Yusuf Avcu / Son Makaleleri

Yusuf Avcu / Bütün Yazıları

Yusuf Avcu

Bütün Yazıları

Yusuf Avcu
Araştırmacı Yazar, Turizm İşletme Yöneticisi

Türk ne demek? Türk Kime Denir?

Türk su gibidir, durduğu yerde kokar. Türk gezecek, dolaşacak, töresini dinini anlatacak. Türk tek Tanrı'ya inanır. İslam'ın hadimidir. Peygamberler yolunun yolcusudur. Yolu Kızılelma'dır. Türk; Ur, Su, Mo'dur. Mu'dan...
02 Temmuz 2023

Kaslar - Kara Kaslar

Sümerler ve Gutlardan (Kut, Guz, Oğuz, Hun, Hazar) sonra, Orta Asya'dan Mezopotamya'ya akın eden Türk topluluklarından birisi de Kaslar olmuştur. Kaynaklarda As, Kas, Guz, Gur, Ur, Uz gibi farklı isimlerle geçen Kaslar; Guz (Oğuz) Karakas,...
18 Haziran 2023

Kutlu Birlik Kanı: Gencekler

Kençekler, Türk tarihinin farklı dönemlerinde ortaya çıkan farklı boyların birlikteliğiyle oluşmuş kutlu bir birlik kanıdır. Dil açısından incelediğimizde, Kençeklerin kökeni Asya'dan Mezopotomya'ya yapılan göçlerdeki Kas Birliği'ne...
18 Haziran 2023