Atatürk'ün Anıları: "Dönmeyeceğiz çocuk!"

Atatürk'ün Anıları: "Dönmeyeceğiz çocuk!"

“Dönmeyeceğiz Çocuk!”

Atatürk’ün Samsun’a Çıkmadan Önce Yaverine Söyledikleri

Mayıs 1919, İstanbul-Şişli’deki evde:

-Zatı devletlerinizin yaverleri olarak refakatinize memur edilmem sebebiyle bahtiyarım Paşa Hazretleri!

Kemal Paşa hafifçe gülüyor:

-Hadi, diyor, hazırlığa başla, birkaç güne kadar yola çıkıyoruz.

-Çok kalacak mısınız Paşam, yoksa teftişi müteakip dönecek misiniz?

Büyük önder ve eşsiz asker, yaverinin gözleri içine bakarak şöyle diyor:

-Hayır, dönmeyeceğiz çocuk! Validene ve kardeşlerine veda et. Dönmeyeceğiz!

Dünya Türk Birliğine siz de katılın...

https://www.facebook.com/tdhturk/

TDH TÜRK HABER

Kaynak: Muzaffer Kılıç - Vatan Gazetesi, Sayı: 4486, Atatürk İlâvesi, sayfa:3, 10 Kasım 1953.

Yorumlar (0)