17.01.2021, 13:52

Yaşlılık Kitabı

Kadriye Türkan, Lira Mairambek Kızı, Fatma Ateş, Meder Saliev, Beyhan Bilgiç, Efnan Dervişoğlu, Ali Cin, Emrah Bozok, Salim Küçük, Uğur Altundaş, Ahmet Atilla Doğan'ın katılımıyla, Emine Gürsoy Naskali'nin hazırladığı Yaşlılık Kitabı yayımlanmıştır.

Yaşlılık Kitabı;hayatın dönüm noktalarından biri olan yaşlılık çağı hakkında kültürümüzün temel kaynaklarındaki kayıtları ortaya koymakta, gerek Anadolu gerek Orta Asya ozanlarının yaşnamelerde -veya diğer bir adıyla yaş destanlarında- yaş kademelerini nasıl tasvir ettiklerini ele almakta, klasik edebiyatta yaşlılığa değinmeleri örneklemekte, Türk romanının doğduğu dönemden yani Meşrutiyetten Cumhuriyete edebiyatımızın tasvir ettiği yaşlı erkek tipinin farklı portrelerini incelemektedir. Kitapta Türkçenin yaşlılığı ifade biçimleri gösterilmiştir, tarihî Türk lehçelerinde ve günümüz Sibirya Türk lehçelerinde yaşlılığı karşılayan kelimeler ve etimolojileri verilmiştir. Modern döneme bir bakış olarak Almanya’daki Türk kökenli göçmenlerin yaşlanma evresindeki yaşamı ve Almanya’da yaşlanmanın ne tür bir süreç olduğu anlatılmıştır.

Yorumlar (0)
açık