YAZIM KILAVUZU (İmla Kılavuzu) - C Harfi

YAZIM KILAVUZU (İmla Kılavuzu)

Nasıl Yazılır Sözlüğümüzde 100.000 dolayında sözcüğün doğru yazılışı verilmiştir.

Sözcüklerin doğru yazılışını araştırmak için tıklayınız: NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

YAZIM KILAVUZU (İmla Kılavuzu)

Ca
caba
cabadan
cacık, -ğı
cadaloz
cadalozlaşma
cadalozlaşmak
cadalozluk, -ğu
cadde
cadı
cadı kazanı
cadılaşma
cadılaşmak
cadılık, -ğı
cadısüpürgesi
cafcaf
cafcaflı
cafcaflılık, -ğı
Caferi
Caferilik, -ği
cağ
cağ kebabı
cağlık, -ğı
cahil
cahilane
cahilce
cahilcesine
Cahiliye Dönemi
cahiliyet
cahilleşebilme
cahilleşebilmek
cahilleşme
cahilleşmek
cahillik, -ği
caiz
caize
caka
cakacı
cakacılık, -ğı
cakalanma
cakalanmak
cakalı
cakasız
calip
cam
camadan
camadanlı
cambaz
cambazhane
cambazlık, -ğı
cambul cumbul
camcı
camcı elması
camcılık, -ğı
camcı macunu
cam çivisi
camekân
camekânlı
camekânlı kutu
camekânsız
cam elyafı
camevi
camgöbeği
camgöz (balık)
cam göz
camgüzeli
camız
cami, -i, -si (namaz kılınan yer)
cami
camia
camit
cam kanatlılar
cam kaya
camlama
camlamak
camlanma
camlanmak
camlaşma
camlaşmak
camlatılma
camlatılmak
camlatma
camlatmak
camlı
camlık, -ğı
camlı köşk
cam lifi
cam macunu
cam mozaik, -ği
cam resim, -smi
camsı
camsız
cam suyu
cam yuvası
cam yünü
can
cana
can acısı
can alıcı
can alıcılık, -ğı
canan
cananlık, -ğı
can arkadaşı
canavar
canavarca
canavarcasına
canavar düdüğü
canavarlaşabilme
canavarlaşabilmek
canavarlaşma
canavarlaşmak
canavarlaştırma
canavarlaştırmak
canavarlık, -ğı
canavar otu
canavar otugiller
cana yakın
cana yakınlık, -ğı
can bunaltısı
cancağız
canciğer
canciğerlik, -ği
can çabası
can damarı
candan
candanlık, -ğı
candan yürekten
candaş
candaşlık, -ğı
can direği
can dostu
can düşmanı
can eriği
canevi
can feda
canfes
canfeza
cangıl
cangıl cungul
can havliyle
canhıraş
canı burnunda
canı cebinde
canıgönülden
canına düşkün
canı pek
canı sıkkın
canı sıkkınlık, -ğı
canı tatlı
canı tez
canı tezlik, -ği
canıyürekten
cani
canice
canicesine
Canik
canilik, -ği
canip, -bi
caniyane
can korkusu
cankulağı
can kurban
cankurtaran
cankurtaran çanı
cankurtaran düdüğü
cankurtaran gemisi
cankurtaran kulübesi
cankurtaranlık, -ğı
cankurtaran salı
cankurtaran sandalı
cankurtaran simidi
cankurtaran şamandırası
cankurtaran yeleği
can kuşu
canla başla
canlanabilme
canlanabilmek
canlandırabilme
canlandırabilmek
canlandırıcı
canlandırıcılık, -ğı
canlandırılabilme
canlandırılabilmek
canlandırılış
canlandırılma
canlandırılmak
canlandırım
canlandırış
canlandırıverme
canlandırıvermek
canlandırma
canlandırmak
canlanış
canlanıverme
canlanıvermek
canlanma
canlanmak
canlı
canlı bomba
canlı canlı
canlı cenaze
canlıcı
canlıcılık, -ğı
canlılık, -ğı
canlı model
canlı müzik, -ği
canlı özdekçi
canlı özdekçilik, -ği
canlı resim, -smi
canlı yayın
canlı yayın aracı
can noktası
can pahasına
can pazarı
