Atatürk'ün Anıları, Gazi Orman Çiftliği

Atatürk'ün Anıları, Gazi Orman Çiftliği

Atatürk'ün Anıları, Atatürk'ün hayatı kısaca, Atatürk’ün anıları, Atatürk’ün hayatı ödev, ulu önder Atatürk'ün hayatı, Atatürk'ün hayatı uzun, Atatürk'ün hayatı özet, Atatürk'ün hayatı kısaca, Atatürk’ün hayatı resimli

Atatürk ile ilgili tüm yazıları okumak için tıklayınız: ATATÜRK

Atatürkün hayatı kısaca, Atatürk’ün anıları, Atatürk’ün hayatı ödev, ulu önder Atatürk ün hayatı, Atatürkün hayatı uzun,  Atatürkün hayatı özet, Atatürkün hayatı kısaca, Atatürk’ün hayatı resimli,

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

...

Gazi Orman Çiftliği

Tahsin Coşkan o zamanın genç bir ziraat mühendisidir. Gazi bir gün:

-“Gel Tahsin seni bir yere götüreceğim fikrini almak istiyorum” diyor. Giderler, Tahsin Bey gösterildiği yere bakar. Orası bataklık, sivrisinek salgını, hayvan leşlerinin olduğu kötü bir arazidir:

-“Paşam hayrola” der. Gazi:

-“Buraya bütün masrafı cebimden olmak üzere bir Orman Çiftliği yapmak istiyorum” der.

-“Ya Paşam buranın ıslahı ya sizin paranızı tüketir, ya da zamanınızı, neden bu kadar verimli topraklar varken gelip de burayı tercih ettiniz?” Der. Gazi’nin cevabı şöyledir:

-“Ben en zor olanı yapayım da siz arkamdan kolayları nasıl olsa yaparsınız.” Tahsin Coşkan:

-“Paşam burada hiçbir şey yetişmez, pek uğraşmayın” der. Ama dinleyen kim. Derki:

-“Tahsin buraya ziraatçıları getir ve incele bana burasıyla ilgili resmi bir yazı getir.” Biraz sonra Tahsin Coşkan çok mutlu, sonuç kendi dediği çıktı, üzerinde ‘Burada hiçbir şey yetişmez’ yazılı ziraatçıların imzasının olduğu bir belgeyi Mustafa Kemal’in önüne koyar. Gazi gülümseyerek okur bu yazıyı. Kalemi alır, belgenin altına aynen şunları yazar:

-“Burası vatan toprağıdır, kaderine terk edilemez.”1

1 İlknur Güntürkün Kalıpçı, Her Yönüyle İnsan Atatürk, Bursa 2002, s. 115.

Kaynak: Atatürk’ten Gençliğe Unutulmaz Anılar, Ahmet Gürel, Mayıs 2009

Yorumlar (0)