Anadolu Ağızlarından Örnekler, Yöresel Kelimeler, Bölgesel Kelimeler

Anadolu Ağızlarından Örnekler

Anadolu'daki illerimizde ve ilçelerde, yöreye özgü olarak kullanılan yerel ağızlara yerel ağız denir. Bunlar dilimizin önemli ve ilginç alt ayrıntılarıdır ve yerel ağızlar bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Aşağıda yöresel ve bölgesel ağız örneklerini okuyacaksınız. 

Batı Anadolu Ağızlarından Örnekler:

Batı Anadolu'daki illerimizde ve ilçelerde, yöreye özgü olarak kullanılan yerel ağıza ait sözcüklerdir.

 • Alnacında: Tam karşısında.
 • Anşırtmak: İma etmek.
 • Burma: Musluk.
 • Çilpi: Küçük, ateş tutuşturmakta kullanılan odun parçası.
 • Bağa: Guatr
 • Çiritmek: Üşümek, titremek.
 • Değin: Sincap
 • Genk: İşlenmemiş sert toprak.
 • Imgıraz: Hastalıklı, çökmüş (kişi)
 • Keşir: Havuç
 • Göcen: Tavşan yavrusu.
 • Göde: Zayıf, çelimsiz.


Doğu ve Günedoğu Anadolu Ağızlarından Örnekler

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerimizde ve ilçelerde, yöreye özgü olarak kullanılan yerel ağıza ait sözcüklerdir.

 • Böğürcük: Böbrek.
 • Cembek: Kalabalık aile.
 • Yanır: Yara.
 • Pisik: Kedi.
 • Mişmiş: Kayısı, zerdali.
 • Küncü: Susam.
 • Ariş: Asma.
 • Tağa: Pencere.
 • Tike: Parça (kuşbaşı et).
 • Kara yatılık: Tifo.
 • Öden: Mide.
 • Ölülük: Mezarlık.


Orta Anadolu (İç Anadolu) Ağızlarından Örnekler

Orta Anadolu'daki illerimizde ve ilçelerde, yöreye özgü olarak kullanılan yerel ağıza ait sözcüklerdir.

 • Bük: Ağaçlık yer.
 • Cilis: İyice, hepten.
 • Çıdırgı: Ateş tutuşturmakta kullanılan kuru dal parçaları.
 • Efenekli: Aşırı titiz.
 • Çörtleğen: Binanın damından yağmur vb. suyunun akmasını sağlayan madeni oluk.
 • Enek: Meyve çekirdeği.
 • Gidişmek: Kaşınmak.
 • Ellik: Sahur.
 • Filke: Musluk.
 • Homukmak: Memnuniyetsizliğini yüz ifadeleriyle belli etmek.
 • Pürçüklü: Havuç.
 • Balak: Tavşan yavrusu.


Karadeniz/Kuzey Anadolu Ağızlarından Örnekler

Kuzey Anadolu'daki illerimizde ve ilçelerde, yöreye özgü olarak kullanılan yerel ağıza ait sözcüklerdir.

 • Güpül: Şişman.
 • Hasarı: Büyük su kamalı.
 • Kemçük: Eğri.
 • Orakayı: Temmuz.
 • Yal: Hayvan yiyeceği.
 • Teğin: Sincap.
 • Çağ: El yıkama yeri (lavabo), banyo yapma yeri (banyo).
 • Çerik: Tuzlanmış ve kurutulmuş et.
 • Eze: Teyze.
 • Çiğit: Meyve çekirdeği.
 • Kırtlamak: Isırmak.

Tokat Ağzından Örnekler, Tokat Ağzı Nedir?

Tokat ilimizde ve ilçelerinde, bu yöreye özgü olarak kullanılan yerel ağıza Tokat ağzı denir.

Tokat Ağzından Örnekler aşağıdadır. 

 • badal = merdiven
 • heğri = aman sende
 • bakraç = küçük bakır tencere
 • çit = başörtüsü,yazma
 • düğü = bulgur
 • işkefe = kuru yufka
 • gadder = kadar
 • zere = zira
 • ağleşmek (eğleşmek) = durmak, duraklamak
 • vareş = varmak
 • dekmük = tekme
 • sorutmak = ayakta durmak = ayakta dikilmek
 • bıldır = geçen sene
 • heraf = serin
 • şordan ağrı= şu taraftan, şuradan
 • ecük = azıcık
 • seğirtmek = koşmak
 • çimmek = duş almak, yıkanmak
 • gücük ayı = kış ayı
 • arbul ayı = nisan ayı
 • ivez>üvez = sivrisinek
 • bayahtan = demin, az önce, şimdi
 • ellâğam = sanırım, anlaşılan, demek ki

Yararlı olması dileğiyle. 

İliştiriler: Anadolu Ağızlarından Örnekler, İç Anadolu Ağızlarından Örnekler, Doğu Anadolu Ağızlarından Örnekler, Güneydoğu Anadolu Anadolu Ağızlarından Örnekler, Karadeniz şivesi.

Yorumlar (0)