can sağlığı
can sıkıntısı
cansız
cansızca
cansızcasına
cansız hedef
cansızlaşabilme
cansızlaşabilmek
cansızlaşma
cansızlaşmak
cansızlaştırılma
cansızlaştırılmak
cansızlaştırma
cansızlaştırmak
cansızlık, -ğı
can simidi
cansiparane
can sohbeti
can suyu
can tahtası
can yeleği
can yoldaşı
capcanlı
car
carcar (geveze)
car car
carcur
cari
cari gider
cari hesap, -bı
cari kur
cari masraf
cari para
cari ücret
cariye
cariyelik, -ği
carlama
carlamak
carlı
carsız
cart
carta
cartadak
cartadan
cart curt
cartlak kebabı
cascavlak
casus
casusluk, -ğu
cavalacoz
cavlak
cavlaklık, -ğı
cavlama
cavlamak
cayabilme
cayabilmek
caydırabilme
caydırabilmek
caydırıcı
caydırıcılık, -ğı
caydırılabilme
caydırılabilmek
caydırılış
caydırılma
caydırılmak
caydırış
caydırma
caydırmak
caygın
cayır cayır
cayırdama
cayırdamak
cayırdatma
cayırdatmak
cayırdayış
cayırtı
cayırtılı
cayış
cayıverme
cayıvermek
cayma
caymak, -ar
caz
cazbant, -dı
cazbantçı
cazcı
cazcılık, -ğı
cazgır
cazgırlık, -ğı
cazır cazır
cazırdama
cazırdamak
cazırdatma
cazırdatmak
cazırdayış
cazırtı
cazırtılı
cazırtısız
cazibe
cazibedar
cazibedarlık, -ğı
cazibeleşme
cazibeleşmek
cazibeleştirme
cazibeleştirmek
cazibeli
cazibelilik, -ği
cazibesiz
cazibesizlik, -ği
cazip
cazipleşebilme
cazipleşebilmek
cazipleşme
cazipleşmek
cazipleştirebilme
cazipleştirebilmek
cazipleştirilebilme
cazipleştirilebilmek
cazipleştirilme
cazipleştirilmek
cazipleştirme
cazipleştirmek
caziplik, -ği
cazlı
cazsız
caz takımı
Cb
cc
Cd
ce
Ce (kimyasal simge)
cebbar
Cebbar (takımyıldız)
cebe
cebeci
cebel
cebeli
cebelleşme
cebelleşmek
cebellezi
ceberut
ceberutluk, -ğu
cebi delik
cebin
cebir, -bri
cebire
cebirsel
cebirsel deyim
cebirsel formül
cebirsel ifade
Cebrail
cebren
cebretme
cebretmek, -der
cebrî
cebrinefis, -fsi
cebriye
cebrî yürüyüş
cedel
cedelleşme
cedelleşmek
Cedi (Oğlak burcu)
cedit
cedre
cefa
cefakâr
cefakârlık, -ğı
cefakeş
cefakeşlik, -ği
cefalı
ceffelkalem
cehalet
cehdetme
cehdetmek, -der
cehennem
cehennem azabı
cehennem hayatı
cehennemî
cehennem kütüğü
cehennemleşme
cehennemleşmek
cehennemlik, -ği
cehennem sıcağı
cehennem taşı
cehennem zebanisi
cehil, -hli
cehre
cehri
ceht, -hdi
ceket
ceketli
ceketsiz
celadet
celal, -li
Celâli
Celâlilik, -ği
celallenebilme
celallenebilmek
celalleniverme
celallenivermek
celallenme
celallenmek
celalli
celallice
celallilik, -ği
celbe
celbetme
celbetmek, -der
celep, -bi
celepçi
celepçilik, -ği
celeplik, -ği
celi
celil
celi yazı
cellat, -dı
cellatlık, -ğı
celp, -bi
celp kâğıdı
celpname
celse
cem
cemaat, -ti
cemaatimüslimin
cemaatleşme
cemaatleşmek
cemaatleştirme
cemaatleştirmek
cemaatli
cemaatsiz
cemaatsizlik, -ği
cemadat
cemal, -li
ceman
ceman yekûn
cem ayini
cemaziyelahir
cemaziyelevvel
cembiye
cembiyeli
cembiyesiz
cemetme
cemetmek, -der
cemevi
cemi
cemil
cemile
cemiyet
cemiyetli
cemre
cemşat
cenabet
cenabetlik, -ği
Cenabıhak, -kk’ı
cenah
cenap, -bı
