TÜRKÇENİN DİRİLİŞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: عبا kaba yün kumaş aba

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, abâ...

(Bu sözcük, TDH Türkçe Kökenli Adlar Sözlüğü'nde yer almaktadır)

> Anlamı: ANLAMI-AÇIKLAMASI: Saygıdeğer, saygıya layık kişi. Bazı Türk boylarında “ana’’, ’’abla’’, bazılarında ise baba anlamında da kullanılmaktadır....

aba kelimesinin eş anlamı nedir, aba eş anlamı nedir?

> Bu sözcük TDH Eş Anlamlı Sözcükler Sözlüğü'nde yer almaktadır.

>> Bu kelimenin eş anlamlısı şudur: üstlük

>> İliştiriler: Eş Anlamlı Sözcükler...

KISALTMALAR DİZİNİ SÖZLÜĞÜ-TDH

- Konu: ABA neyin kısaltmasıdır? ABA kısaltmasının açılımı, ABA kısaltmasının anlamı.

> Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Kısaltılan...