Etem Sevin / Son Makaleleri

Etem Sevin / Bütün Yazıları

Etem Sevin

Bütün Yazıları

Etem Sevin
Yalova Kırım Derneği Başkanı

HUMANİZM - DEİSİZM VE KÜRESEL TANRICILIK - 1

HUMANİZM – DEİSİZM VE KÜRESEL TANRICILIK ! - 1 ' insan her şeyin ölçüsüdür ' ( Socrates ) Humanizm temeli Antik Yunan'da başlayıp Rönesansa, 4. Sanayi devriminin kusursuz insan yaratma modelinden, küreselcilerin Tanrıcılık...
07 Mart 2023

CUMHURİYETİN MEDENİYET TASAVVURU - 1

          CUMHURİYETİN MEDENİYET TASAVVURU – 1 "Siyasi ve toplumsal bir düzen kurmak, özgürleşmek, insanoğlunun evren ile barış ve ahenk içinde           olmasını gerektirir ' ( Eric...
28 Ocak 2023

İSLAM ALEMİNDE YAŞANANLAR - 3

İSLAM  ALEMİNDE YAŞANANLAR - 3 M.S 700-1300 lü yılları arasında yaşayan İbn-i Rüşd, Farabi, İbn-i Sina, İbn-i Haldun, Şirazi, Şadi, Ahmet Yasevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Mevlana, Sadrettin Konevi , İbn-i Arabi , İmam Rabbani...
10 Aralık 2022

TÜRK DÜNYASI JEOPOLİTİĞİNDE AVRASYACILIK

TÜRK DÜNYASI JEOPOLİTİĞİNDE AVRASYACILIK Cumhuriyet kurulduğundan beri daima bir şekilde varlığını hissettiren Avrasya'daki Türk dünyası gerçeği itiraz kabul etmez bir olgudur. Coğrafyada yaşayan Türklerin tarih boyunca engellendiği,...
27 Eylül 2022

GERÇEK TARİH

GERÇEK TARİH "Hakikat olmayanı ağzına alma, doğru olanın üstünü örtme " ( Çicero ) ' Tarihini öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamak zorunda kalır.” ( George Santayana )  " Tarih değil, hatalar tekerrür eder. ( II. Abdülhamit ) -...
22 Temmuz 2022

ENTELLEKTÜL VE ELEŞTİRİSEL OLABİLMEK

ENTELLEKTÜEL VE ELEŞTİRİSEL OLABİLMEK ' İnsan, mevcut olmayan bir sorununu elbette çözemez! İnkâr ettiği bir durumla başa çıkabileceği ise düşünülemez” Düşüncelerimizin yetersizliğini, negatif anlamda farkındalığımızı...
10 Haziran 2022

MATEMATİK VE REZONANS

MATEMATİK VE REZONANS National Academy of Sciens ( USA ) yayınladığı sonuçlarda matematiksel düşünce ile diğer düşünceler arasında sadece matematikçilerde beynin farklı bir etkileşim gösterdiğini açıklar. Rezonans (titreşim, salınım)...
11 Mayıs 2022

İSLAM ALEMİNDE YAŞANANLAR - 2

İSLAM DÜNYASINDA YAŞANANLAR – 2 Antik çağ (Helenizm ) ve felsefesine damga vuran Eflatun'dan Aristo'ya kadar birçok bilim insanın eserlerine vakıf olan, gerektiğinde şerh (yorum) bırakan İbn- i Rüşd'ün felsefi görüşü ve...
05 Nisan 2022

IV. SANAYİ DEVRİMİ İLE ASYA- PASİFİK EKSENİNDE TÜRKİYE

IV. SANAYİ DEVRİMİNDE ASYA - PASİFİK EKSENİ VE TÜRKİYE ' Rusya ve Ukrayna savaşı ( işgali ) büyük yaz-bozun bir parçası ' Dünyayı yönetenlerin genel anlamda devletler ve devlet başkanları olduğu sanrısı vardır. ...
22 Mart 2022

ATLANTİKÇİLER VE NEO - AVRASYACILIK

ATLANTİKÇİLER VE NEO - AVRASYACILIK                                                    15. 02. 2022 Neo - Avrasyacılık...
02 Mart 2022

İSLAM ALEMİNDE YAŞANANLAR - 1

İSLAM ALEMİNDE YAŞANANLAR - 1 13. yy da başlayıp 14.yy da biten Moğol istilası aslında İslam toplumları ve İslam'ın bütün bir geleceğine kaos getirir . Bu istilada bilimsel eserler yakılıp , kütüphaneler haince yıkılırken , milyonlarca...
02 Ocak 2022

