Bilinen (=Görülen, Di’li) Geçmiş Zaman Kipi

Bilinen (=Görülen, Di’li) Geçmiş Zaman Kipi

Bilinen (=Görülen, Di’li) Geçmiş Zaman Kipi

Bilinen (=Görülen, Di’li) Geçmiş Zaman Kipi

Eki:

Fiile (kök veya gövde) “-dı/di/-du/-dü ; -tı/-ti/-tu/-tü” eki getirilerek yapılır.

İşlevi ve Özellikleri

Bu ek bilinen, görülen geçmiş zamanı ifade eder.

» Uzak ya da yakın geçmişte yapılan ve tamamlanan işleri kesinliğe bağlayarak anlatır.

  • Bu makaleyi yeni yayımladık.
  • Saat beşte okulda görüştüler.
  • Toplantıda ayrıntılar görüşüldü.

» Kişi, kişiler ya da tarih tarafından bilinen olaylar anlatılır.

  • 1839’da Tanzimat ilân edildi.
  • Halkımıza cumhuriyetin ve demokrasinin kapılarını Atatürk açtı.

Çekimi:

Olumlu Çekimi:

  • (ben) gör-dü-m
  • (sen) gör-dü-n
  • (o) gör-dü
  • (biz) gör-dü-k
  • (siz) gör-dü-nüz
  • (onlar) gör-dü-ler

Olumsuz Çekimi

  • gör-me-di-m
  • gör-me-di-n
  • gör-me-di
  • gör-me-di-k
  • gör-me-di-niz
  • gör-me-di-ler

Olumlu Soru Çekimi:

  • gör-dü-m mü?
  • gör-dü-n mü?
  • gör-dü mü?
  • gör-dü-k mü?
  • gör-dü-nüz mü?
  • gör-dü-ler mi?

Olumsuz Soru Çekimi:

  • gör-me-di-m mi?
  • gör-me-di-n mi?
  • gör-me-di mi?
  • gör-me-di-k mi?
  • gör-me-di-niz mi?
  • gör-me-di-ler mi?
YORUM EKLE