Anadolu Ağızlarından Örnekler

Anadolu Ağızlarından Örnekler

Anadolu'daki illerimizde ve ilçelerde, yöreye özgü olarak kullanılan yerel ağızlara yerel ağız denir. Bunlar dilimizin önemli ve ilginç alt ayrıntılarıdır ve yerel ağızlar bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Aşağıda yöresel ve bölgesel ağız örneklerini okuyacaksınız. 

Batı Anadolu Ağızlarından Örnekler:

Batı Anadolu'daki illerimizde ve ilçelerde, yöreye özgü olarak kullanılan yerel ağıza ait sözcüklerdir.

Alnacında: Tam karşısında.
Anşırtmak: İma etmek.
Burma: Musluk.
Çilpi: Küçük, ateş tutuşturmakta kullanılan odun parçası.
Bağa: Guatr
Çiritmek: Üşümek, titremek.
Değin: Sincap
Genk: İşlenmemiş sert toprak.
Imgıraz: Hastalıklı, çökmüş (kişi)
Keşir: Havuç
Göcen: Tavşan yavrusu.
Göde: Zayıf, çelimsiz.


Doğu ve Günedoğu Anadolu Ağızlarından Örnekler

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerimizde ve ilçelerde, yöreye özgü olarak kullanılan yerel ağıza ait sözcüklerdir.

Böğürcük: Böbrek.
Cembek: Kalabalık aile.
Yanır: Yara.
Pisik: Kedi.
Mişmiş: Kayısı, zerdali.
Küncü: Susam.
Ariş: Asma.
Tağa: Pencere.
Tike: Parça (kuşbaşı et).
Kara yatılık: Tifo.
Öden: Mide.
Ölülük: Mezarlık.


Orta Anadolu (İç Anadolu) Ağızlarından Örnekler

Orta Anadolu'daki illerimizde ve ilçelerde, yöreye özgü olarak kullanılan yerel ağıza ait sözcüklerdir.

Bük: Ağaçlık yer.
Cilis: İyice, hepten.
Çıdırgı: Ateş tutuşturmakta kullanılan kuru dal parçaları.
Efenekli: Aşırı titiz.
Çörtleğen: Binanın damından yağmur vb. suyunun akmasını sağlayan madeni oluk.
Enek: Meyve çekirdeği.
Gidişmek: Kaşınmak.
Ellik: Sahur.
Filke: Musluk.
Homukmak: Memnuniyetsizliğini yüz ifadeleriyle belli etmek.
Pürçüklü: Havuç.
Balak: Tavşan yavrusu.


Karadeniz/Kuzey Anadolu Ağızlarından Örnekler

Kuzey Anadolu'daki illerimizde ve ilçelerde, yöreye özgü olarak kullanılan yerel ağıza ait sözcüklerdir.

Güpül: Şişman.
Hasarı: Büyük su kamalı.
Kemçük: Eğri.
Orakayı: Temmuz.
Yal: Hayvan yiyeceği.
Teğin: Sincap.
Çağ: El yıkama yeri (lavabo), banyo yapma yeri (banyo).
Çerik: Tuzlanmış ve kurutulmuş et.
Eze: Teyze.
Çiğit: Meyve çekirdeği.
Kırtlamak: Isırmak.

Tokat Ağzından Örnekler, Tokat Ağzı Nedir?

Tokat ilimizde ve ilçelerinde, bu yöreye özgü olarak kullanılan yerel ağıza Tokat ağzı denir.

Tokat Ağzından Örnekler aşağıdadır. 

badal = merdiven
heğri = aman sende
bakraç = küçük bakır tencere
çit = başörtüsü,yazma
düğü = bulgur
işkefe = kuru yufka
gadder = kadar
zere = zira
ağleşmek (eğleşmek) = durmak, duraklamak
vareş = varmak
dekmük = tekme
sorutmak = ayakta durmak = ayakta dikilmek
bıldır = geçen sene
heraf = serin
şordan ağrı= şu taraftan, şuradan
ecük = azıcık
seğirtmek = koşmak
çimmek = duş almak, yıkanmak
gücük ayı = kış ayı
arbul ayı = nisan ayı
ivez>üvez = sivrisinek
bayahtan = demin, az önce, şimdi
ellâğam = sanırım, anlaşılan, demek ki

Yararlı olması dileğiyle. 

İliştiriler: Anadolu Ağızlarından Örnekler, İç Anadolu Ağızlarından Örnekler, Doğu Anadolu Ağızlarından Örnekler, Güneydoğu Anadolu Anadolu Ağızlarından Örnekler, Karadeniz Şivesi

Yorumlar (0)