EVREN VE AKIL

EVREN VE AKIL Akli düşünüldüğünde Evreni bir bütün olarak kavramak gerekliliği ortaya çıkar. Evren yaratılışında ahenk, işletiminde uyum olan bir sistemdir. Bu sistem milyonlarca yıl içinde dünya  sisteminin  zarar gördüğü,...
31 Aralık 2021

MEDENİYET VE İSLAM ALEMİ- 1

MEDENİYET VE İSLAM ALEMİ - 1 Modern, ideolojik, siyasi, dini, ekonomik baskı ve algılara maruz kalan İslam toplumları, günümüze kadar modernite ve uygarlık vaadleri ile ideolojik yalanlara inandırıldı. Tarihi bilinçten yoksun, geçmişinden...
20 Aralık 2021

KIRIM TATARCASI VE EDEBİ DİL

KIRIM TATARCASI VE EDEBİ DİL ' 1944 Kırım Türkleri sürgünü ,aynı zamanda dilin sürgünüdür .” ( Prof. Dr. Hülya Kasapoğlu Çengel) Kırım Tatar Türkçesinin kökeni nedir ? Nereden geliyor sorularının yanıtlarını Etnolojik anlamda...
21 Kasım 2021

SOCRATES'TEN TRANSHÜMANİZME

SOCRATES' TEN TRANSHUMANİZME Dünya görüşü ve varlık tanımı açısından insanoğlu bazı kavramlarla yüzleşmek zorunda . Bunlar insanın varlık alemindeki yeri ve modern hümanizm . Hümanizm insanı , varlığın ve anlamın yani her şeyin...
22 Ekim 2021

HELENİZM VE DAYATILAN TARİH

HELENİZM VE DAYATILAN TARİH Yunan kültürlerinin Doğu kültürünü sahiplenmesiyle ortaya çıkan fikir, sanat ve felsefi akımın adıdır Helenizm. Grek Uygarlığı ve Batı, Doğu'nun düşünce ve davranışlarının kendi kültürlerine etkisini...
05 Ekim 2021

TARİH YAŞANAN MI ,YAZILAN MI

          Günümüz tarihinin temelini atan filozof ve Tanrıbilimci Agustinus (M.S 354 – 430 ) 4.yy da tarih bir düzen ve döngüsellik taşır ifadesini ' Civitas Dei ' adlı eserinde belirtir . İslam dünyasında...
21 Eylül 2021

GÖKTÜRKLERDEN CUMHURİYETE

Türkler  insanlık  tarihinin en  zengin   medeniyetine sahip olan ve devlet kurma ,yönetme genetiği olan  bir millettir. T.C Anayasasındaki  Türk vatandaşlığı tanımından  rahatsız olan  kimi ittifak...
28 Mart 2020

ABD - İSRAİL VE KUDÜS

ABD    -   İSRAİL   VE  KUDÜS ABD    ve    İsrail'i      anlamak için    evanjelizm    ve   kabala     ...
08 Şubat 2020

AHLAK VE ERDEM

AHLAK , ERDEM  VE  SOKRATES M.Ö  469   doğan Sokrates  Yunan felsefesini temellendiren insandır . Doğa  bilimleriyle başladığı yolculuğunda  filozofların  dünya  ile  ilgili öngörülerini...
26 Aralık 2019

SİYASET VE SANATÇI

SİYASET VE  SANATÇI Siyaset , farklı  düşünen ,farklı  dinlere ,farklı  kültüre  ve geleneklere  bağlı  insanları  birleştirici  , birlik  ve  beraberliğinde  ise yol göstericidir ....
08 Aralık 2019

Yeni dünya düzeni

YENİ DÜNYA DÜZENİ Monarşileri ve dini inançları yıkmayı ,yok etmeyi ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak totaliter tek bir dünya devleti kurmayı amaçlayan teorinin adıdır.Prof. Mahir Kaynak bu düzen 1990 da işlevsel olarak başladı...
31 Ekim 2019

KIRIM

Eşsiz doğası, tarihi zenginliği ile stratejik konumdaki Kırım tarihsel olarak Peçeneklerden Kıpçaklara, bozkırın konar göçerlerinden Hunlara, Venediklilerden Ruslara, Bizans'tan Osmanlı'ya birçok medeniyetin derin izlerini taşımaktadır....
24 Eylül 2019
13°
açık