Yazım Kılavuzu V Harfi, İmla Kılavuzu V Harfi, Yazım Kılavuzu, İmla Kılavuzu

YAZIM KILAVUZU (İmla Kılavuzu)

Nasıl Yazılır Sözlüğümüzde 100.000 dolayında sözcüğün doğru yazılışı verilmiştir.

Sözcüklerin doğru yazılışını araştırmak için tıklayınız: NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

YAZIM KILAVUZU (İmla Kılavuzu)

vaat, -di
vaaz
vabeste
vacip
vade
vade bitimi
vadeli
vadeli hesap, -bı
vadeli mevduat
vadeli satış
vadesiz
vadesiz hesap, -bı
vadesiz mevduat
vade sonu
vadetme
vadetmek, -der
vadi
vadolunma
vadolunmak
vaftiz
vaftizhane
vagon
vagonet
vagotoni
vah
vaha
vahamet
vahametli
vahdaniyet
vahdet
vahdetivücut, -du
vahi
vahilik, -ği
vahim
vahimleşme
vahimleşmek
vahimlik, -ği
vahit
vahiy, -hyi
vahşet
vahşi
vahşice
vahşicesine
vahşi hayvan
vahşileşme
vahşileşmek
vahşileştirme
vahşileştirmek
vahşilik, -ği
vahşi orman
vahşiyane
vah vah
vahvahlanma
vahvahlanmak
vahyolunma
vahyolunmak
vaiz
vaizlik, -ği
vajina
vaka
vakanüvis
vakanüvislik, -ği
vakar
vakarlı
vakarlılık, -ğı
vakarsız
vakarsızlık, -ğı
vakayiname
vaketa
vakfe
vakfediliş
vakfedilme
vakfedilmek
vakfediş
vakfetme
vakfetmek, -der
Vakfıkebir
vakfiye
vakıa
vâkıâ
vakıf, -kfı
vâkıf (vakfeden; bilen)
vakıf arazisi
vâkıflık, -ğı
vakıf malı
vakıfname
vakıf senedi
vakıf toprağı
vaki
vakit, -kti
vakitçe
vakit kaybetmeden
vakitli
vakitli vakitsiz
vakitsiz
vakitsizlik, -ği
vakit vakit
vaklama
vaklamak
vaks
vakta ki
vaktikerahet
vaktinde
vaktiyle
vaktizamanında
vakum
vakumlama
vakumlamak
vakumlanma
vakumlanmak
vakumlu
vakur
vakurluk, -ğu
vakvak (ördek)
vak vak
vakvaklama
vakvaklamak
vale
valf, -fi
vali
valide
validelik, -ği
valide sultan
valilik, -ği
valiz
vallaha
vallahi
vallahi billahi
vallahi tallahi
valör
vals
valüasyon
vamp
vampir
Van
vana
vanadyum
Vandal
Vandalizm
Vandallık, -ğı
vandöz
vanilya
Van kedisi
Vanlı
Vanlılık, -ğı
vantilatör
vantilatör kayışı
vantrilok
vantuz
vapur
vapurcu
vapurculuk, -ğu
vapurdumanı
var
varabilme
varabilmek
varagele
varagele bombardımanı
varagele botu
varagele halatı
varagele kayığı
varagelme
varagelmek
varak, -ğı
varaka
varakçı
varakçılık, -ğı
varaklama
varaklamak
varaklanma
varaklanmak
varaklı
varakpare
varan
vara yoğa
varda
vardabandıra
vardacı
vardacılık, -ğı
vardakosta
vardela
vardırabilme
vardırabilmek
vardırma
vardırmak
vardiya
vardiyacı
vardiyacılık, -ğı
vareste
vargel
vargel tezgâhı
vargı
var gücüyle
var hızıyla
varılabilme
varılabilmek
varılış
varılma
varılmak
varış
varış çizgisi
varı yoğu
varidat
varidatçı
varide
varil
varis
vâris (mirasçı)
varis çorabı
varisli
vârisli (mirasçısı olan)
vârislik, -ği
varissiz
vârissiz (mirasçısı olmayan)
varit, -di
variyet
variyetli
variyetsiz
