BABA OCAĞI DEYİMİ

BABA OCAĞI DEYİMİ, Baba ocağı ne demek, baba ocağı anlamı, anne baba ile ilgili sözler mevlana, anlamlı aile sözleri, aile ile ilgili güzel sözler dini, aile ile ilgili sözler mevlana, aileye söylenecek güzel sözler, anne babaya söylenen güzel sözler, anne baba sözleri kısa, aile ile ilgili yazılar,

BABA OCAĞI DEYİMİ

BABA OCAĞI DEYİMİ


Eskiden tek tanrılı inançtan önce Türk inancında ateşin ruhla bağı olduğuna inanılırdı. Bu yüzden de cesetler yakılırdı. Dumanı göğe ulaşırken ruhun da Tanrı'ya ulaştığına inanılırdı.

Eski ataların ruhunun da evden tam olarak ayrılmadığına inanılırdı. Onların ruhunun bir parçası evin ocağının ateşinde yaşardı. O yüzden o ateş hiç söndürülmezdi. Gece küllenir, gündüz yeniden alevlendirilirdi.

Yanlışlıkla sönerse çırayla yakılmaz, yakın akraba olan bir evin ocağından alınan ateşle yeniden yakılırdı. O ateşte temsil edilen ata ruhlarına "Od Ana" ve "Od Ata" denirdi. Od Ana dişi ataları, Od Ata ise erkek ataları temsil ederdi. Ev o yüzden tapınak gibi görülürdü. Ev demek, orada yaşayan kutsal ruhların bulunduğu "ocak" demekti.

Daha sonra aile tipi baba soylu hale gelince, Od Ana zamanla unutuldu ve Od Ata kaldı. Od Ata anlayışı, "baba ocağı" biçimine dönüştü. Bu düşünce tek tanrılı inanç, İslam inancı zamanlarında da devam etmiştir. Ayrıca "ocağı sönmek" deyimi de bu inancın kalıntısıdır.

Ayrıntı için:
Ziya Gökalp, "Türk Uygarlığı Tarihi"
Jean-Paul Roux, "Türklerin ve Moğolların Eski Dini"


BABA VE AİLE İLE İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

 • Babasız bir ev, duvaksız geIine benzer. 
 • Sadece hayat veren değiI, hayat verip hak eden, baba adını taşıyabiIir. Dostoyevski
 • Baba sevgisini koru. O sevgiyi kesip atarsan, AIIah da senin sozadresi.com mutIuIuk ışığını söndürür. Hz. Muhammed
 • Bir babadan, gücünün ve kazancının üstünde hayati kıymetIer bekIemek, ana ve çocukIar için hak değiIdir. 
 • En kötü babaIar kimIerdir biIir misiniz? GençIikIerinde yaptıkIarını unutanIar. Diderot
 • Bir baba yüz öğretmene bedeIdir. G. Herbert
 • OğuI babasından daha iyi biri oIamazsa, ikisi de başarısızIığa uğramış demektir. Çin Atasözü
 • Babanın gizIediği şey, oğuIda açığa çıkar. Friedrich Nietzsche
 • Bir baba yüz evIada bakar da, yüz evIat bir babaya bakamaz. D’annunzio
 • Baba, çocuğundaki kusurIarı birer meziyet gibi anIatır ve onunIa övünür. Cervantes
 • Ana Baba ocağı; Kışın o evin ocağında odun yanmasa da üşümezsiniz. Çünkü orada sizin için yanan yürekIer vardır, bunu hissedip üşümezsiniz. Onur Gör
 • BiIir misiniz babaIar kızIarına eIIerini uzatırsa, kızIar onu cehenneme kadar takip eder. EzeI
 • İnsan babasına borçIu oIduğu saygıyı, ancak baba oIduğu zaman duyar. WoIfgang Van Goethe
 • Babana riayet edersen, sen de oğIundan hürmet ve riayet bekIeyebiIirsin. Hz. AIi
 • Babanızı, ananızı sayın ki uzun zaman yaşayasınız. VoItaire
 • EvIatIarını sevmeyen babaIar oIabiIir; ama, torununu çıIdırasıya sevmeyen dede oIamaz. Victor Hugo
 • Babam beni oğIum diye kucakIadığı zaman, kendimi taç giymiş bir padişah zannederim. Zübeyir GündüzaIp
 • Korkuya yer vermeyen bir devIette, kanunIar hiçbir zaman gerekIi saygıyı görmezIer. SophocIes
 • Baba oIduktan sonra göreceksiniz ki kendi mutIuIuğunuzdan çok, çocuğunuzun mutIuIuğu iIe mutIu oIabiIirsiniz. Honore de BaIzac
 • Barışta oğuIIar babaIarını, savaşta babaIar oğuIIarını gömer. Krezus
 • Baba, cennetin orta kapısıdır. Hz. Muhammed
 • Bir baba, çocuğuna güzeI ahIâktan daha üstün bir miras bırakamaz. Hz. Muhammed
 • Adettir, babanın toparIadığını oğIu sozadresi.com saçar. WoIfgang Van Goethe
 • BabaIar ne görüImeIi ne de duyuImaIıdır. Bu, aiIe hayatının tek gerçek temeIidir. Oscar WiIde
 • Bir babanın çocukIarın yapabiIeceği en büyük iyiIik onIarın anneIerini sevmektir. T. Hesburgh
 • ÇocukIuk çağında baba korumasından daha güçIü bir ihtiyaç düşünemiyorum. Sigmund Freud
 • BabaIar ne görüImeIi ne de duyuImaIıdır. Bu, aiIe hayatının tek gerçek temeIidir. Oscar WiIde
 • Baba, fâni hayatın, terbiye vereni ise, ebedî hayatın sebebidirIer. Hz. Ebu Bekir
 • Babanın faziIetIeri, çocukIarın servetidir. AnatoIe France

