Sözlük

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
TDH-TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ... Türkçenin Dirilişi Türklüğün Dirilişidir! Suat Özer
1. A

Alay

2. A

Şaşalamayı anlatan bir edat.

3. â

آ ünlem edatı, ey, hey iki kelimenin arasına girerek anlamı pekiştiren yeni kelimeler türetmeye yarayan orta ek

Çalgı eşliği olmayan koro.

Çalgı eşliği olmayan koro.

(Felsefe terimi): Daha da güçlü bir nedenle

(Felsefe terimi): Geriye, önceye doğru

(Felsefe terimi): İleriye, sonraya doğru

(Felsefe terimi): (Lat. ‘‘sonrakinden’’) (sft. Ve blt.) Sonsal (deneyimden türetilen, görgül)

(Felsefe terimi): Deneysel, emprik, tecrübî ve izlenimsel bilgidir.

(Felsefe terimi): (Lat. ‘‘öncekinden’’) (sft. Ve blt) önsel (deneyimden türetilmeyen, kuramsal, kurgul)

(Felsefe terimi): Deney öncesi, doğuştan gelen, zihinle ve akılla kavranan bilgi türüdür.

İcrada tempo değişmesinden sonra, yeniden önceki tempoya dönüş.

İcrada tempo değişmesinden sonra, yeniden önceki tempoya dönüş.

(Fran.)Tonalite dışı. Majör, minör, yada başka modal dizilerle ilgisizliği anlatan terim. Bu türlü müziğin başlıca siması sonradan tonalite dışı yazıyı kurallaştıran, Avusturyalı besteci Arnold Schönberg’dir.

(Fran.)Tonalite dışı. Majör, minör, yada başka modal dizilerle ilgisizliği anlatan terim. Bu türlü müziğin başlıca siması sonradan tonalite dışı yazıyı kurallaştıran, Avusturyalı besteci Arnold Schönberg’dir.

اعمال davranışlar ameller

Analog/Sayısal (dijital) çevirici. Gerçek dünyanın analog sinyallerini dijital formata çevirerek bilgisayar tarafından işlenebilmesini sağlar.

19. AA

Anadolu Ajansı

bk. AKBB

21. AAET

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu

bk. GAMHK (Allied Air Forces Southern Europe)

23. Aal

Saygı Sözcüğü. Kutsal sayılan isimlerin başında kullanılır (Hz. gibi). { Eşdeğer: AL, AĞAL Kutsal sayılan isimlerin başında kullanılır (Hz. gibi). Yakut mitolojisinde yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Örneğin; Aal Luk Mas (Kutsal...

24. Aan

Saygı Sözcüğü. Kutsal sayılan isimlerin başında kullanılır (Hz. gibi). { Kutsal sayılan isimlerin başında kullanılır (Hz. gibi). Yakut mitolojisinde yaygın olarak kullanılır. Örneğin; Aan Kübey Hotun (Saygıdeğer Kübey Hatun). Anlam:...

25. Ab

KÖKEN BİLGİSİ: Farsça āb/āv آب TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Su, AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: Su, ab, KAZAK TÜRKÇESİ: sw, KIRGIZ TÜRKÇESİ: Suu, ÖZBEK TÜRKÇESİ: Suv, TÜRKMEN TÜRKÇESİ: Suw, UYGUR TÜRKÇESİ: Su

26. AB

1. Adalet Bakanlığı 2. Amerikan Borsası 3. Avrupa Birliği

27. âb

آب su deniz ırmak tükürük özsuyu ter döl suyu sidik parlaklık

28. âb

آب yüzsuyu letafet hav

آبستنی آب meni; bitkilerin yetişmesine neden olan su

عدالت آب adalet suyu; doğruluğun bereketi