Cahit Sıtkı Tarancı Şiir İncelemesi, Cahit Sıtkı Tarancı, Memleket İsterim

Cahit Sıtkı Tarancı Şiir İncelemesiCahit Sıtkı Tarancı, Memleket İsterim

Cahit Sıtkı Tarancı Şiir İncelemesi, Cahit Sıtkı Tarancı, Memleket İsterim

Memleket İsterim

Memleket isterim 
Gök mavi, dal yesil, tarla sarı olsun; 
Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim 
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun; 
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim 
Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; 
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim 
Yasamak, sevmek gibi gönülden olsun; 
Olursa bir şikayet ölümden olsun.

Cahit Sıtkı Tarancı

1. Şairin özlediği memleketin özlenen özellikleri nelerdir?


Şairin özlediği memleketin göğü masmavi yani havası temiz, ağaçları yemyeşil, tarlaları sararmış bol ekinlerle doludur.
Orada herkes mutludur, ne kimsenin başında bir dert, ne de kimsenin gönlünde bir hasret vardır.
O memlekette kardeş kavgası sona ermiştir.
Şairin istediği memlekette, ne zengin-fakir, ne de sen-ben ayrımı vardır.
Herkesin başını sokacak bir evi, hakça bir paylaşım sözkonusudur. Sömürü ve soygun yoktur.
Orada hayat sevmek kadar tatlıdır, hiç kimsenin ölüm dışında şikayeti yoktur.

2. Çevre sorunlarının çözüm beklediği günümüzde göğü mavi, dalları yeşil, tarlaları sarı ve kuşlarla çiçeklerin diyarı bir ülke düşünülebilir mi? Şairi gerçekçi buluyor musunuz?
Günümüzde yaşanan bütün çevre sorunlarına rağmen elbette ki; mavi bir gök, yeşil ağaçlar, ekinler bol sararmış verimli tarlalar, kuşlar ve çiçekler diyarı bir ülke düşünmek mümkündür. Her zaman için böyle bir çevre meydana getirilebilir.
Şair burada çok ideal bir tablo çizdiği için gerçekçi değildir.(Zengin-fakir farkının olmaması, herkesin bir evinin olması, ölümden başka şikayet edilecek bir konunun olmaması gibi.)

3. Şairin yurttaşlarımız arasında ayrım yapmayan sosyal dokulu özlemini nasıl karşılıyorsunuz?
Şairin bu özlemi yerinde ve her zaman gerçekleşmesi mümkün olmayan bir özlemdir.

4. “Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun.” dizesiyle anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız.
“Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun.” sözleriyle mutlu, huzur dolu, rahat bir hayat tarzı dile getirilmiştir. Öyle bir hayat ki sevmek gibi tatlı, doyulmaz ve her anı ayrı bir heyecan,ayrı bir güzellik taşıyan bir hayat.

5. Şairin gönülden yücelttiği istekleri akılcı buluyor musunuz?
Şairin içinden yücelttiği istekler, bir kısmı ideal olmalarına rağmen, olması mümkün olmayan istekler değildir. Bütün duygusallığına rağmen isteklerin akılcı olduklarını söylememiz mümkündür.

6. Şiiri biçim yönünden inceleyiniz.
Şiir belli bir düzende, üçlükler halinde yazılmıştır.
Şiirde serbest şiirin aksine kafiye ve redifler kullanılmıştır.
Şiirdeki kısa mısralar altı heceli, uzun mısralar on iki hecelidir.
 “Memleket isterim” sözleri her üçlüğün başında tekrar edilmiştir.
Şiirde konu birliği vardır.
Şiirin kafiyelenişi:
I                                                                                                                   
memleket isterim redif( diğer bölümlerle)                                
-sarı olsun olsun: redif                                                               
diyarı olsun arı:zengin kafiye                                                       

II

memleket isterim redif
hasret olsun olsun: red.
nihayet olsun et: tam kaf.

III                                                                                                                   
memleket isterim redif                                                                   
farkı olsun -ı olsun: redif                                                               
barkı olsun ark: zengin kaf.                                                         

IV

memleket isterim redif
gönülden olsun -den olsun:redif
ölümden olsun

Cahit Sıtkı, Cahit Sıtkı Tarancı, Memleket İsterim, Cahit Sıtkı tarancı Şiir İncelemesi

Yorumlar (0)