Aziz Dolu Atabey / Son Makaleleri

Aziz Dolu Atabey / Bütün Yazıları

Aziz Dolu Atabey

Bütün Yazıları

Aziz Dolu Atabey
Antalya/Serik.. Avşar.. Eğitim Fak. / İktisat Fak. (Kamu Yönetimi) mezunu.. Öğretmen.. azizdolu.wordpress.com

Amit Ovası'ndan Kıpçaklara

Günümüz Türkmenistan'ında yer alan Anau/Anav bölgesinden Ortadoğu'ya göçen Kengerler, Türkistan'dan getirdikleri bilgi-birikimle burada Sümer uygarlığını başlatır. Onları Turuklar (Turukku), Hattiler takip eder. Sonrasında...
21 Şubat 2024

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kültürel Geçiş

Eskilerin deyimiyle 'gâzi-i namdar, şehid-i âlâ” yani namlı/şanlı gâzi, büyük şehit olan İsmail Enver Paşa Osmanlı'nın son paşalarındandır. Ve belki de en gösterişlilerinden… Çanakkale, İttihatçı subayların; Esat Paşaların,...
24 Ocak 2024

Şehriyâr

Ozanımızın asıl adı Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizî'dir. Öz yurdu olan Güney Azerbaycan'da ve dünyada Şehriyâr olarak tanınmıştır. 1904 yılında, Tebriz'in Bağmeşe Mahallesinde dünyaya gelir. Babası Tebriz'in ünlü...
24 Kasım 2023

Arapların Türkistan’ı İstila Girişimi

Araplar, Hz. Ömer ve Hz. Osman dönemlerinde İran'a girdiler. Şiî Perslerin (Farslar) bu iki Arap halifeye olan düşmanlıklarının altında yatan gerçek neden mezhepsel değil, bilinçaltlarındaki bu ulusal kindir hatta. Araplar kendi dillerini...
11 Ağustos 2023