TÜRKÇENİN DİRİLİŞİ TÜRKÇE SÖZLÜĞÜ

ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û
1. A

KISALTMALAR DİZİNİ SÖZLÜĞÜ-TDH
- Konu: A neyin kısaltmasıdır? A kısaltmasının açılımı, A kısaltmasının anlamı.
> Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır. > Kısaltılan kavram şudur: A

2. A

KISALTMALAR DİZİNİ SÖZLÜĞÜ-TDH

- Konu: A neyin kısaltmasıdır? A kısaltmasının açılımı, A kısaltmasının anlamı.

> Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır.

> Kısaltılan...

KISALTMALAR DİZİNİ SÖZLÜĞÜ-TDH

- Konu: A / S neyin kısaltmasıdır? A / S kısaltmasının açılımı, A / S kısaltmasının anlamı.

> Bu sözcük kısaltmalar dizini sözlüğümüzde yer almaktadır.

(Bu sözcük, müzik terimleri sözlüğünde yer almaktadır.) (TDH Müzik Terimleri Sözlüğü)

> Anlamı-Açıklaması: Çalgı eşliği olmayan koro.

Müzik Terimleri Sözlüğü

A
...