cenaze
cenaze alayı
cenaze duası
cenaze levazımatı
cenaze merasimi
cenaze namazı
cenaze töreni
cendere
cendereleşme
cendereleşmek
cengâver
cengâverce
cengâverlik, -ği
cengel
cenin
ceninisakıt
cenk, -gi
cenkçi
cenkçilik, -ği
cenkleşme
cenkleşmek
cennet
cennet balığı
cennet balığıgiller
cennet biberi
cennet kuşu
cennet kuşugiller
cennetleşme
cennetleşmek
cennetlik
cennetmekân
cennet öküzü
cennet taamı
centilmen
centilmence
centilmenlik, -ği
centilmenlik anlaşması
cenubi
cenup, -bu
Cenuplu
cep, -bi
cepçi
cepçilik, -ği
cep defteri
cep faresi
cep feneri
cephane
cephaneci
cephanecilik, -ği
cephanelik, -ği
cep harçlığı
cephe
cephelenme
cephelenmek
cepheleşme
cepheleşmek
cepheli
cepken
cep kitabı
cepleme
ceplemek
cep saati
cep sözlüğü
cep takvimi
cep telefonu
cep televizyonu
cer, -rri
cerahat, -ti
cerahatlenme
cerahatlenmek
cerahatli
cerahatsiz
cerbeze
cerbezeli
cereme
ceren
cereyan
cereyanlı
cerh
cer hocası
ceride
ceriha
Cermen
Cermence
Cermen dilleri
cermen menteşe
cerrah
cerrahi
cerrahi müdahale
cerrahlık, -ğı
cerrar
cesamet
cesametli
cesaret
cesaretlendirebilme
cesaretlendirebilmek
cesaretlendirilme
cesaretlendirilmek
cesaretlendirme
cesaretlendirmek
cesaretlenme
cesaretlenmek
cesaretli
cesaretlilik, -ği
cesaretsiz
cesaretsizce
cesaretsizlik, -ği
ceset, -di
cesim
ceste ceste
cesur
cesurane
cesurca
cesurluk, -ğu
cet, -ddi
cetbecet
cetvel
cevaben
cevabi
cevahir
cevahirci
cevahircilik, -ği
cevap, -bı
cevap anahtarı
cevap hakkı
cevap kâğıdı
cevaplama
cevaplamak
cevaplandırılma
cevaplandırılmak
cevaplandırma
cevaplandırmak
cevaplanış
cevaplanma
cevaplanmak
cevaplayabilme
cevaplayabilmek
cevaplayış
cevaplı
cevaplı telgraf
cevapsız
cevapsızlık, -ğı
cevaz
cevelan
cevher
cevherli
cevhersiz
cevir, -vri
ceviz
cevizgiller
cevizî
ceviz içi
cevizimsi
cevizli
cevizlik, -ği
cevretme
cevretmek, -der
cevval
cevvaliyet
cevvallik, -ği
cevvi
Cevza (İkizler burcu)
Ceyhan
ceylan
ceylan bakışlı
Ceylânpınar
ceza
ceza alanı
ceza atışı
cezaevi
ceza hukuku
cezai
cezalandırabilme
cezalandırabilmek
cezalandırılabilme
cezalandırılabilmek
cezalandırılış
cezalandırılma
cezalandırılmak
cezalandırış
cezalandırma
cezalandırmak
cezalanma
cezalanmak
cezalı
ceza reisi
ceza sahası
cezasız
cezasızca
cezasızlık, -ğı
ceza vuruşu
Cezayirli
Cezayir menekşesi
cezbe
cezbediş
cezbelenme
cezbelenmek
cezbeli
cezbesiz
cezbetme
cezbetmek, -der
cezerye
cezir, -zri
cezire
cezp, -bi
cezrî
cezve
Cf
cıbıl
cıbıldak
cıbıldaklık, -ğı
cıbıllık, -ğı
cıcık, -ğı
cıdağı
cık
cılız
cılızlaşma
cılızlaşmak
cılızlık, -ğı
cılk
cılkava
cılklaşma
cılklaşmak
cılklık, -ğı
cımbar
cımbarlama
cımbarlamak
cımbız
cımbızcı
cımbızcılık, -ğı
cımbızlama
cımbızlamak
cıncık, -ğı
cıncık boncuk, -ğu
cıngıl
cırboğa
cırcır (fermuar; böcek)
cır cır
cırcır böceği
cırcır delgi
cırcır kolu
cırdaval
cırıldama
cırıldamak
cırıltı
cırlak, -ğı
cırlak cırlak
cırlama
cırlamak
cırlatma
