31.10.2019, 17:25

Yeni dünya düzeni

YENİ DÜNYA DÜZENİ

Monarşileri ve dini inançları yıkmayı ,yok etmeyi ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak totaliter tek bir dünya devleti kurmayı amaçlayan teorinin adıdır.Prof. Mahir Kaynak bu düzen 1990 da işlevsel olarak başladı ,2020 de tamamlanır diyor.

Dördüncü sanayi devrimi ve yeni bir din getirilmek isteniyor. ( Dinler arası diyalog tezgahını hatırlayınız.)

Dünya üzerinde tek din ve tek elden yönetilen bir dünya .

Kulağa çok iddalı geliyor ama varılmak istenen hedef bu.Yaratıcı değerleri olmayanlar yalnızca kullanılan olur .Küresel güç o kadar dallanıp budaklandı ki kontrol edilemez,denetlenemez oldu .Bunun sonucu küresel sermaye , yoksulluk ekonomisini de artırarak küreselleşmeye neden oldu. Amaç kitlreleri pasifize edip sorgulamayan, araştırmayan bir tüketim sürüsü haline getirmek ve daha çok sömürmektir .

Global oyunların ve oyuncuların çevreyi ve insanoğlunun geleceğini hiçe sayarak biçtiği rol , gelir dağılımına ve ayrıca dengelerin bozulmasına sebep olmaktadır.

1970 ten beri oynanan bu oyunun mimarı ABD den Brezizinski ve Türkiye'ye dikte eden ise Kissinger dır . Bu. düzeni anlamak açısından bizlere belirli kaynaklardan doğru diye dayatılan bir çok şeyin doğru olup olmadığını sorgulamak gerekir .

Küresel güç başarının çok para kazanmak olduğunu, gücü elinde tutmanın yolunun bu olduğu algısını yarattı. Bu fikrin topluma hakim olmasını iyi irdelemek lazım.Küresel güç  ve yeni Dünya düzenini anlamak için onlar gibi düşünmek ve çok geniş bir yelpazeden bakabilmek kaçınılmazdır. Yoksa algıların esiri oluruz. 

Bu yüzyılı devletlerin güçleri üzerinden değil ,devletlerin içine sızmış , kontrolü ele geçirmiş gizli örgütler ,küresel güçler ,sapkın tarikatlar ve Parelel yapılar üzerinden okumalıyız.

Bu gücün oluşumu ; 

_. Ezoterik -batini örgütler ve din

_. Global şirketler ve bunları yöneten aileler

_. Bunların kontrolündeki uluslararası kuruluşlar

Bunları bilmeden amaçlarını anlamadan küresel  gücün ekonomik ve siyasal  yapısı anlaşılmaz .Bunları anlayıp ,geçmişimizi bilerek ,dilimize sahip çıkarak birlik ve beraberlik içinde Türk dünyasını birbirine kavuşturmak şarttır .

Global dünyada sadece Türkiye'de yaşananlara odaklanıp , inandığı siyasi görüşle olayları anlayabilmek ,iç siyasete odaklanarak karar vermek  ne kadar doğrudur tartışılır .

Yorumlar (0)