzler

goose geyik - geese geyikler

this bu - these bunlar

that şu - those şunlar

► Çift olan herşey çoğul sayılır. Burada yine Türkçe'dekinden farklı bir mantık vardır. Mesela pantolon kelimesinin çoğul olması çift paçası olmasındandır. Yine aynı şekilde dürbün kelimesi de çoğuldur ve iki gözü olduğu içindir. Aşağıda bu şekilde çoğul kullanılan kelimelerin bir listesini görebilirsiniz.

eyes gözler - shorts şort

jeans kot pantalon - shoes ayakkabı

scissors makas - tights tayt

knicers kısa pantalon - pajamas pijama

pants pantalon - braces askı

glasses bardak - binoculars dürbün

trousers pantalon - spectacles gözlük

clippers kırpma aleti - shears makas

tongs maşa - pincers kerpeten

► Yukarıda, sonu “ f ve fe “ ile biten isimlerin çoğul yapılabilmeleri için bu harflerin düşüp yerlerine “ ves “ getirildiğini söylemiştik.Bu isimler aşağıdaki gibidir.

Calf buzağı - calves buzağılar

Half yarım - halves yarımlar

Wife kadın eş - wives eşler

Self kendi - selves kendileri

Knife bıçak - knives bıçaklar

Leaf yaprak - leaves yapraklar

Shelf raf - shelves raflar

Thief hırsız - thieves hırsızlar

Wolf kurt - wolves kurtlar

Loaf somun - loaves somunlar

Sheaf demet - sheaves demetler

► Yukarıdakiler dışında kalan isimler “ f ve fe “ ile bitmelerine rağmen sadece “ s “ alarak çoğul yapılır

Safe kasa - safes kasalar

Blief inanç - bliefs inançlar

Roof çatı - roofs çatılar

Chief başkan - chiefs başkanlar

► Her zaman çoğul olarak kullanılan tekili olmayan isimler vardır. Bunlar asla tekil olarak kullanılamazlar.

oborigines yerli - police polis

archives arşiv - remains kalıntı

riches servet - savings tasarruf

cattle sığır - surroundings çevre

clothes çamaşır - thanks teşekkür

outdoors dışarısı - manners terbiye

dregs tortu - outskirts cıvar

eaves saçak - victuals erzak

environs çevre - goods mal

► Türkçe'de sayılabilir gibi düşündüğümüz ama İngilizce'de sayılamayan isimler vardır. Türkçe düşünüldüğü zaman konuşmada ve yazmada hata yapılabilir. Bu yüzden bu kelimelerin iyi öğrenilmesi gerekir.

Advice öğüt - business 

Baggage bagaj - entertainment gösteri

Bread ekmek - furniture mobilya

Money para - grief üzüntü

Cash nakit - knowledge bilgi

Fun eğlence - information bilgi

Homework ev ödevi - mail posta

Work  - news haber

 

7. Sınıf İngilizce Test, Soru, Deneme, Sınav, 7. sınıf ingilizce test friendship, 7 sınıf ingilizce testleri ve cevapları, 7. sınıf ingilizce test indir, 7 sınıf ingilizce testleri pdf, 7.sınıf ingilizce 2.ünite testleri, 7.sınıf ingilizce friendship test indir, 7.sınıf ingilizce kazanım testleri, 2017 2018 7 sınıf ingilizce test, 8. Sınıf İngilizce Test, Soru, Deneme, Sınav, 8. sınıf ingilizce test friendship, 8 sınıf ingilizce testleri ve cevapları, 8. sınıf ingilizce test indir, 8 sınıf ingilizce testleri pdf, 8.sınıf ingilizce 2.ünite testleri, 8.sınıf ingilizce friendship test indir, 8.sınıf ingilizce kazanım testleri, 

Yorumlar (0)
-4°
kapalı