Azımsama cümleleri, küçümseme cümleleri, azımsama ve küçümseme cümleleri arasındaki farklar

Azımsama cümleleri, küçümseme cümleleri, azımsama ve küçümseme cümleleri arasındaki farklar

Azımsama cümleleri, küçümseme cümleleri, azımsama ve küçümseme cümleleri arasındaki farklar

AZIMSAMA NEDİR?

Herhangi bir şeyi nicelik, miktar bakımından yetersiz bulmaya azımsama denir. Azımsamada sayısal veriler önemlidir. Azımsama cümlelerinde somut, nesnel kişi veya objeler söz konusudur. Nitelik bildirmenin tam tersidir.

Azımsama Cümleleri

Kelimenin anlamından hareketle anlaşılabileceği üzere, “azımsama” cümleleri bir şeyi yeterli bulmama anlamını ifade etmek için kullanılır. Azımsama, TDK tarafından “Bir şeyin umulduğundan az olduğu yargısına varmak, az görmek, az bulmak” şeklinde tanımlanmaktadır.

Her ne kadar küçümseme cümleleriyle karıştırılsa da, azımsama cümleleri bir şeyin az olduğunu ifade etme, yeterli görülmeyen bir durumu vurgulama amacı taşır. Küçümseme cümleleri ise aşağılama, kibirlenme, küçük görme duygularını taşır. Yani aslında bu iki cümle türü birbirinden çok farklıdır.

Örnek: – Bu çalışmayla mı Türkiye birincisi olacaksın?

Yukarıdaki sözü söyleyen kişi, karşısındaki kişinin çalışmasını Türkiye birincisi olması için yeterli görmemekte ve bunu vurgulamaya çalışmaktadır. Bunun için bu azımsama cümlesidir. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise, aslında kişinin istese daha fazla çalışabileceğini ve böylece Türkiye birincisi olabileceğini hissettirmektir.


 

Yukarıdaki cümle “Sen kim, Türkiye birincisi olmak kim?” şeklinde olsaydı, bu cümle küçümseme cümlesi olurdu. Çünkü bu cümleden, karşıdaki kişi ne kadar çalışırsa çalışsın onun kapasitesinin birinci olmaya yeterli olmadığı anlamı da çıkmaktadır ki bu küçümseme ifade etmektedir.

Örnekler: – Bu kadar kişiye bir tane mi cips aldın?
– Sadece bir tanecik mi ayakkabın var?
– Bu kadar düşük bir ücretle çalışamam.
– Bir haftada sadece bu kadar mı yazabildin?
– Koca sınıfta ödevini yapan iki kişi mi var?
– Çok açım, bu kadarcık yemekle doyamam.
– Yalnızca iki kişinin yapabileceği bir iş değil bu.
– Arabanız ancak bu hızla mı gidebiliyor?
– Böyle ayrıntılı bir konu için sadece bir sayfa mı hazırladın?
– Bu parayla mı bir ay geçineceğim?

Örnek Soru

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “azımsama” anlamı bulunmaktadır?
A) Bu geziye gidebileceğimize inanamıyorum.
B) Ezgi mi tüm soruları doğru cevaplamış?
C) Bu devirde bu kadar parayla kim geçinebilir?
D) Sen kim, ünlü bir sanatçı olmak kim?

Cevap: Yukarıdaki sorunun cevabı “C” seçeneğidir; çünkü alınan maaşın yeterli olmadığını düşünen bir kişinin sözleridir. Birinci ve ikinci cümlede şaşırma, D seçeneğinde ise küçümseme anlamı vardır.

Dipçe:Azımsama-küçümseme cümlelerini daha iyi anlamanız için "nicelik ve nitelik" sözcüklerinin anlamlarını açıklayalım.

Nitelik: Bir nesnenin, olayın, kişinin, durumun bütün özelliklerini niteleyen sözcüklerdir.

Nicelik: Nesnelerin sayılarını ve miktarını belirten sözcüklerdir.

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe   Göktürkçe   Edebiyat   Türkçe Adlar   Tarih   Kökenbilgisi   Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu   Türk Dünyası  PDF-DOC   Sınav-Deneme

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi   Sıfatlar   Belirteçler   Anlam Bilgisi   Kompozisyon   İlgeçler   Cümlede Anlam   Nasıl yazılır?   Bağlaçlar   Paragrafta Anlam   Noktalama İşaretleri   Ünlemler   Sözcükte Anlam   Sözcük Bilgisi   Eylemler   Ses Bilgisi   Yapım Ekleri   Eylemsiler   Yapı Bilgisi   Adıllar  Dil-Anlatım   Yazım Bilgisi   Adlar   Edebiyat   Anlatım Bozuklukları   Ana Bet  Atasözleri ve Deyimler   TDH-Instagram   Tivitır   Feysbuk

Yorumlar (0)