Şiir İnceleme, Şiir Tahlili Nasıl Yapılır? ŞİİRİN İÇERİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Şiir İnceleme, Şiir Tahlili Nasıl Yapılır?

ŞİİRİN İÇERİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ, ŞİİRİN BİÇİM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Şiir İnceleme, Şiir Tahlili Nasıl Yapılır?, ŞİİRİN İÇERİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ, ŞİİRİN BİÇİM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Şiir tahlilleri konusunda çeşitli değerlendirmeler mevcut. Bakış açısına göre değişik tahlil çalışmaları var. Biz burada inceleyeceğimiz şiirlerin ana şablonunu sizlere vermek istiyoruz.

Bir şiir incelenirken özellikle dikkat edilmesi gereken iki ana başlık vardır. Şiirin şekil yönünden incelenmesi ve şiirin anlam yönünden incelenmesi. Bunun yanında şiiri incelerken dikkat edilmesi gereken başka noktalar da vardır. Bunları ana başlıkların altında aşağıda sıraladık.

Şiir İnceleme, Şiir Tahlili Nasıl Yapılır?

A. ŞİİRİN BİÇİM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

1. Nazım birimi: Dörtlük, beyit hangi birimlerden oluşuyor belirtilmesi,

2. Birim sayısı: Kaç dörtlük veya kaç beyitten oluştuğunun belirtilmesi

3. Ölçü: Şiirin ölçüsünün ve duraklarının belirtilmesi,

4. Kafiye (kafiye çeşitleri belirtilecek) ve rediflerin gösterilmesi,

5.Uyak düzeni: Kafiye şemasının gösterilmesi... aaab, cccb ..gibi

6. İmgeler: Şiirde geçen söz sanatlarının bulunması

7. Nazım şekli


B. ŞİİRİN İÇERİK YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

1. Anlamı bilinmeyen kelime ve deyimlerin açıklanması,

2. Anlam açıklaması: Şiirin bölümler halinde açıklanması

3. Tema: Şiirin ana duygusunun belirtilmesi

4. Üslup: Şiirin dil ve anlatım özelliklerinin açıklanması

5.Nazım şekli: Şiirin türü hakkında bilgiler verilmesi.

6. Metin ve zihniyet: Şiirin yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtıp yansıtmadığı

7. Metin ve gelenek: Hangi şiir geleneğine göre oluşturulduğu

8. Metin ve Şair: Şiirin şairle ilgisi

9. Metin ve yorum: Şiir hakkında düşünceler


C. ŞAİRİN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Yorumlar (1)
Hhhhh 4 yıl önce
Hiç bir yerde bulamıyorum bunlar cok kısa