Zarflar test, zarf testleri, zarf testi çöz 1

ZARFLAR (BELİRTEÇ) TEST 1

Konu: Zarflar test, zarf testleri, zarf test çöz, zarf testleri çöz.

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı kullanılmıştır?
A) Bunu daha iyi yapacağını düşünmüştüm.
B) Bu akşam seninle nereye gidiyoruz?
C) Hey çocuklar müdür sizi çağırıyor.
D) Davranışlarınızla bu okulun kurallarına saygısızlık ediyorsunuz.
E) Hafta sonlarında okuldan çıkmamız yasaklanmıştı.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde miktar zarfı farklı tür bir kelimeyi nitelemektedir?
A)Cevabını bir daha düşünmek istersen buradayım.
B)Pek düşünceli bir davranış sergiledin.
C) Oldukça akıllı bir çocuğa benziyorsun.
D) Sorularıma gayet mantıklı cevaplar vermişti.
E) Daha kaliteli bir enstrümana ihtiyacın var.

3. “Nasıl” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde zarf olarak kullanılmamıştır?
A) Bunun nasıl olduğunu biliyorum.
B) Benden nasıl bir cevap bekliyordun?
C) Böyle bir hareketi benden nasıl beklersin?
D) Üniversite sınavına nasıl hazırlandınız?
E) Yemeğinizi nasıl alırdınız bayan?

4. “Akşam” kelimesi hangi cümlede zarf olarak kullanılmamıştır?
A)Senden kalanla akşamı ettim.
B)Akşama köye ulaşmış olurum.
C)Abim askerlikten akşam gelecek.
D)Akşam uğrarsan telefonu veririm.
E)Dedem yaz mevsiminde akşam vefat etti.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla hâl zarfı kullanılmıştır?
A) Onun yalnız çalıştığına inanmıyorum.
B) Bana iki gün ver, bunu bir düşüneyim.
C) Ben tamir edebileceğin bir araba değilim.
D) Güzel düşünsen iyi edersin.
E) Bana sorarsan çok sabırsız görünüyordu.

6. Aşağıdaki cümlelerde bulunan pekiştirilmiş kelimelerden hangisi zarftır?
A) Dün gece yemeğe sapsarı bir gömlekle gelmişti.
B) Sabahleyin aldığım araba tertemiz görünüyordu.
C) Kendime yepyeni bir saat alacağım.
D) Bu epeski arabayı nereden aldın?
E) Masmavi gözleriyle herkesin dikkatini çekmişti.

7. Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmıştır?
A) Bu binada nasıl bir işçilik kullanılmış.
B) Tableti benden izinsiz kim açtı?
C) Hangi arabaya binmek istersin?
D) Sen niye bizimle gelmek istemiyorsun?
E) Bir kahve alır mıydınız hanımefendi?

8. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi zarf değildir?
A) Yakın zamanda hiç şehre indiniz mi?
B) Zor anlaşılır insanlarla iyigeçinirim.
C) Sen çok akıllı bir çocuğa benziyorsun.
D) Belki daha sonra kahve için gelebilirim.
E) Taşımacılık oldukça hassas bir iştir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer yön zarfı kullanılmıştır?
A) Şimdi içerisi dışarıdan daha soğuk.
B) İçeride iki kişi vardı.
C) Aşağısı kalabalık görünüyordu.
D) Bütün paketlerli içeri taşıdı.
E) Yukarıda neler oluyor öyle?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, zarf görevindedir?
A) Bakkaldan taze taze ekmeklerden iki tane al.
B) Islak ıslak ellerinde düğmeye dokunmamalısın.
C) Bu eski püskü tekneyi nereden buldunuz?
D) Şehrin üzerinden katar katar turnalar geçiyordu.
E) Yavaş yavaş konuşursan anlarım.

11. “Bitkin görünüyorsun.” cümlesindeki “bitkin” kelimesiyle aynı türde bir kelime aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Eve git ve yemeği hazırla.
B) Vaktini evini temizlemeye ayırmalısın.
C) Düzenli bir odanızın olmasını ister miydiniz?
D) Artık buna devam edemeyeceğim.
E) O köpeğin havuç yediğinden eminim.

