Yapım Ekleri: Addan Ad Yapan Yapım Ekleri

Yapım Ekleri: Addan Ad Yapan Yapım Ekleri


Yapım Ekleri: Addan Ad Yapan Yapım Ekleri, çekim ekleri, 6. Sınıf, isim çekim ekleri örnekleri, çekim ekleri konu anlatımı, 5. sınıf çekim ekleri, 4. sınıf fiil çekim ekleri, yapım ve çekim ekleri

Yapım-Çekim Ekleri Kolay Erişim Çizelgesi

 

A) Yapım Ekleri

 

Yapım Ekleri Konu Anlatımı

 

İsimden İsim Yapan Ekler

 

İsimden Fiil Yapan Ekler

 

Fiilden İsim Yapan Ekler

 

Fiilden Fiil Yapan Ekler

 

B) Çekim Ekleri

 
a) İsim Çekim Ekleri
 

Çokluk eki

 

Durum (hal) eki

 

İlgi (tamlama) eki

 

Eşitlik ekleri

 

İyelik eki

 
b) Fiil Çekim Ekleri
 

b-1) Kip ekleri:

 

Haber Kipleri

 

Dilek Kipleri

 

İstek Kipleri

 

Emir Kipi

 

Gereklilik Kipleri

 

b-2) Kişi ekleri


 

I. Addan Ad Türeten Yapım Ekleri


+A: ilke, töre, tüze, komuta, erke
+Aç: anaç, ataç, bakraç, kıraç, kulaç, topaç


+Ak: başak, benek, bucak, damak, malak, solak
+An: eren, kızan, köken, oğlan, sapan
+Ar, +ŞAr: ikişer, üçer, beşer, yedişer, onar
+Ay: güney, kuzey, uzay, eşey, dikey, düzey, birey
+Az: kepez, kolay, üvez, yalaz
+CA (Ad, önad, belirteç): epeyce, irice, tatlıca, ölesice, geberesice, Çukurca, kokarca, karaca
+CAk (Önad, belirteç): sıcak, sağlıcak, ılıcak, yalıncak, çabucak, hemencek, yumurcak
+CAğIz: çocukcağız, kadıncağız, şuncağız

+CI / +CU: demirci, dişçi, gemici, aşçı, yolcu, öğlenci, yazıcı, yatırımcı, uykucu, kinci, gerici
+CIk / +CUk: elmacık, köprücük, kızılcık, kılçık, babacık, azıcık, oracık
+CIl / +CUl: balıkçıl, çürükçül, sucul, otçul, etçil, bencil, evcil, bütüncül, çağcıl, kırçıl
+CIn / +CUn: bıldırcın, güvercin, ikircin+DAş: arkadaş, özdeş, yoldaş, yurttaş, kardeş, sesteş

+dIz / +dUz: yıldız, kunduz, idiz, gündüz
+gil, +giller: Metegil, babamgil, buğdaygiller, kedigiller
+Ik / +Uk: çıkrık,, gıcırık, kıtırık
+iken / -ken, -(y)ken ( +Il / +Ul: gürül, harıl, horul, şırıl
+In / +Un: ilkin, güzün, kışın, yazın, demin, öğleyin, için için
+Ir / +Ur: şıkır, takır, çıtır, cayır, tangır
+(I)l / +(U)l: kızıl, yeşil, usul, güdül, ağıl, ardıl, ışıl, eril, dişil


+lAk: dişlek, ödlek, sulak, kışlak, hortlak, çatlak, gömlek, gırtlak

+lAr: dayımlar, Ünallar, Candaroğulları, Çinliler, Oğuzlar, Toroslar, kabuklular, yumuşakçalar, omurgalılar
+lAz: oflaz, haylaz, kertlez, yallaz
+lI / +lU: benekli, becerikli, olumlu, şanlı, tatlı, Osmanlı, Denizli, toplu, ikili, uslu, suçlu, ünlü
+lIk / +lUk: gelinlik, gecelik, kışlık, yazlık, yemeklik, ağaçlık, odunluk, kolluk, dizlik, ebelik, öğrencilik, sağcılık, solculuk, Atatürkçülük, başkanlık, çocukluk, yürürlük, birlik, yıllık
+mAn: Karaman, Türkmen, kocaman, kölemen, küçümen, ataman, delişmen, gökmen, evcimen


+(I)n / +(U)n: boyun, çetin, karın, koyun, yoğun, yakın, serin, öğün, uzun
+(I)n(+(A)n): derin, yalın, yelin, kayın
+(I)ncI / (U)ncU: birinci, ikinci, üçüncü
+rAk: ufarak, bozrak, ekşirek, büyürek, küçürek

+sAl: kutsal, sayısal, düşünsel, arsal, kumsal, sarsal, boysal, soysal, kişisel+sIz / +sUz: ıssız, densiz, öksüz, yorumsuz, tutarsız, sevimsiz, olumsuz, acımasız
+sIzIn ( +sIzlIk / +sUzlUk (+sIz / +sUz +lIk / +lUk): başarısızlık, beceriksizlik, görgüsüzlük, umutsuzluk
+şIn: sarışın, akşın, gökşin, karaşın
+(I)t / +(U)t: boyut, eşit, karşıt, yaşıt, dikit
+tI / +tU: çıtırtı, patırtı, gürültü, homurtu, fısıltı
+(I)z / +(U)z: omuz, diz, göğüs (kögüz), beniz, boynuz, ikiz, üçüz, topuz
+in):>ür-ken):>

Dipçe: Burada addan ad yapan yapım eklerinin bazıları verilmiştir. Bunların dışında da addan ad yapan yapım ekleri vardır.
Kaynak: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi.

Addan Ad Yapan Yapım Ekleri, çekim ekleri, 6. Sınıf, isim çekim ekleri örnekleri, çekim ekleri konu anlatımı, 5. sınıf çekim ekleri, 4. sınıf fiil çekim ekleri, yapım ve çekim ekleri

Yorumlar (3)
dil bilgim yok 5 ay önce
çok iyisiniz elinize sağlık
bay kimse 5 ay önce
vay be 'kuz' diye bi kelime varmış
Ortak Türkçe Konatı 2 ay önce
öz > özüt
13°
açık