31.12.2018, 07:48

Yeni Yayın

GAZİ TÜRKİYAT Türkoloji Araştırmaları Dergisi’nin 
Güz 2018/23. sayısı yayımlandı...

Türk Dünyası kavramından Türk Dünyası aydınlarına; Ortaçağ Türk İslam Devletlerindeki geleneklerden Kazakça, Kırgızca ve Karaycadaki dil, din ve diğer kültür ögelerine; Kutadgu Bilig ve Dîvan’daki söz varlığından, türkülerdeki “bulut” kavramına, Ortak Türkçedeki “kanat kak-“ ve “atıl-“ fiillerine; Ortadoğu ve Balkanlar’daki etnik çatışmalardan Recâîzâde’nin şiir estetiğine; zevkle okunacak bilimsel ve akademik yazılar...

ULAKBİM, EBSCO Publishing ve MLA tarafından taranan Gazi Türkiyat Dergisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’ün GAZİ unvanını koruyarak yayın hayatına devam ediyor. Saygılarımızla...

Editör
Prof. Dr. Hülya KASAPOĞLU ÇENGEL 
Editör Yardımcıları
Doç. Dr. Habibe YAZICI ERSOY
Dr. Öğretim üyesi Hüseyin YILDIZ 
Dr. Öğretim üyesi Musa SALAN
Araş. Gör. Fulya AKMAN

Yorumlar (0)