variyetsizlik, -ği
var kuvvetiyle
varlık, -ğı
varlık bilimci
varlık bilimi
varlık birliği
varlık kartı
varlıklı
varlıklılık, -ğı
varlık nedeni
varlık sebebi
varlıksız
varma
varmak, -ır
varoluş
varoluşçu
varoluşçuluk, -ğu
varoluşsal
varoş
varsağı
varsanı
varsayabilme
varsayabilmek
varsayılma
varsayılmak
varsayım
varsayımlı
varsayımsal
varsayış
varsayma
varsaymak
varsıl
varsıl erki
varsıllaşma
varsıllaşmak
varsıllaştırma
varsıllaştırmak
varsıllık, -ğı
varta
Varto
varyant
varyasyon
varyemez
varyemezlik, -ği
varyete
varyeteci
varyetecilik, -ği
var yılı
varyos
vasat
vasati
vasatlık, -ğı
vasektomi
vasıf, -sfı
vasıflandırılma
vasıflandırılmak
vasıflandırma
vasıflandırmak
vasıflanma
vasıflanmak
vasıflı
vasıflı işçi
vasıflılık, -ğı
vasıfsız
vasıfsız işçi
vasıfsızlık, -ğı
vasıl
vasıta
vasıta hâli
vasıtalı
vasıtalık, -ğı
vasıtalı vergi
vasıtasıyla
vasıtasız
vasıtasızlık, -ğı
vasıtasız vergi
vasi
vâsi (geniş)
vasilik, -ği
vasistas
vasiyet
vasiyetname
vaşak, -ğı
vat
vatan
vatan borcu
vatandaş
vatandaşlık, -ğı
vatan haini
vatan hainliği
vatani
vatani görev
vatani vazife
vatanlaştırma
vatanlaştırmak
vatanperver
vatanperverlik, -ği
vatansever
vatanseverlik, -ği
vatansız
vatansızlık, -ğı
vatka
vatlık
vatman
vatoz
vatsaat, -ti
vatvat
vaveyla
vay
vaybabamcı
vaybabamcılık, -ğı
vayvaycı
vayvaycılık, -ğı
vaz
vazediliş
vazedilme
vazedilmek
vazediş
vazelin
vazelinleme
vazelinlemek
vazelinli
vazelinsiz
vazetme
vazetmek, -der
vazgeçebilme
vazgeçebilmek
vazgeçilme
vazgeçilmek
vazgeçirebilme
vazgeçirebilmek
vazgeçirme
vazgeçirmek
vazgeçiş
vazgeçme
vazgeçmek
vazgelme
vazgelmek
vazıh
vazıhlık, -ğı
vazııkanun
vazife
vazife kurbanı
vazifelendirilme
vazifelendirilmek
vazifelendirme
vazifelendirmek
vazifeli
vazifelilik, -ği
vazifesiz
vazifesizlik, -ği
vazife şehidi
vazifeşinas
vazifeşinaslık, -ğı
vaziyet
vazo
vazoluk, -ğu
vazolunma
vazolunmak
ve
veba
vebal, -li
vebalı
ve benzeri
veca
vecibe
vecih, -çhi
veciz
vecize
vecizlik, -ği
vect, -cdi
vectli
veçhe
veçhişebeh
veda
vedalaşabilme
vedalaşabilmek
vedalaşma
vedalaşmak
vedia
ve diğerleri
vefa
vefakâr
vefakârlık, -ğı
vefalı
vefalılık, -ğı
vefasız
vefasızca
vefasızlık, -ğı
vefat
vefat ilmühaberi
vehim, -hmi
vehimli
vehleten
vehmetme
vehmetmek, -der
vehmettirme
vehmettirmek
vejetalin
vejetalizm
vejetarizm
vejetaryen
vejetaryenlik, -ği
vejetasyon
vekâlet
vekâleten
vekâleten atama
vekâleten atamak
vekâleten atanma
vekâleten atanmak
vekâletname
vekâlet ücreti
vekil
vekilharç, -cı
vekilharçlık, -ğı
vekillik, -ği
vekil vükela
veksilloloji
vektör
veladet
velayet
velayetname
veledizina
veledrom
velense
velespit
velet, -di
velev ki
velhasıl
velhasılıkelam
veli
veliaht, -dı
