Ad Tamlaması nedir? Ad Tümcesi nedir? Addan Türeme Ad nedir? Addan Türeme Eylem nedir?
Ad Tamlaması nedir? Ad Tümcesi nedir? Addan Türeme Ad nedir? Addan Türeme Eylem nedir?

Ad Tamlaması nedir? Ad Tümcesi nedir? Addan Türeme Ad nedir? Addan Türeme Eylem nedir?

Yapım-Çekim Ekleri Kolay Erişim Çizelgesi


Ad Tamlaması nedir? Ad Tümcesi nedir? Addan Türeme Ad nedir? Addan Türeme Eylem nedir?


Ad Tamlaması nedir?

(Derleme: ad tümlemesi, isim tamlaması, isim takımı, izafet ilgisi)

İki veya daha çok addan kurulmuş tamlamadır:

Evin kapısı, bahçenin duvarı, anne sevgisi, sokak kedisi, demir köprü, gümüş tepsi bankanın açılış töreninin gecikmesi ve ertelenmesi, Devlet Üretme Çiftliği Süt ve Mamulleri Fabrikası vb.

  • Ad Tümcesi nedir?


(Derleme: İsim cümlesi, isimcil cümle)

Yüklemi ek eylemle kurulan tümcedir.

Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymaktır.

Sen çalışkan bir çocuksun.

Hasta gibiyim.

Yorgun değildir. vb.

  • Addan Türeme Ad nedir?


(Derleme: İsimden isim, addan türemiş ad, isim soyundan isim)

Ad kökünden yapım ekleriyle türetilen ad gövdesidir:

Arkadaş (arka-daş) , gözcülük (göz-cü-lük) , gözlükçülük (göz-lük-çü-lük) vb.

  • Addan Türeme Eylem nedir?


(Derleme: İsimden fiil, isim soyundan fiil, isimden türemiş fiil)

Ad kökünden yapım ekleriyle türetilen eylem gövdesidir:

Evlenmek (ev-le-n-) , evermek (ev-er-) , gözlemek (göz-le-) , başlamak (baş-la-) , başarmak (baş-ar-) , susamak (su-sa-) , doğrulmak (doğru-l-) , sertleşmek (sert-leş-) vb.

  • Adıl N Si nedir? 


(Derleme: zamir  n'si, zamir ünsüzü)

Çok defa 3. kişi iyelik ekleriyle, ad durumu ekleri arasına giren ve 3. kişi adıllarıyla kullanılan n ünsüzüdür:

Evini (ev-i-n-i) , evine (ev-i-n-e) , evinde (ev-i-n-de) , evinden (ev-i-n-den) , evinin (ev-i-n-in) , evlerini (ev-) er-i-n-i) , bahçesini (bahce-si-n-i) , bahçelerinden (bahçe-ler-i-n-den) , onu (o-n-u) , ona (o-n-o) , onda (o-n-da) , ondan (o-n-dan) , onun (o-n-un) , bunu (bu-n-u) , şundan (şu-n-dan) vb.

Yorumlar (0)