Yapım Ekleri: Addan Ad Yapan Yapım Ekleri

Yapım Ekleri: Addan Ad Yapan Yapım Ekleri


Konu: Yapım Ekleri: Addan Ad Yapan Yapım Ekleri, çekim ekleri, isim çekim ekleri örnekleri, çekim ekleri konu anlatımı.

Yapım-Çekim Ekleri Kolay Erişim Çizelgesi

I. Addan Ad Türeten Yapım Ekleri


+A: ilke, töre, tüze, komuta, erke
+Aç: anaç, ataç, bakraç, kıraç, kulaç, topaç


+Ak: başak, benek, bucak, damak, malak, solak
+An: eren, kızan, köken, oğlan, sapan
+Ar, +ŞAr: ikişer, üçer, beşer, yedişer, onar
+Ay: güney, kuzey, uzay, eşey, dikey, düzey, birey
+Az: kepez, kolay, üvez, yalaz
+CA (Ad, önad, belirteç): epeyce, irice, tatlıca, ölesice, geberesice, Çukurca, kokarca, karaca
+CAk (Önad, belirteç): sıcak, sağlıcak, ılıcak, yalıncak, çabucak, hemencek, yumurcak
+CAğIz: çocukcağız, kadıncağız, şuncağız

+CI / +CU: demirci, dişçi, gemici, aşçı, yolcu, öğlenci, yazıcı, yatırımcı, uykucu, kinci, gerici
+CIk / +CUk: elmacık, köprücük, kızılcık, kılçık, babacık, azıcık, oracık
+CIl / +CUl: balıkçıl, çürükçül, sucul, otçul, etçil, bencil, evcil, bütüncül, çağcıl, kırçıl
+CIn / +CUn: bıldırcın, güvercin, ikircin+DAş: arkadaş, özdeş, yoldaş, yurttaş, kardeş, sesteş

+dIz / +dUz: yıldız, kunduz, idiz, gündüz
+gil, +giller: Metegil, babamgil, buğdaygiller, kedigiller
+Ik / +Uk: çıkrık,, gıcırık, kıtırık
+iken / -ken, -(y)ken ( +Il / +Ul: gürül, harıl, horul, şırıl
+In / +Un: ilkin, güzün, kışın, yazın, demin, öğleyin, için için
+Ir / +Ur: şıkır, takır, çıtır, cayır, tangır
+(I)l / +(U)l: kızıl, yeşil, usul, güdül, ağıl, ardıl, ışıl, eril, dişil

+lAk: dişlek, ödlek, sulak, kışlak, hortlak, çatlak, gömlek, gırtlak

+lAr: dayımlar, Ünallar, Candaroğulları, Çinliler, Oğuzlar, Toroslar, kabuklular, yumuşakçalar, omurgalılar
+lAz: oflaz, haylaz, kertlez, yallaz
+lI / +lU: benekli, becerikli, olumlu, şanlı, tatlı, Osmanlı, Denizli, toplu, ikili, uslu, suçlu, ünlü
+lIk / +lUk: gelinlik, gecelik, kışlık, yazlık, yemeklik, ağaçlık, odunluk, kolluk, dizlik, ebelik, öğrencilik, sağcılık, solculuk, Atatürkçülük, başkanlık, çocukluk, yürürlük, birlik, yıllık
+mAn: Karaman, Türkmen, kocaman, kölemen, küçümen, ataman, delişmen, gökmen, evcimen


+(I)n / +(U)n: boyun, çetin, karın, koyun, yoğun, yakın, serin, öğün, uzun
+(I)n(+(A)n): derin, yalın, yelin, kayın
+(I)ncI / (U)ncU: birinci, ikinci, üçüncü
+rAk: ufarak, bozrak, ekşirek, büyürek, küçürek

+sAl: kutsal, sayısal, düşünsel, arsal, kumsal, sarsal, boysal, soysal, kişisel+sIz / +sUz: ıssız, densiz, öksüz, yorumsuz, tutarsız, sevimsiz, olumsuz, acımasız
+sIzIn ( +sIzlIk / +sUzlUk (+sIz / +sUz +lIk / +lUk): başarısızlık, beceriksizlik, görgüsüzlük, umutsuzluk
+şIn: sarışın, akşın, gökşin, karaşın
+(I)t / +(U)t: boyut, eşit, karşıt, yaşıt, dikit
+tI / +tU: çıtırtı, patırtı, gürültü, homurtu, fısıltı
+(I)z / +(U)z: omuz, diz, göğüs (kögüz), beniz, boynuz, ikiz, üçüz, topuz


Dipçe: Burada addan ad yapan yapım eklerinin bazıları verilmiştir. Bunların dışında da addan ad yapan yapım ekleri vardır.
Kaynak: Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri Şekil Bilgisi.

Addan Ad Yapan Yapım Ekleri, çekim ekleri, 6. Sınıf, isim çekim ekleri örnekleri, çekim ekleri konu anlatımı, 5. sınıf çekim ekleri, 4. sınıf fiil çekim ekleri, yapım ve çekim ekleri

Yorumlar (3)
dil bilgim yok 4 yıl önce
çok iyisiniz elinize sağlık
bay kimse 4 yıl önce
vay be 'kuz' diye bi kelime varmış
Ortak Türkçe Konatı 3 yıl önce
öz > özüt