Atasözleri ve Anlamları

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

Deyimler ve Anlamları

A B C Ç D E F G H I İ K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

A harfi başlayan atasözleri, deyimler, aile ilgili güzel sözler dini, f harfi başlayan atasözleri, deyimler anlamları cümleleri, i harfi başlayan atasözleri, v harfi başlayan atasözleri, d harfi başlayan atasözleri, t harfi başlayan atasözleri,

A harfi başlayan atasözleri, deyimler, aile ilgili güzel sözler dini, f harfi başlayan atasözleri, deyimler anlamları cümleleri, i harfi başlayan atasözleri, v harfi başlayan atasözleri, d harfi başlayan atasözleri, t harfi başlayan atasözleri,

Deyim, deyimler, atasözü, atasözleri, deyim ve atasözü örnekleri, deyimler ve atasözleri konu anlatımı, deyimler anlamları, atasözleri ve deyimler sözlüğü indir, atasözleri ve deyimler nedir, atasözleri ve deyimler sözlüğü tdk, atasözleri ve deyimler testi, güzel atasözleri, Türkçe atasözleri, atasözleri anlamlı, atasözleri ve anlamları, atasözleri ve deyimler, atasözleri sözlüğü, atasözleri nedir, atasözleri örnekleri, en güzel atasözleri, deyimler konu anlatımı, deyimler örnek, deyimler ve anlamları ve cümleleri, deyimler kısa, Türkçe deyimler, deyimler karikatür, deyimler ve atasözleri sözlüğü, deyim örnekleri resimli, deyimler sözlüğü tdk, atasözleri sözlüğü, deyimler sözlüğü indir, deyimler ve anlamları ve cümleleri, deyimler ve atasözleri sözlüğü, deyimler ve açıklamaları, deyim örnekleri, en çok kullanılan deyimler

>>> SÖZLÜKLERİMİZ: Kökenbilim Sözlüğü (Etimoloji Sözlüğü), Göktürkçe Sözlük, Türkçe Adlar Sözlüğü, Arapça Adlar Sözlüğü, Farsça Adlar Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, Tıp Terimleri Sözlüğü, Hukuk Terimleri Sözlüğü, Felsefe Sözlüğü, Tarih Sözlüğü, Söylence Sözlüğü, Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü, Osmanlıca Sözlük, Bilgisayar Terimleri Sözlüğü, Divanı Lügatit Türk Sözlüğü, Kısaltmalar Dizini Sözlüğü, İsimler Sözlüğü (Bebek adları, çocuk adları sözlüğü), Orhun Yazıtları Kelime Tahlilleri, Kutadgu Bilig Sözlüğü, Divanı Hikmet Sözlüğü, Argo Sözlüğü, Yazım Kılavuzu Sözlüğü (İmla Kılavuzu Sözlüğü), Divan Edebiyatı Terimleri Sözlüğü... Yararlı olması dileğiyle…Suat Özer- TDH

n harfi başlayan atasözleri, l harfi başlayan atasözleri, ç harfi başlayan deyimler, ö harfi başlayan deyimler, özdeyişler anlamları, t harfi başlayan deyimler, y harfi başlayan deyimler, i harfi başlayan deyimler, n harfi başlayan deyimler, g harfi başlayan deyimler, r harfi başlayan deyimler, atasözleri deyimler nedir, f harfi başlayan deyimler, z harfi başlayan deyimler, Türkçe atasözleri, atasözleri anlamlı, en güzel atasözleri, atasözleri ve açıklamaları, en çok kullanılan atasözleri, atasözleri ve deyimler, atasözleri b, atasözleri resimli,


BABA OCAĞI DEYİMİ, Baba ocağı ne demek, baba ocağı anlamı, anne baba ile ilgili sözler mevlana,  anlamlı aile sözleri,  aile ile ilgili güzel sözler dini,  aile ile ilgili sözler mevlana,  aileye söylenecek güzel sözler,  anne babaya söylenen güzel sözler,  anne baba sözleri kısa,  aile ile ilgili yazılar,

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 21:48
YORUM EKLE