Aziz Dolu Atabey / Son Makaleleri

Aziz Dolu Atabey / Bütün Yazıları

Aziz Dolu Atabey

Bütün Yazıları

Aziz Dolu Atabey
Antalya/Serik.. Avşar.. Eğitim Fak. / İktisat Fak. (Kamu Yönetimi) mezunu.. Öğretmen.. azizdolu.wordpress.com

Türk tarihine at gözlüğü ile bakmak

”İslamcılık adı altında Türk düşmanlığı yapan soysuzlardan nefret ediyorum.” der pîrimiz Ömer Seyfettin. Onun bu sözüne hak vermemek elde değildir. Çünkü o dönemde de iti, çakalı, tilkisi, sırtlanı bir olup İslamcılık ve/veya...
15 Mart 2023

Bulgarlar

Altaylardan -Horasan da denen- Güney Türkistan'a inen, sonrasında Hazar Denizi'nin kuzeyini dolaşarak Kafkasya'ya geçen ve burada iki kola ayrılarak İtil (İdil) ve Tuna kıyılarına göçen Bulgarlar onlarca Türk boyundan biridir....
21 Şubat 2023

Türk ve Batı Toplumlarında Kadın

Batı kültürünün temeli Eski Yunan'a, Roma hukukuna kadar gider. Dünyayı bir pavyon, kadınları da konsomatris gibi gören Grekler ve kadınları -bacısına, eşine, kızına varıncaya kadar- mal/meta kabul eden hatta köle olarak satılıp,...
08 Aralık 2022

Maya Dili ile Türk Dili Arasındaki Ortak Sözcükler

Atatürk, yakın arkadaşlarından Tahsin Bey'i Meksika büyükelçisi olarak görevlendirir. Kendisine bir de özel görev verir. Tahsin Bey Türkler ile Mayalar arasındaki dil ve kültür bağını araştırıp, elde ettiği bulguları/verileri Atatürk'e...
06 Kasım 2022

Tunceli; Dersim Yöresinde Bir İlimiz

Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin siyasî ve/veya yönetim haritasına son şekli verilirken kimi illerin adı değişmiş, kimi ilçeler il yapılmıştır. Söz gelimi Hanedanlık Türkiye'sinde adı Ma‘mûretü'l-Azîz ya...
06 Ekim 2022

Atatürk'ün Türk Tarihindeki Yeri ve Önemi

Atatürk askerî açıdan bir dâhidir. Siyasî yönünün de yine en az askerliği kadar övgüye değer (takdire şayan) olduğunu tüm dünya kabul etmektedir. Birkaç kişi hariç -sözde- tarihçilerin gör(e)mediği yahut görmek istemediği husus ise...
26 Eylül 2022

Uygarlık Türklerle Başlar

Tarihteki Türk göçleri Büyük önder Gâzi Mustafa Kemal Atatürk 'Türk budur; yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir.” demiştir. Görüş belirttiği her konuda haklı çıkan büyük önderin Türkler ve uygarlık konusunda...
30 Temmuz 2022

Cüneyt Arkın; haksızlığın suratına patlayan adam

Fahrettin Cüreklibatır, namıdiğer Cüneyt Arkın Türk sinemasının en büyük oyuncularından biridir. 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelir. İlk, orta, lise derken İstanbul Tıp Fakültesini bitirir. İlk görev yeri Adana'ya...
28 Haziran 2022

Akdeniz Havzasının İlk Türkleri

Türklere; Yunanlı Heredot Targita, Hint kaynakları Turuha (ve Sakalardan dolayı; Turuşka), alfabelerinde 'r” harfi olmayan Çinliler Tukuye demişlerdir. Etrüsk, Trak, Troya gibi adlandırmalar da yine Batı dillerinde 'u” harfi bulunmamasından...
11 Haziran 2022

Türkistan ile Japonya arasında tarihî ve kültürel bağlar

   Köl (Göl) Tigin     Tabatsu Bishamon Türkistan ile Japonya arasındaki tarihî ve kültürel bağların kökeni çok eskilere kadar gider. Öyle ki Hunlar, Kök Türkler, Uygurlar, Cengiz Han (özellikle Kubilay Han) dönemlerinden...
20 Nisan 2022

Umay Ana

Umay adının kökeni günümüz Türkçesinde hâlâ kullandığımız  'ummak” sözcüğünden gelmektedir. Ya da ummak sözcüğü, Umay Ana'dan… Ummak; dilek ve beklenti (temenni) içerir bildiğiniz gibi. Umut sözcüğü de yine Umay...
25 Mart 2022

Tanrı Demek Sevaptır

Yüce Tanrı'nın bengü (mengü) gücü ile söze başlayalım. Kimi bilgisiz/bilgisizler (cahil/cühela) takımı Türkçe olan -daha doğrusu Türkçe olduğu için- Tanrı sözcüğüne düşmanlık eder. Neymiş, Tanrı demek günah yani suçmuş....
14 Mart 2022

