Eser Özetleri Test 1
1/13

Ali Şahin Efendi, medrese eğitimini yarım bırakarak öğretmen okulunu bitirir. Sarıova’da cahil, yoksul ve biçare halk batıl inançlardan, evliya hikayelerinden ve türbelerden medet ummaktadır. Şahin Efendi, gönüllü olarak geldiği bu kasabada, inandığı inkılap hareketlerini yerleştirebilmek için bu gerici güçlerle mücadele eder. Romanın ikinci bölümünde Sarıova Yunan işgaline uğrar. Ali Şahin, kasabayı işgal eden Yunanlılara karşı halkı korumak ve el altından Milli Mücadele’ye destek sağlamak için eski mesleğinden faydalanır.
1. Parçada özeti verilen roman ve yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaban – Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B) Vurun Kahpeye – Halide Edip Adıvar
C) Yeşil Gece – Reşat Nuri Güntekin
D) Sürgün – Refik Halit Karay
E) Küçük Ağa – Tarık Buğra