cırlatmak
cırlayık, -ğı
cırlayış
cırmalama
cırmalamak
cırmık, -ğı
cırnak, -ğı
cırnaklama
cırnaklamak
cırnık, -ğı
cırt
cırtatan domatesi
cırtlak
cırtlaklık, -ğı
cırtlama
cırtlamak
cıs
cıva
cıvadra
cıvalı
cıvalı zar
cıvata
cıvatalama
cıvatalamak
cıvatalı
cıvık
cıvıklaşabilme
cıvıklaşabilmek
cıvıklaşma
cıvıklaşmak
cıvıklaştırılma
cıvıklaştırılmak
cıvıklaştırma
cıvıklaştırmak
cıvıklı
cıvıklık, -ğı
cıvık mantarlar
cıvıl cıvıl
cıvıldama
cıvıldamak
cıvıldaşma
cıvıldaşmak
cıvıldayış
cıvıltı
cıvıltılı
cıvıltısız
cıvıma
cıvımak
cıvıtabilme
cıvıtabilmek
cıvıtılma
cıvıtılmak
cıvıtıverme
cıvıtıvermek
cıvıtma
cıvıtmak
cıvma
cıvmak, -ar
cıyak cıyak
cıyaklama
cıyaklamak
cıyaklatma
cıyaklatmak
cıyırdama
cıyırdamak
cıyırdatma
cıyırdatmak
cıyırtı
cız
cızbız
cızgara
cızık, -ğı
cızıktırma
cızıktırmak
cızıldama
cızıldamak
cızıldatma
cızıldatmak
cızıltı
cızıltılı
cızır cızır
cızırdama
cızırdamak
cızırdatma
cızırdatmak
cızırtı
cızırtılı
cızırtısız
cızlam
cızlama
cızlamak
cız sineği
cibilliyet
cibilliyetsiz
cibilliyetsizlik, -ği
cibin
cibinlik, -ği
cibre
cici
cicianne
cicibaba
cici bici
cicik, -ği
cicili bicili
cicim
cicimama
cicimayı
cicoz
cicozlama
cicozlamak
cicozluk, -ğu
cidal, -li
cidalci
cidar
cidden
ciddi
ciddileşebilme
ciddileşebilmek
ciddileşiverme
ciddileşivermek
ciddileşme
ciddileşmek
ciddilik, -ği
ciddiyet
ciddiyetsiz
ciddiyetsizlik, -ği
Cide
cife
ciğer
ciğer acısı
ciğerci
ciğercilik, -ği
ciğerdeldi
ciğer kebapçısı
ciğer otları
ciğer otu
ciğerpare
ciğer sarma
ciğer sotesi
ciğer taptapası
ciğer yarası
cihan
Cihanbeyli
cihangir
cihangirane
cihangirlik, -ği
cihannüma
cihanşinas
cihanşinaslık, -ğı
cihanşümul
cihanşümullük, -ğü
cihar
ciharıdü
ciharıse
ciharıyek
cihat, -dı
cihaz
cihazlanma
cihazlanmak
cihet
cihetiyle
cikcik, -ği
ciklet
cila
cilacı
cilacılık, -ğı
cilalama
cilalamak
cilalanma
cilalanmak
cilalatılma
cilalatılmak
cilalatma
cilalatmak
cilalayabilme
cilalayabilmek
cilalı
Cilalı Taş Devri
cilasız
cilasızlık, -ğı
cilasun
cila topu
cila yağı
cilban
cilbent, -di
cildiye
cildiyeci
cildiyecilik, -ği
cillop
cilt, -di
ciltçi
ciltçilik, -ği
ciltevi
cilt kapağı
ciltleme
ciltlemek
ciltlenebilme
ciltlenebilmek
ciltlenme
ciltlenmek
ciltletebilme
ciltletebilmek
ciltletme
ciltletmek
ciltleyebilme
ciltleyebilmek
ciltli
ciltlik, -ği
ciltsiz
cilve
cilvebaz
cilvekâr
cilvelenme
cilvelenmek
cilveleşebilme
cilveleşebilmek
cilveleşme
cilveleşmek
cilveli
cilvelilik, -ği
cilvesiz
cilvesizlik, -ği
cim
cima
cimbakuka
cimcime
cimdallı
cimri
cimrice
cimrileşebilme
cimrileşebilmek
cimrileşme
cimrileşmek
cimrilik, -ği
cin
cinai
cinas
cinaslı
cinayet
cinci
cincilik, -ği
cin çalığı
cin damarı
cin darısı
cin fikirli
cin fikirlilik, -ği
cingöz
cingözlük, -ğü
cinlendirme
cinlendirmek
cinlenme
cinlenmek
cinleşme
cinleşmek
cinli
cin mısırı
cinnet
cins
cinsaçı
cins cibilliyet
cins cins
cinsel
cinsellik, -ği
cinsellik bilimci