veliahtlık, -ğı
velilik, -ği
velinimet
veliyullah
velur
velut
velvele
velveleci
velvelecilik, -ği
vena
Venezuelalı
Venüs
venüsçarığı
veranda
veraset
veraset ilamı
veraset ve intikal vergisi
verdi
verdirme
verdirmek
vere
verebilme
verebilmek
verecek, -ği
verecekli
verem
veremli
verese
veresiye
veresiyeci
veresiyecilik, -ği
verev
verevine
vergi
vergi beyannamesi
vergici
vergicilik, -ği
vergi dairesi
vergi dilimi
vergi iadesi
vergi kaçağı
vergi kaçakçılığı
vergi kaçakçısı
vergileme
vergilemek
vergilendirilme
vergilendirilmek
vergilendirme
vergilendirmek
vergili
vergi matrahı
vergi muafiyeti
vergi mükellefi
vergi oranı
vergi rekortmeni
vergisiz
vergi yükümlüsü
veri
veri bankası
verici
vericilik, -ği
veri dosyası
veri işlem
verilebilme
verilebilmek
verile emri
veriliş
verilme
verilmek
verim
verimkâr
verimkârlık, -ğı
verimli
verimlilik, -ği
verimsiz
verimsizleşme
verimsizleşmek
verimsizleştirme
verimsizleştirmek
verimsizlik, -ği
verinti
veri ortamı
veriş
veriştirme
veriştirmek
verit, -di
veri tabanı
veri toplama
veriverme
verivermek
verkaç
verme
vermek, -ir
vermut
vernik, -ği
vernikleme
verniklemek
verniklenme
verniklenmek
vernikli
verniksiz
verniye
veronika
versiyon
vertigo
veryansın
vesaik
vesair
vesaire
vesait
vesaitinakliye
vesayet
vesika
vesikacı
vesikacılık, -ğı
vesika fotoğrafı
vesikalı
vesikalık, -ğı
vesikalık fotoğraf
vesikalık resim, -smi
vesikasız
vesile
vesselam
vestiyer
vestiyerci
vestiyercilik, -ği
veston
vesvese
vesveseci
vesvesecilik, -ği
vesveseli
vesveselilik, -ği
vesvesesiz
vesvesesizlik, -ği
veteriner
veteriner hekim
veteriner hekimliği
veterinerlik, -ği
vetire
veto
veto hakkı
veya
veyahut
vezaret
vezikül
vezin, -zni
vezinli
vezinsiz
vezir
veziriazam
Vezirköprü
vezirlik, -ği
vezirparmağı
vezir vüzera
vezne
vezneci
veznecilik, -ği
veznedar
veznedarlık, -ğı
vıcık
vıcıklama
vıcıklamak
vıcıklık, -ğı
vıcık vıcık
vıcırdama
vıcırdamak
vıcırdaşma
vıcırdaşmak
vıcır vıcır
vıdı vıdı
vık vık
vın
vınıltı
vınlama
vınlamak
vınlayış
vırıldama
vırıldamak
vırıldanma
vırıldanmak
vırıltı
vırlama
vırlamak
vırt zırt
vır vır
vırvırcı
vırvırcılık, -ğı
vız
vızıldama
vızıldamak
vızıldanma
vızıldanmak
vızıltı
vızıltılı
vızıltısız
vızır vızır
vızlama
vızlamak
vız vız
vızvız böceği
vibrasyon
vibrasyonlu
vibrasyon tecridi
vibratör
vibriyo
vicahen
vicahi
vicdan
vicdan azabı
vicdanen
vicdani
vicdanlı
vicdanlılık, -ğı
vicdansız
vicdansızca
vicdansızcasına
vicdansızlık, -ğı
vida
vidala
vidalama
vidalamak
vidalanma
vidalanmak
vidalı
vidanjör
vidasız
video
videobant, -dı
videocu
videoculuk, -ğu
videokaset
videoteyp, -bi
vido
vidolu
vidosuz
Vietnamlı
vigla
viglacı
vikaye
vikont
vikontes
viladi
vilayet
vilayet binası
villa
vinç, -ci
vinçli
vinter
vinterizasyon
vinterize
vinyet
vira
viraj
virajlı
virajsız
viral
viran
virane
viranelik, -ği
viranlaşma
viranlaşmak
viranlık, -ğı
Viranşehir
virdizeban
virgül
virman
virolog, -ğu
viroloji
virolojik
virt, -di
virtüöz
virtüözlük, -ğü
virüs
virütik
visal, -li
visamiral, -li
viski
viski bardağı
viskonsül
viskoz
viskozite
viskozite değeri
vişnap, -bı
vişne
vişneçürüğü
vişne hoşafı
vişne kompostosu
vişneli ekmek, -ği
vişnelik, -ği
vişne reçeli
vişne suyu
vişne şerbeti
vişne şurubu
vitamin
vitaminli
vitaminsiz
vitaminsizlik, -ği
vitellüs
vites
vites dişlisi
vites kolu
vites kutusu
vitesli
vitir, -tri
vitir namazı
vitray
vitrifiye
vitrin
vitrinci
vitrincilik, -ği
vitrinleme
vitrinlemek
viya
viyadük, -ğü
viyak
viyaklama
viyaklamak
viyak viyak
viyol, -lü
viyola
viyolacı
viyolacılık, -ğı
viyolo
viyolonist
viyolonsel
viyolonselci
viyolonselist
vize
Vize (ilçe)
vize sınavı
vizite
viziyer
vizon
vizonet
vizon kürk
vizör
vizyon
vizyon sahibi
vodvil
vokabüler
vokal, -li
vokalist
vokal müzik, -ği
vokal uyumu
volan
volanlı
vole
voleybol
voleybolcu
voleybolculuk, -ğu
volfram
voli
voli ağı
voli yeri
volkan
volkanik
volontarist
volontarizm
volt
volta
voltaj
voltajlı
voltametre
voltamper
voltmetre
vombat
vonoz
votka
voyvo
voyvoda
voyvodalık, -ğı
vualet
vuku
vukuat
vukuf
vukuflu
vukufsuz
vukufsuzluk, -ğu
vulgarize
vulva
vurabilme
vurabilmek
vuraç, -cı
vurayazma
vurayazmak
vurdulu kırdılı
vurdumduymaz
vurdumduymazlık, -ğı
vurdurabilme
vurdurabilmek
vurdurma
vurdurmak
vurdurtma
vurdurtmak
vurgu
vurgulama
vurgulamak
vurgulanabilme
vurgulanabilmek
vurgulanış
vurgulanma
vurgulanmak
vurgulatma
vurgulatmak
vurgulayabilme
vurgulayabilmek
vurgulayış
vurgulu
vurgulu hece
vurgun
vurguncu
vurgunculuk, -ğu
vurgunluk, -ğu
vurgu oyun
vurgusuz
vurgusuz hece
vurgusuzluk, -ğu
vurgu uzunluğu
vurkaç
vurma
vurmak, -ur
vurmalı
vurmalı çalgılar
vurmalı sazlar
vurtut
vuru
vurucu
vurucu güç, -cü
vuruculuk, -ğu
vurucu tim
vuruk
vurulabilme
vurulabilmek
vurulma
vurulmak
vuruluş
vuruluverme
vuruluvermek
vurunma
vurunmak
vuruntu
vuruntulu
vuruntusuz
vuruş
vuruşabilme
vuruşabilmek
vuruşkan
vuruşkanlık, -ğı
vuruşma
vuruşmak
vuruşturma
vuruşturmak
vuruverme
vuruvermek
vuslat
vusul, -lü
vuzuh
vuzuhsuz
vuzuhsuzluk, -ğu
vücut, -du
vücutça
vücut dili
vücut ısısı
vücutlu
vücut sıcaklığı
vükela
vürut, -du
vüsat, -ti
vüzera
V yaka

YAZIM KILAVUZU (İmla Kılavuzu)

NASIL YAZILIR?

Nasıl Yazılır Sözlüğümüzde 100.000 dolayında sözcüğün doğru yazılışı verilmiştir.

Sözcüklerin doğru yazılışını araştırmak için tıklayınız: NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ

Yorumlar (0)