Ad Durumu nedir? Ad Durumu Eki nedir? Ad Gövdesi nedir? Ad Soylu Sözcük nedir?
Yapım-Çekim Ekleri Kolay Erişim Çizelgesi


A) Yapım Ekleri


Yapım Ekleri Konu Anlatımı


İsimden İsim Yapan Ekler


İsimden Fiil Yapan Ekler


Fiilden İsim Yapan Ekler


Fiilden Fiil Yapan EklerB) Çekim Ekleri


a) İsim Çekim Ekleri

Çokluk eki


Durum (hal) eki


İlgi (tamlama) eki


Eşitlik ekleri


İyelik ekib) Fiil Çekim Ekleri

b-1) Kip ekleri:


Haber Kipleri


Dilek Kipleri


İstek Kipleri


Emir Kipi


Gereklilik Kipleri


b-2) Kişi ekleri
Ad Durumu nedir? Ad Durumu Eki nedir? Ad Gövdesi nedir? Ad Soylu Sözcük nedir?
 1. Ad Durumu anlamı nedir?
Başka bir sözcükle ilgi kurmak üzere, adın, yalın olarak veya ek alarak bulunduğu durum: Ev (ev aldı) , evi (ev-i aldı) , eve (ev-e gitti) , evde (ev-de oturuyor) , evden (ev-den çıktı) , evin (ev-in kapısı) vb.

 

 • Ad Durumu Eki nedir?
  Adın başka bir sözcükle ilgi kurmak üzere aldığı ek. Türkçede kullanılan ad durumu ekleri ve değişimleri şunlardır: A) Belirtme durumu eki ve değişimleri şöyledir :-i, -ı, -ü, -u -y-i, -y-ı, -y-ü, -y-u (ev-i, bal-ı, göz-ü, kol-u bahçe-y-i, kapı-y-ı, üzüntü-y-ü, korku-y-u) vb. B) Yönelme durumu eki ve değişimleri şöyledir : -e, a -y-e, -y-a (ev-e, bal-a bahçe-y-e, kapı-y-a) vb. C) Kalma durumu eki ve değişimleri şöyledir :-de, -da, -te, -ta (ev-de, bal-da, sepet-te, sokak-ta) vb. Ç) Çıkma durumu eki ve değişimleri şöyledir :-den, -dan, -ten, -tan (ev-den, bal-dan sepet-ten, sokak-tan) vb. D) Tamlayan durumu eki ve değişimleri şöyledir :-in, -in, -ün, -un -niri, -nın, -nün, -nun (ev-in, bal-ın, göz-ün, kol-un,bahçe-nin, kapı-nın, üzüntü-nün, korku-nun) vb. (bk. Belirtme, Yönelme, Kalma, Çıkma, Tamlayan durumları)


 

 • Ad Gövdesi nedir?
  (Derleme, isim gövdesi) Ad veya eylem kökünden yapım ekleriyle türetilen ve ad olarak kullanılan gövde: Gözlükçülük (göz-lük-çü-lük) , sevinç (sev-inç) , gezi (gez-i) , verim (ver-imj, görgü (gör-gü) vb.


 

 • Ad Kökü nedir?
  (Derleme. isim kökü, isim soyundan kök, kök isim) Bir sözcüğün ad olan ve bölünemeyen anlamlı parçası: Ev, el, baş, araba, kanat vb.


 

 • Ad Soylu Sözcük nedir?
  Ad durumlarından birine girebilen ve tümcede ad gibi görev alan sözcük: Eve gitmek, güzele bakmak, kendine güvenmek vb.


 

 • Ad Tamlaması nedir?
  (Derleme. ad tümlemesi, isim tamlaması, isim takımı, izafet ilgisi) İki veya daha çok addan kurulmuş tamlama: Evin kapısı, bahçenin duvarı, anne sevgisi, sokak kedisi, demir köprü, gümüş tepsi bankanın açılış töreninin gecikmesi ve ertelenmesi Devlet Üretme Çiftliği Süt ve Mamulleri Fabrikası vb.

Yorumlar (0)
açık