TDH TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
TDH-TÜRK BİRLİĞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ... Türkçenin Dirilişi Türklüğün Dirilişidir! Suat Özer
1. A

Bu sözcük Kaşgarlı Mahmud'un yazmış olduğu Divanu Lügati't Türk sözlüğünde yer almaktadır. (TDH) Anlamı-Açıklaması >>> Şaşalamayı anlatan bir edat.

>>> İLİŞTİRİLER: DLT, Divanu Lügati’t Türk, Divanu Lügati’t Türk...

2. A

KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. Kısaltılan kavram şudur: >>> Alay <<< (Kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yeni/benzer aramalar yapabilirsiniz.) > İLİŞTİRİLER: Kısaltma, kısaltması, kısaltmalar...

3. â

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آ Ünlem edatı, ey, hey iki kelimenin arasına girerek anlamı pekiştiren yeni kelimeler türetmeye yarayan orta ek

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca...

4. a

Bu sözcük Tıp Terimleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> ANLAMI-AÇIKLAMASI: ... yokluğu, ... sız


>> İliştiriler: Tıp Terimleri Sözlüğü > a kelimesinin kökeni, a kelimesinin anlamı, a kelimesinin etimolojisi, a ne demek,...

(Bu sözcük, müzik terimleri sözlüğünde yer almaktadır.) (TDH Müzik Terimleri Sözlüğü)

>>>>> Anlamı-Açıklaması: Çalgı eşliği olmayan koro.

(Bu sözcük, müzik terimleri sözlüğünde yer almaktadır.) (TDH Müzik Terimleri Sözlüğü)

>>>>> Anlamı-Açıklaması: İcrada tempo değişmesinden sonra, yeniden önceki tempoya dönüş.

(Bu sözcük, müzik terimleri sözlüğünde yer almaktadır.) (TDH Müzik Terimleri Sözlüğü)

>>>>> Anlamı-Açıklaması: (Fran.)Tonalite dışı. Majör, minör, yada başka modal dizilerle ilgisizliği anlatan terim. Bu türlü müziğin...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: اعمال davranışlar ameller

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri,...

9. AA

KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. Kısaltılan kavram şudur: >>> Anadolu Ajansı <<< (Kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yeni/benzer aramalar yapabilirsiniz.) > İLİŞTİRİLER: Kısaltma, kısaltması,...

10. AA

KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. Kısaltılan kavram şudur: >>> Afar <<< (Kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yeni/benzer aramalar yapabilirsiniz.) > İLİŞTİRİLER: Kısaltma, kısaltması, kısaltmalar...

KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. Kısaltılan kavram şudur: >>> bk. AKBB <<< (Kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yeni/benzer aramalar yapabilirsiniz.) > İLİŞTİRİLER: Kısaltma, kısaltması,...

12. AAET

KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. Kısaltılan kavram şudur: >>> Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu <<< (Kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yeni/benzer aramalar yapabilirsiniz.) > İLİŞTİRİLER:...

KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. Kısaltılan kavram şudur: >>> bk. GAMHK (Allied Air Forces Southern Europe) <<< (Kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yeni/benzer aramalar yapabilirsiniz.) > İLİŞTİRİLER:...

14. Aal

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Saygı Sözcüğü. Kutsal sayılan isimlerin başında kullanılır (Hz. gibi). { Eşdeğer: AL, AĞAL Kutsal sayılan isimlerin başında kullanılır (Hz....

15. Aan

Bu sözcük Türk Tarihi ve Söylenceleri Sözlüğünde yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Saygı Sözcüğü. Kutsal sayılan isimlerin başında kullanılır (Hz. gibi). { Kutsal sayılan isimlerin başında kullanılır (Hz. gibi). Yakut mitolojisinde...

16. AB

KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. Kısaltılan kavram şudur: >>> 1. Adalet Bakanlığı 2. Amerikan Borsası 3. Avrupa Birliği <<< (Kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yeni/benzer aramalar yapabilirsiniz.)...

17. AB

KISALTMALAR DİZİNİ: Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. Kısaltılan kavram şudur: >>> Çerkez Dili (Abhaz) <<< (Kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yeni/benzer aramalar yapabilirsiniz.) > İLİŞTİRİLER: Kısaltma,...

18. âb

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آب su deniz ırmak tükürük özsuyu ter döl suyu sidik parlaklık

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca...

19. âb

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آب yüzsuyu letafet hav

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri, Osmanlıca...

20. ab

(YAZIM KILAVUZU-NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ)

>>> ab nasıl yazılır, ab yazılışı, ab yazımı, ab doğru yazılışı nasıldır?

> Bu sözcüğün doğru yazlışı şöyledir: ab

> Bunun dışındaki yazımlar...

21. Ab

TÜRKİYE TÜRKÇESİ: Su
KÖKEN BİLGİSİ: Farsça āb /āv آب
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ: Su, ab
KAZAK TÜRKÇESİ: Sw
KIRGIZ TÜRKÇESİ: Suu
ÖZBEK TÜRKÇESİ: Suv
TÜRKMEN TÜRKÇESİ: Suw
UYGUR TÜRKÇESİ:...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آبستنی آب meni; bitkilerin yetişmesine neden olan su

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler,...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: عدالت آب adalet suyu; doğruluğun bereketi

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: احمر آب kızıl su kırmızı şarap gözyaşı

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: آتشين آب ateşli su; kırmızı şarap; gözyaşı

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: رنگ باده آب kızıl su gözyaşı, kanlı gözyaşı

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler,...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: انگور آب üzüm suyu şarap

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri,...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: خرابات آب meyhane suyu şarap

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri,...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: کوثر آب cennet suyu, şarap

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca Türkçe çeviri,...

Bu sözcük Osmanlıca-Türkçe Sözlükte yer almaktadır. >>> Anlamı-Açıklaması: Hayat suyu, içene ebedi hayat veren efsanevi su

>>> İLİŞTİRİLER: Türkçe Osmanlıca sözlük, Osmanlıca sözlük, Osmanlıca kelimeler, Osmanlıca...