cinsellik bilimi
cinsellik bilimsel
cinsel sapık, -ğı
cinsel sapıklık, -ğı
cinsel taciz
cinsî
cinsilatif
cins isim, -smi
cinsiyet
cinslik, -ği
cinslik bilimi
cinsliksiz
cinyolu
cip
cips
ciranta
cirim, -rmi
cirit, -di
cirit atma
ciritçi
ciritçilik, -ği
cirit oyunu
cirit ucu
ciro
cisim, -smi
cisimcik, -ği
cisimlendirme
cisimlendirmek
cisimlenme
cisimlenmek
cisimleşebilme
cisimleşebilmek
cisimleşme
cisimleşmek
cisimleştirme
cisimleştirmek
cismani
cismanilik, -ği
cismen
civan
civankaşı
civanlık, -ğı
civanmert
civanmertlik, -ği
civanperçemi
civar
civciv
civcivli
civcivlik, -ği
civciv sarısı
civelek, -ği
civeleklik, -ği
ciyak ciyak
ciyaklama
ciyaklamak
ciyaklatma
ciyaklatmak
Cizre
cizvit
cizye
Cl
Cm
Co
coğrafi
coğrafi durum
coğrafya
coğrafyacı
coğrafyacılık, -ğı
conta
contalama
contalamak
cop
coplama
coplamak
coplanma
coplanmak
coplatma
coplatmak
corum
coşabilme
coşabilmek
coşku
coşkulanabilme
coşkulanabilmek
coşkulandırabilme
coşkulandırabilmek
coşkulandırma
coşkulandırmak
coşkulanma
coşkulanmak
coşkulu
coşkululuk, -ğu
coşkun
coşkunca
coşkunlaşma
coşkunlaşmak
coşkunluk, -ğu
coşkusuz
coşkusuzluk, -ğu
coşma
coşmak, -ar
coşturabilme
coşturabilmek
coşturma
coşturmak
coşturulma
coşturulmak
coşum
coşumcu
coşumculuk, -ğu
coşuntu
coşuş
coşuverme
coşuvermek
cömert
cömertçe
cömertleşebilme
cömertleşebilmek
cömertleşme
cömertleşmek
cömertlik, -ği
cönk, -gü
Cr
Cs
Cu
cudam
cuk
cukka
cuma
cuma gecesi
cuma namazı
cumartesi, -yi
Cumayeri
cumba
cumbadak
cumbalak, -ğı
cumbalama
cumbalamak
cumbalatma
cumbalatmak
cumbalı
cumbasız
cumbul cumbul
cumbuldama
cumbuldamak
cumbuldatma
cumbuldatmak
cumburdama
cumburdamak
cumburlop
cumburtu
cumhur
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanlığı
cumhurca
cumhur cemaat
cumhuriyet
cumhuriyet altını
Cumhuriyet Bayramı
cumhuriyetçi
cumhuriyetçilik, -ği
cumhuriyetperver
cumhuriyetperverlik, -ği
cumhur reisi
cunda
cunta
cuntacı
cuntacılık, -ğı
cup
cuppadak
cura
curacı
curacılık, -ğı
cura zurna
curcuna
curcunalı
curcunasız
curnata
cuşiş
cuşuhuruş
cübbe
cübbeci
cübbecilik, -ği
cübbeli
cüce
cüce aynası
cüceleşme
cüceleşmek
cücelik, -ği
cücük, -ğü
cücüklenme
cücüklenmek
cücüklü
cüda
cühela
cülus
cülusiye
cümbür cemaat
cümbüş
cümbüşçü
cümbüşçülük, -ğü
cümbüşlü
cümle
cümle âlem
cümle bilgisi
cümlecik, -ği
cümle kapısı
cümlelik
cümlesi
cümleten
cümudiye
cünha
cünun
cünüp
cünüplük, -ğü
cüret
cüretkâr
cüretkârlık, -ğı
cüretlendirme
cüretlendirmek
cüretlenme
cüretlenmek
cüretli
cüretlilik, -ği
cüretsiz
cüretsizce
cüretsizlik, -ği
cürmümeşhut, -du
cüruf
cürüm, -rmü
cüsse
cüsseli
cüsselilik, -ği
cüssesiz
cüz
cüzdan
cüzi
cüzzam
cüzzamlı

YAZIM KILAVUZU (İmla Kılavuzu)

Nasıl Yazılır Sözlüğümüzde 100.000 dolayında sözcüğün doğru yazılışı verilmiştir.

Sözcüklerin doğru yazılışını araştırmak için tıklayınız: NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ

Yorumlar (0)