12. Soru anlamı belirteçle sağlanmayan cümle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Reşat Nuri’nin hangi romanını okudunuz?
B) Sanatçıyla en son ne zaman karşılaştınız?
C) Sabahları niçin süt içmiyorsun?
D) Niye hep Alman arabaları alıyorsun?
E) Bay Frank, onunla konuşmayalı ne kadar oldu?

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zaman zarfı kullanılmıştır?
A) Akşama evde olursanız memnun olurum.
B) Evden sabah çıktım, eve yeni geldim.
C) Dün gördüm onu, böğürtlen yemeye gidiyordu.
D) Gece bir sis ortalığı kaplamıştı.
E) Trene zamanında binemezsek filmi kaçırırız.

14. “Zor” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir görevdedir?
A) Zor bir adamsın doğrusu.
B) Çok zor bir iş almışsın.
C) Geçen gün zor bir yolculuk geçirdik.
D) Bu seneki sınav zor geçti.
E) Zor işler tam bana göredir, derdi.

15. “Güzel” kelimesi tür bakımından ikişerli olarak gruplandırılırsa hangisi dışta kalır?
A) Niye bizimle gelmiyorsun güzelim?
B) Mahallenin bütün güzelleri parktaydı.
C) Güzel iş çıkardın arkadaşım, tebrikler!
D) Güzelbahçe’de güzel bir kahvaltı yaptık.
E) Güzel düşünen hayatından lezzet alır.

16. “Çocuk” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde zarf olarak kullanılmıştır?
A) O, çocuk doğdu, çocuk öldü.
B) Çocuğu nerede bulmuştunuz?
C) Zavallı çocuğun haline bakar mısınız?
D) Adam, çocuğuna ders aldırmak istiyor.
E) Şu yeşil kazaklı çocuğu tanıyor musun?

edebiyatsultani.com

Başarılar dilerim.

Hazırlayan: Süleyman Kara

Cevaplar:1-A, 2-A, 3-B, 4-A, 5-D, 6-B, 7-D, 8-C, 9-D, 10-E, 11-D, 12-A, 13-B, 14-D, 15-E, 16-A

