Batınilik Nedir, Batınilik Ne Demek, Batınilik Kökeni, Batınilik Nasıl Yazılır?

(Dini Terimler Sözlüğü'nde geçer.) > Batınilik 1. Kur’an-ı Kerim ve hadislerin sadece iç anlamına önem verip dış anlamını hesaba katmayan anlayış ve yorumlama yolu. Batınilik her ayet ve hadisin bir iç, bir de dış yüzü olduğunu söyler. Bu sebepten önemli olan ayet ve hadislerin iç yüzüdür. Batınilik, kendisini ayet ve hadisleri yorumlarken Kur’an-ı Kerim ve sünnetin genel bütünlüğü içinde kalmakla yükümlü saymamıştır. 2. Ayet ve hadislerin gerçek anlamlarını ancak Tanrı ile ilişki kurabilen “masum imam”ın bilebileceği temel görüşünü savunan aşırı fırkaların ortak adı. 3. İsmail b. Cafer es-Sadık (ö. 153/770) tarafından kurulan İsmailiye Mezhebi.

>> İliştiriler: Dini Terimler Sözlüğü, Dini Kelimeler Sözlüğü > Batınilik kelimesinin kökeni, Batınilik kelimesinin anlamı, Batınilik kelimesinin etimolojisi, Batınilik ne demek, Batınilik nasıl yazılır, Batınilik nedir, Batınilik ne demek, Batınilik ne demek TDK, Batınilik anlamı nedir?
ç
ğ
ı
ö
ş
ü
â
î
û
Aradığınız sözcük, 16 değişik sözlük türümüz içerisinde farklı anlamlar taşıyabilir. "Yalnızca tam örtüşen sonucu göster" ya da "İçerenleri de göster" seçenekleriyle yeni aramalar yapmanızı öneririz. Saygılarımızla...
YORUM EKLE