21.06.2018, 14:19

Zengin Sözü Gerçekten Farsça mı?

ZENGİN SÖZÜ GERÇEKTEN FARSÇA MI?

Öyle biliriz. Çünkü Farsça *sang, "taş" demek. Bu kökten türemiş olan *sangin de "taştan yapılmış/değerli/süslü" gibi anlamlara geliyor. Biz de bu sözü *zengin biçiminde "bay/baysal/varsıl" anlamında kullanıyoruz.

Sözlüklere göre *sang sözü, Partçadan Farsçaya hiç değişmeden evrilmiş. Partça bildiğimiz gibi bir ön Türk dilidir. Farsça denilen dil ise, kökü Türkçeye dayanan ve görece yeni oluşmuş olan bir kırma dildir. Kısacası, *sang sözü Türkçe kökenli bir sözdür. Ancak bunun doğru olup olmadığını, bilinen en eski Türk dili olan Sümerceden anlayabiliriz yalnızca.

Sümercede *sang sözü kendi başına, "baş, önder, kıral, başkent" gibi anlamlara geliyor. Ama Sümercede bir de "taş" anlamına gelen *sangdu, *sangar ve *sangkal sözleri vardır. Sümerce "taş" anlamına gelen bu sözler, Türk dilinin evriminde hece düşmesiyle Partçaya *sang olarak kalmıştır.

Özetle, *zengin sözü de yabancı sandığımız, ama gerçekte Türkçe olan sözlerden biridir.

Yorumlar (0)