Anlamsal Anlatım Bozuklukları Çözümlü Örnekler

Örnek 1:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Dünyada en çok yağış alan bölge burası.
B) Ürettiklerinin çoğunu komşu ülkelere satıyorlar.
C) Bu toprakların büyük bir bölümü ormanlarla kaplı.
D) Ülkenin kuzeyinde elde edilen ürünlerin yarısından fazlasını elma oluşturuyor.
E) Ekonomileri daha çok, yetiştirdikleri hayvancılığa dayalı.
(2003 – ÖSS)
Çözüm:
E seçeneğinde “yetiştirdikleri hayvancılığa” sözünde anlatım bozukluğu vardır. Çünkü hayvancılık, yetiştirilmez yapılır. Cümleden “yetiştirdikleri” sözcüğü çıkarılarak anlatım bozukluğu giderilebilir.
Cevap E
Örnek 2:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Buluştukları zaman sanattan, edebiyattan konuşuyor kimi sanatçıları eleştiriyorlardı.
B) Ortada, karamsar olmayı gerektirecek bir durum yoktu.
C) Bu kitapları okumak, çocuğun ufkunu genişletiyor, ona farklı dünyaların kapılarını açıyordu.
D) Bu, kendi resimleri için açtığı ilk kişisel sergisi olacağı için çok heyecanlıydı.
E) Çok yorgun olduğu için o akşam erkenden yatmak istedi.
(2002 – ÖSS)
Çözüm:
D seçeneğinde “kişisel” sözcüğünün içinde “kendi” sözcüğünün anlamı bulunduğundan, gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır.
Cevap D
Örnek 3:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Çevremizdeki kişilerle kuracağımız ilişkilerde özenli olmalıyız.
B) Sorunların, bütün yönleriyle ele alınması iyi olur.
C) Bu alanda başarıya ulaşanların sayısı oldukça azdır.
D) Araştırmalar, eldeki bilgilerin doğru olmadığını kanıtlıyor.
E) Bu konudaki iftiralar tamamen uydurmadır.
(2003 – ÖSS)
Çözüm:
E seçeneğinde “iftiralar” sözcüğünün içinde “uydurma” anlamı bulunduğundan, gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Cümle, “Bu konudaki söylentiler tamamen uydurmadır.” şeklinde düzeltilebilir.
Cevap E
Örnek 4:
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Sanayide gelişmiş ülkelerde, bu tür sorunlar hızla çözülüyor.
B) Düzenlenen toplantı ve törenlerde bütün öğrenciler görev alıyor.
C) Bu konuda yapılan açıklamaların anlaşılmayacak bir yanı bulunmuyor.
D) Kurumda çalışanların başarısının, bu koşullara bağlı olduğu düşünülüyor.
E) Teknoloji ne kadar artarsa da el emeğinin önemi azalmıyor.
(2002 – ÖSS)
Çözüm:
E seçeneğinde “artarsa” sözcüğü yanlış kullanılmıştır. Çünkü teknoloji artmaz, gelişir veya ilerler. Dolayısıyla yanlaş anlamda sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için “artarsa” sözcüğü yerine “gelişirse” veya “ilerlerse” sözcüklerinden biri getirilmelidir.
Cevap E
Örnek 5:
Alınan bu karar, savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) “bu” sözcüğü atılarak
B) “daha çok” sözü “askerin” sözcüğünden önce kullanılarak
C) “yol açtı” sözü yerine “neden oldu” sözü getirilerek
D) “alınan” sözcüğü atılarak
E) “savaşta” sözcüğü “askerin” sözcüğünden sonra kullanılarak
(1999 – İPTAL)
Çözüm:
Verilen cümlede, bir sözcüğün yerinde kullanamamasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Bu cümlede “çok” sözcüğüyle anlatılmak istenen “askerin daha çok ölmesi” değil, (sayıca) çok askerin ölmesi”dir. Cümle “Alınan bu karar, savaşta daha çok askerin ölmesine yol açtı.” şeklinde düzeltilebilir.
Cevap B
Örnek 6:
Elbette onunla birlikte gitmiş olabilirler.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğe eksikliği
B) Özne – yüklem uyuşmazlığı
C) Öznenin belirtilmemiş olması
D) Aynı anlama gelen sözcüklerin birlikte kullanılması
E) Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması
(1996-ÖSS)
Çözüm:
Verilen cümlede, anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Bu cümlede “Elbette” sözcüğü kesinlik bildirirken, “olabilirler” sözcüğü cümleye olasılık anlamı katmaktadır.
Cevap E
Örnek 7:
Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse, ölüme hatta sara nöbetlerine yol açabilir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
A) “sara nöbetlerine” sözü ile “ölüme” sözcüğü yer değiştirilerek
B) “yol açabilir” yerine “neden olabilir” sözü getirilerek
C) “sara” sözcüğü kaldırılarak
D) “zarı” yerine “zarının” sözcüğü getirilerek
E) “edilmezse” yerine “edilmediğinde” sözcüğü getirilerek
(1990-ÖSS)
Çözüm:
Verilen cümledeki sıralanışa göre “sara nöbetleri” “ölüm”den daha korkunç bir olaymış izlenimi verilmektedir. Cümle, “Beyin zarı iltihapları iyi tedavi edilmezse, sara nöbetlerine hatta ölüme yol açabilir.” şeklinde düzeltilebilir.
Cevap A
Örnek 8:
Aşağıdakilerin hangisinde, anlam belirsizliğini gidermek için cümlenin başına bir şahıs zamiri getirmek gerekir?
A) Adana’ya yerleştiklerini duydum.
B) Yeni aldığın elbiseyi çok beğendim.
C) Önerdiğin romanı henüz okuyamadım.
D) Yarışmada birinci olduğuna sevindim.
E) Sınava İstanbul’da girmek istiyorum.
(1991 – ÖYS)
Çözüm:
D seçeneğinde, yarışmada kimin birinci olduğu belli değildir. Cümlenin başına “senin” adılı da getirilebilir “onun” adılı da. Dolayısıyla bu cümledeki anlatım belirsizliğini gidermek için cümlenin başına bir kişi adılı getirilmelidir.
Cevap D

Yorumlar (0)