Atatürk'ün Anıları, Ateş Arasında

Atatürk'ün Anıları, Ateş Arasında

Atatürk'ün Anıları, Atatürk'ün hayatı kısaca, Atatürk’ün anıları, Atatürk’ün hayatı ödev, ulu önder Atatürk'ün hayatı, Atatürk'ün hayatı uzun,  Atatürk'ün hayatı özet, Atatürk'ün hayatı kısaca, Atatürk’ün hayatı resimli

Atatürk ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız: ATATÜRK

Atatürkün hayatı kısaca, Atatürk’ün anıları, Atatürk’ün hayatı ödev, ulu önder Atatürk ün hayatı, Atatürkün hayatı uzun,  Atatürkün hayatı özet, Atatürkün hayatı kısaca, Atatürk’ün hayatı resimli,

Ateş Arasında

Çal’da cepheyi dolaşıyorduk. Hiç farkına varmadan, düşmanla çarpışan avcılarımızla, düşmana ateş saçan topçularımız arasına girmişiz. O sırada yanımıza boş bir atla bir süvari geldi. Ve Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya:

-“Kumandan Paşa bu atı gönderdi. Sizi topçu menzilinde bekliyor!” dedi. Gazi, askere:

-“Sen, dedi, bu atı ona götür, binsin de o buraya gelsin!..” dedi. Çok geçmeden, 11 inci fırka kumandanı merhum Derviş Paşa1  yanımıza geldi. Gazi ondan vaziyet hakkında bilgi istedi. Derviş Paşa:

-“Düşmanla durmadan çarpışıyoruz Paşam!” dedi. Tam o sırada arkamızdan müthiş bir grup ateş başlamıştı.

Toplarımız dağları sarsarcasına gürlüyorlardı. Gazi, Derviş Paşa’ya:

-“Biz burada iken topçularımızın gerimizde kalması olmaz!” Dedi. Onları bizim önümüze geçirmek lazım. Ve Derviş Paşa’nın bu emri derhal uygulatıp, gelişinden sonra, güldü:

-“Paşam, şimdi de avcı hattı ile topçu hattı bir araya geldi. Bu oldu mu ya?” Anlaşılıyor ki Gazi düşmanın işini bir an önce bitirmek ve kuvvetlerimizi derhal hücuma geçirmek istiyordu. Derviş Paşa’nın zekâsı, onun bu niyetini kavramıştı:

-“Paşam, dedi, emredersiniz, avcı hattını da ileri sürelim!..” Gazi, amacını çabuk anlaşılmasına memnun olmuştu. Güldü:

-“Derhal!..”

Fakat bulunduğumuz yer ile avcı hattı arasında telefon bağlantısı yoktu. Derviş Paşa bu emri bizzat tebliğ için atına atlamıştı. Ben, onun bu çok tehlikeli hareketini önlemek, bir başkasını göndertmek istedim. Koca Paşa’nın kaşlarını çatıp da bana:

-“Baksana! Emri kim veriyor?” Deyişini ve hayvanı ateş hattına doğru dörtnala uçuruşunu ömrüm boyunca unutamam! On dakika sonra avcılarımız harekete geçtiler ve bir saat sonra dikiş tutturamayan düşman askerleri, Murat dağlarına doğru çil yavruları gibi dağıldılar!

(Salih Bozok’tan bir anı)

1 Derviş Paşa, (1884 -1932), Korgeneral, Kurtuluş Savaşı’na katılmıştır.

2 Kemal Arıburnu, Atatürk’ten Anılar, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1976. s. 154-155

Kaynak: Atatürk ve Unutulmaz Anıları, Ahmet Gürel, Bülent Türker, Nisan 2009

Yorumlar (0)