Ön Asya'daki Türk Hanedanlıkları

Son bin yılda Türkler Ön Asya'da birçok devlet, atabeylik, beylik kurmuşlardır. Misal sadece Anadolu'da kurulan ve 1. dönem, 2. dönem olarak iki kümede ele alabileceğimiz irili ufaklı onlarca siyasî oluşumdan bazıları şunlardır:...
03 Mart 2022

Türk İrfanının Dört Yapraklı Yoncası

Günümüzün sözüm ona kimi uygar uluslarında henüz alfabe bile yokken; bin yıl önce Türklerin edebiyatı, sanatı göz kamaştırıyordu. Gelin, şimdi Türk irfanının (culture/kültür) dört yapraklı yoncası olan bilge (âlim) ve erenlerimizi...
23 Şubat 2022

Toroslar, Avşarlar ve Yöresel Türkçeden Kesitler

Toroslar dilbilimi (etimoloji, filoloji vd.) açısından içinde hazineler barındıran bir maden sahası gibidir. Arapçanın, Farsçanın istilasına uğrayan ve bu yüzden de ucubeye dönen saray dilinin (Osmanlıca?) sadeleştirilmiş hali diyebileceğimiz...
16 Şubat 2022

TMT | Türk Mukavemet Teşkilatı

TMT | Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türklerinin var olma mücadelesinin adıdır. Bu şanlı mücadele Dr. Fazıl Küçük ve -aslen Karamanoğlu Avşarlarından olan- Rauf Denktaş gibi vatanseverlerin öncülüğünde başarıya ulaşmıştır....
11 Şubat 2022

C/ESARET

Cesaret ile esaret arasında tek harflik bir fark vardır. Cesaretten 'c”yi atarsanız geriye esaret kalır. C ile e arasından geçen ince çizgi özgürlük ile tutsaklık arasındaki kırmızı çizgidir aynı zamanda… Türk töresi söz konusu...
07 Şubat 2022

Finlandiya ve Turancılık

'Büyük Atatürk'ün ölümü Finlandiya'da derin ve genel bir üzüntü uyandırdı. Türk inkılâbını büyük bir ilgiyle izleyen Finlandiyalılar, aynı soydan bir kardeş ulus olarak büyük Türk ulusunun büyük acısına katılırlar.”...
30 Ocak 2022

Tarihî Yanlışlardan Turanî Doğrulara

Türk hanedanlıklarını ayrı birer devlet sanmak/saymak ve bunların tarihte birbirleriyle yaptıkları savaşlarla ilgili dinî, siyasî, iktisadî… hangi gerekçeyle olursa olsun yanlı tutum ve davranışlar takınmak Türk Dünyası'na bir şey...
08 Ocak 2022

Türkler bin boydur biri de Moğol'dur

Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan'la birlikte Ortak Türk Ordusu (TAKM) projesine katılan dahası Türk Keneşi'ne katılma yönünde de irade beyan eden Moğollar, Oğuz Kağan'ın amca çocuklarıdır. Ülkenin doğu sınırlarını...
01 Ocak 2022

Sarıkamış; Yarım Kalan Selçuklu Hayali

Sarıkamış Harekâtı, Anadolu ve Güney Kafkasya hatta Güney Azerbaycan Türkleri için sonsuza kadar sürecek bir iç geçirme, bir gönül burukluğudur. Çünkü bu harekât Türkistan'a açılan kapıdır. Sarıkamış'ta başarılı...
23 Aralık 2021

Kızıl Elma Her Derde Deva

Türkler, doğaya ve doğadaki varlıklara ayrı bir önem vermiş; ayrı bir sevgi beslemişlerdir. Bu sevgi, gök yeleli kurttan başlamış; ağaçlara (andız, çam, kayın, meşe…), kuşlara (güvercin, kartal, kuğu, turna…) hatta gökteki yıldızlardan,...
11 Aralık 2021

Kırgız Türklerinin de dediği gibi

Orkun/Orhun yazısı.. Kırgız Türklerine ait bir deyişte şöyle der: 'Köyün itleri kendi aralarında düşman olsalar da, kurdu görünce birleşirler.” Türkiye'nin son yıllarda başına gelenleri çok güzel özetleyen bir sözle karşı...
14 Mayıs 2021

Avşarlar ve Zazalar arasındaki ortak halk inanışları

Avşarlar, Sakaların devamı olarak ortaya çıkan Oğuzların Bozok/Yıldız Han kolundandır. MÖ 625 (624?) yılında Alp Er Tonga'nın (Tunga) Persler tarafında hile ile zehirlenip öldürülmesi sonrasında Anadolu'daki Türk hâkimiyeti...
09 Mayıs 2021

Naim Süleymanoğlu

Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967 tarihinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan/Kırcaali'de doğdu. Haltere, 1977 yılında henüz 10 yaşında iken başladı. 15 yaşında iken Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonasında...
18 Kasım 2019
13°
parçalı bulutlu