Gövde, İsim Gövdeleri, Fiil Gövdeleri

Gövde, İsim Gövdeleri, Fiil Gövdeleri

Gövde, İsim Gövdeleri, Fiil Gövdeleri Nelerdir?

Gövde, İsim Gövdeleri, Fiil Gövdeleri

1. İsim (Ad) Gövdeleri 2. Fiil (Eylem) Gövdeleri

Her türemiş sözcük bir gövdedir. Gövde, köke yapım eklerinin getirilmesiyle oluşturulur.

 >  Gövde, ad gövdeleri ve eylem gövdeleri olarak ikiye ayrılır:

Gövde Kavram Haritası

1. İsim (Ad) Gövdeleri

1.1. İsimden Yapılan İsim Gövdeleri

İsim soylu sözcüklere isimden isim yapım eki getirilerek türetilen isimlerdir.
(Ad Kökü) + (Yapım Eki) = (Ad Gövdesi)

Örnek(ler)

»  tuz
  İsim kökü

luk
İsimden İsim Yapım Eki

» ev-li, kuş-çu, yol-suz, baş-lık

1.2. Fiilden Yapılan İsim Gövdeleri

Fiil soylu sözcüklere fiilden isim yapım eki getirilerek türetilen isimlerdir.
(Eylem Kökü) + (Yapım Eki) = (Ad Gövdesi)

Örnek(ler)

»  as
 Fiil kökü


Fiilden İsim Yapım Eki

» bak-ıcı, yak-ıt, koş-u, dur-ak

2. Fiil (Eylem) Gövdeleri

2.1. İsimden Yapılan Fiil Gövdeleri

İsim soylu sözcüklere isimden fiil yapım eki getirilerek türetilen fiillerdir.
(Ad Kökü) + (Yapım Eki) = (Eylem Gövdesi)

Örnek(ler)

»  garip
    Fiil kökü

se-
İsimden Fiil Yapım Eki

» baş-la(mak), kan-a-, dara-l-, yön-el-

2.2. Fiilden Yapılan Fiil Gövdeleri

Fiil soylu sözcüklere fiilden fiil yapım eki getirilerek türetilen yeni fiillerdir.
(Eylem Kökü) + (Yapım Eki) = (Eylem Gövdesi)

Örnek(ler)

» gez
    Fiil kökü

dir-
Fiilden Fiil Yapım Eki

» yak-tır(mak), silk-ele-, sür-ü-, yık-ıl-

 >  Bütün gövdeler, kök durumundaki sözcüklere yapım eki getirilerek oluşturulmuştur. Bu gövdelere de yapım ekleri getirilerek yeni gövdeler oluşturulabilir:

Örnek(ler)

» göz-et -> gözet-im, gözet-le-
» bak-ıcı -> bakıcı-lık
» silk-ele -> silkele-(y)-ici

Sözcükte Yapı

Bir bina dışarıdan bakıldığında bir bütün olarak görünür ama aslında parçaların birleşiminden oluşmuştur. Kelimeler de tıpkı binalar gibi ilk bakışta tek parçaymış gibi görünürler ama yapısında birçok parça bulundururlar.

Sözcükte yapı, sözcüklerin oluştuğu, yapıldığı, türetildiği bu parçaları; sözcüklere gelen eklerin çeşitlerini, kullanım amaçlarını inceler.

 >  Sözcükte yapı, kök, ek, gövde ve yapı bakımından kelimeler olmak üzere dört ana başlıkta incelenir.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe   Göktürkçe   Edebiyat   Türkçe Adlar   Tarih   Kökenbilgisi   Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu   Türk Dünyası  PDF-DOC   Sınav-Deneme

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi   Sıfatlar   Belirteçler   Anlam Bilgisi   Kompozisyon   İlgeçler   Cümlede Anlam   Nasıl yazılır?   Bağlaçlar   Paragrafta Anlam   Noktalama İşaretleri   Ünlemler   Sözcükte Anlam   Sözcük Bilgisi   Eylemler   Ses Bilgisi   Yapım Ekleri   Eylemsiler   Yapı Bilgisi   Adıllar  Dil-Anlatım   Yazım Bilgisi   Adlar   Edebiyat   Anlatım Bozuklukları   Ana Bet  Atasözleri ve Deyimler   TDH-Instagram   Tivitır   Feysbuk

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu