Ödev Hazırlanırken Dikkat edilmesi Gereken Kurallar, Word Belgesi Oluşturulurken Uyulması Gereken Kurallar

Ödev Hazırlanırken Dikkat edilmesi Gereken Kurallar

Word Belgesi Oluşturulurken Uyulması Gereken Kurallar

1. Yazı Özelliği

Times New Roman karakteriyle yazılması gereken ödev metninde, harf büyüklüğü 11 punto olarak seçilmelidir. Şekil ve çizelgelerin (tabloların) numaraları ve açıklamaları ile doğrudan aktarma (alıntı) ve dip notların yazımında ise aynı karakter ve 10 punto harf büyüklüğü kullanılmalıdır. Dış ve iç kapaklarda Ödev başlığı büyük ve koyu (bold) olmak üzere 16 ya da ödev adının uzun olması halinde 14 puntoluk harflerle yazılmalıdır.

2.Kenar Boşlukları ve Sayfa Düzeni

Ödev metni, sayfanın sol kenarında 2.5 cm, alt ve üst kenarlarında 2 cm, sağ kenarında ise 2.5 cm boşluk bırakılarak yazılmalıdır.

3.Sayfaların Numaralanması

Sayfa numaraları sayfa altına ve orta kısma yazılmalıdır. İçindekiler sayfası I. sayfa olarak kabul edilmelidir. İçindekiler, Şekillerin listesi, Tabloların (Çizelgelerin,) listesi,. Özet ve Abstractlar I, II, III, IV... şeklinde Romen rakamları ile; Giriş bölümü ile başlayan ödev metni ise “1, 2, 3, ...” şeklinde numaralandırılmalıdır. Sayfa numaralarının önünde ve arkasında herhangi bir işaret bulunmamalıdır.

4.Bölüm ve Alt Bölümler

Bölüm ve alt bölüm başlıklarının yazımında metinle aynı harf büyüklüğü ve koyu (bold) karakter kullanılmalıdır. Bütün başlıklar yazı alanının sol kenarından, paragraf başı yapılmadan yazılmalıdır.

Birinci derece bölüm başlıklarının tamamı büyük harfler ile yazılmalıdır. İkinci ve daha alt derecelerdeki bölüm başlıklarında her kelimenin ilk harfi büyük, diğerleri küçük harflerle yazılmalıdır. Dördüncü dereceden daha alt derecede bölüm başlığı kullanılmamalıdır.

Birinci derece bölüm başlıkları ayrı bir sayfadan başlatılmalıdır. Başlıklar ile metin arasında 1 er satır boşluğu, aralık bırakılmalıdır.

5.Dip Notlar

Ödevin herhangi bir sayfasında, metnin içinde yazılması halinde konuyu dağıtıcı ve okumada sürekliliği engelleyici nitelikteki çok kısa ve öz açıklamalar, birkaç satır halinde aynı sayfanın altına dip not olarak verilebilir. Dip notlar sayfa içindeki ana metinden bir satır boşluk bırakıldıktan sonra, soldan sağa doğru 5.0 cm lik sürekli bir çizginin altına yazılmalıdır. Dip notun yazımında tek satır aralığı kullanılmalı; aynı sayfadaki iki dip not, birbirinden 1 satır aralığı ile ayrılmalıdır. Dip notlar, 1’den başlayarak seri şekilde numaralandırılmalıdır.

6.Simgeler ve Kısaltmalar

Ödevde kullanılan simgeler, SİMGELER başlığı altında alfabetik sıraya göre dizin şeklinde verilmelidir. Simgeler, sol çerçeve boşluğunu belirleyen çizgiden hemen sonra alt alta sıralanmalı; üst üste iki nokta (:) işaretinden sonra karşılarında tanım ya da açıklaması verilmelidir.

7. Şekil Ve Çizelgeler (Tablolar)

Bütün fotoğraflar, diyagramlar ve grafikler Şekil olarak değerlendirilmelidir. Şekil ve Çizelgelerde (Tablolarda) yer alacak tüm çizgi, işaret, simge, rakam ve yazıların bilgisayarla ya da siyah çini mürekkebi ile yazılmış veya çizilmiş; harf büyüklüğünün de şekil boyutuyla orantılı ve kolay okunabilir olmasına özen gösterilmelidir.

7.1. Şekil ve Çizelgelerin Yerleştirilmesi

Şekil ve çizelgeler, boyutları esas alınarak metin içinde metinle aynı sayfada veya ayrı sayfalarda verilebilir. Metinle aynı sayfaya yerleştirilen şekil ve çizelgeler ile metin arasında üstten ve alttan bir satır boşluk bırakılmalıdır. Bu boşluğun bırakılmasında şekil ve çizelgelerin numara ve açıklamaları da, kendilerinin bir parçası olarak kabul edilmelidir.

İki veya daha çok sayıdaki küçük şekil ve çizelge aynı sayfada sunulabilir. Bunlar birbiri ile yakından ilgili ise “a, b, c, d,..” şeklinde simgelenerek hepsine tek bir şekil ve çizelge numarası verilebilir. Şekil ve çizelge açıklamasında a, b, c, d, ... ile simgelenen her bir şekil ve çizelge ayrı ayrı tanımlanmalıdır.

Şekil ve çizelgeler metinde ilk değinildiği sayfaya veya bir sonrakine alt yazısıyla bir bütünlük oluşturacak şekilde sayfanın yan kenarlarına göre ortalanarak yerleştirilmelidir Yerleştirilmelerinde, sayfa kenarlarında bırakılması gerekli boşluklar kesinlikle aşılmamalıdır. Sayfa kenarlarındaki boşluklara taşanlar ya küçültülmeli veya ek olarak ödevin son bölümünde sunulmalıdır. Bir sayfadan uzun olan çizelgeler metin içinde verilmek zorunda ise, ardışık sayfalara konulmalıdır.

Şekil ve Çizelgeler sayfaya enine yerleştirilmek durumunda iseler, Çizelge başlıkları cilt tarafında; Şekillerde ise Şekil başlıkları cilt tarafının aksi yönde bulunmalıdır.

7.2. Şekil ve Çizelgelerin Numaralanması

Herbir şekil ve çizelgenin kendine ait bir numarası olmalıdır. Bu numaralamada, bölüm numarası esas alınır. Numaraların yazımında koyu karakter kullanılır. Örneğin Şekil 1.1, Şekil 1.2, Şekil 1.3, Şekil 2.1, Şekil 3.1, Şekil 3.2, Çizelge 1.1, Çizelge 3.2, ... gibi.

7. 3 . Şekil ve Çizelgelerin Açıklamaları

Açıklamaların yazımında bir satır aralığı kullanılmalıdır. Çizelge/Tablo açıklamaları çizelgenin üstüne yazılmalı; açıklamanın son satırı ile çizelge üst kenarı arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Şekil açıklamaları ise şeklin altına yazılmalı; şekil altı açıklaması ile şekil alt kenarı arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır. Bu açıklamalar olabildiğince öz olmalıdır. Açıklamaların bir satırı aşması halinde, ikinci ve diğer satırlar birinci satır ile aynı sütundan başlamalıdır. Açıklama satırlarının şekil ve çizelge genişliğini aşmamasına özen gösterilmelidir.

8. Otomatik Doldurmalar

Satır numaraları belirtilen kurallara uygun olarak otomatik olarak Word tarafından otomatik olarak yerleştirilmelidir. İçindekiler, Tablolar ve Şekiller tablosu otomatik olarak Word tarafından oluşturulacaktır.

9. Word Belgesindeki Sayfa Sıralamaları

 1. Kapak
 2. Boş Sayfa
 3. İçindekiler
 4. Şekiller Listesi
 5. Tablolar Listesi
 6. Araştırılacak Konu ve Alt konu başlıkları
 7. Kaynaklar

Microsoft PowerPoint Belgesi Oluşturulurken Uyulması Gereken Kurallar

 1. Oluşturmuş olduğunuz bir numaralı slaytta konu, hazırlayan, proje sorumlusu ile ilgili bilgiler olmalıdır. (Konu adı, hazırlayan kişinin adı soyadı, tarih bilgileri v.s.)
 2. Oluşturulacak slaytlar 20 dakikalık bir anlatım süresine uygun şekilde hazırlanmalıdır. (Ortalama 20 yada 30 slayttan fazla olmamalıdır.)
 3. Oluşturmuş olduğunuz slaytlar resim, grafik ve tablolarla zenginleştirilmiş bir yapıda olmalıdır.
 4. Slaytlarınızda mutlaka geçiş efekti kullanmanız gerekmektedir. Slaytların bütünlüğünü bozmaması için efekt sayısı ikiyi geçmemelidir.
 5. Slaytlarda mutlaka slayt numarası ve hazırlayan kişiyle ilgili bilgilerin olduğu alt/üst bilgi olmalıdır.
 6. Slaytlarınızda tasarım şablonundan bir şablon seçmeniz gerekmektedir.
 7. Slaytların düzeni ve renk uyumuna dikkat etmeniz gerekmektedir.

Yorumlar (0)