11.05.2023, 17:56

Batı'ya, Macaristan Penceresinden Bakmak

Aydın diye nitelendirilen bizim ise “anten” dediğimiz kimi kesimlerin Amerika’ya, Avrupa’ya bakış açıları ile bizim Batı’ya yönelik algımız, Batı’dan anladığımız farklılık gösterir. Haliyle olay, sen-ben (siz-biz) sürtüşmesine kadar gider. Birkaç örnek: Siz Marilyn Monroe’ya hayran, biz Hedy Lamarr’a.. Siz hırsız Edison’a tav, biz dâhi Tesla’ya… Sözün kısası (vel’hasıl-ı kelam) siz vitrinci, biz imalatçı bir başka deyişle siz şekilci, biz emekçi.. Haliyle onlarca yıldır süregelen bu toplumsal çelişki ve/veya ikilem daha onlarca yıl süreceğe benzer.

Amerikan yerlilerinin güzel bir sözü vardır: “Derede balıklar kavga ediyorsa bilin ki oradan bir İngiliz geçmiştir.” İngiliz’in oyunu, kumpası, dalaveresi saymakla bitmez. Arabistan’da Vahabîliği kuran onlar.. Hindistan’da Ahmedîliği kuran da onlar.. Osmanlı’yı yıkan da… Türkiye’yi ağdala gibi saran ve -sözde- cemaat/tarikat denen uğursuz oluşumların kuruluş süreçlerindeki ana destekçi (sponsor) de İngiltere’dir. Ama sadece kuruluş süreçlerinde… Çünkü bu tür oluşumlar kurulduktan hemen sonra saf Müslümanları sağmal inek gibi sağarak yoluna devam eder.

Türkiye, dünyanın merkezidir. Bunu biz demiyoruz, Batılı bir bilgin hesaplamış ve dünyanın merkez noktasını Kırşehir olarak bulmuştur. Ya dünyanın merkezinde yer alan Türkiye’nin önündeki fırsatlar?.. Doğusu Türk Dünyası.. Batısı soy, kültür ve tarih birliğimiz bulunan Balkanlardan başlayan Avrupa.. Kuzeyi Türklerle iç içe geçmiş bir görüntü sergileyen ülkeler, halklar.. Güneyi okyanusa kadar giden İslam ülkeleri.. Afrika’dan, Güney Amerika’ya kadar uzanan koskoca bir dünya.. Peki, fırsatlar ülkesi olan/olması gereken Türkiye’de bizim -sözde- aydın geçinen antenler ne yapmıştır? Türk ulusunu kandırmış ya da kandırdığını sanmıştır. Türk halkı onlarca yıl Avrupa Birliği hayaliyle daha doğrusu yalanıyla avutulmuş ve de uyutulmuştur. Antenlerin tüm erdemi, hüneri ise -bilerek veya bilmeyerek- Batı’nın kültürünü, yaşantısını çekip/toplayıp ülkemize yaymak ve böylelikle binlerce yıllık Türk kültürünü yozlaştırmak olmuştur. Pers (Fars), Arap ve Grek (Yunan?) kültürlerinin yıkıcı etkileri yetmezmiş gibi.. Daha geride Çin, Hint, Latin kültürlerinin olumsuz etkileri…

Macaristan; Orta Avrupa’daki Türkiye’dir. Kim diyor? Greklerin elindeki Doğu Roma (Bizans) diyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye kralı Géza’nın torunu Katalin Novák, Atatürk’ün Türkiye’sine konuk oldu. Kendisi, Macaristan’ın ilk kadın cumhurbaşkanıdır. Türkiye ile -resmî adı Hungary olan- Macaristan arasında kardeşlik bağları hızla gelişmektedir. Osmanlı’nın hatalarından, ümmetçi anlayışından sıyrılıp Cumhuriyet’in, milleti ve milletin kültürünü temel alan yurttaşlık anlayışına evrilme… Oğuz/Kınık boyundan Sultan Alpaslan’ın 1071’de Anadolu’ya girmesinden 70 yıl önce Bizans’ın, Macar kralı Géza’ya gönderdiği tacın üzerinde “Türkiye kralı inançlı Géza” yazıyordu. 70 yılda Macarlar asimile ol(a)mayacağına göre?!. Süleyman Paşa, Malazgirt Savaşı’ndan 283 yıl sonra Paşaeli’ye (Trakya) geçtiğine göre?!. Gerçek şu ki Oğuz/Kayılar ve Kıpçak/Macarlar ölümcül bir hata yaptılar. Biri Nizam-ı Âlemci, diğeri Ruh’ül Kudüsçü oldu. Osmanlı’nın Türkçeyi bırakıp, Arapça-Farsça çorbasına kaşık sallaması ile dil yönünden birbirlerinden iyice uzaklaşmaları da cabası.. Sonuçta her ikisi de iki dünya savaşı sonunda kurulan ve -sözde- barış masası dense de özü paylaşım masası olan siyasî yağma sırasında büyük toprak kayıplarına uğradı. Ya mezhep takıntısı yüzünden yüzlerce yıldır bir araya gelemeyen Anadolu-Azerbaycan hattındaki Oğuzlara/Türkmenlere ne demeli? Geçmişten/tarihten de dersler çıkaran Turan/Türk toplulukları Oğuz Kağan’ın “Birlikten güç doğar.” sözünü destur bilip, bir araya geldiler. Tıpkı Saka (İskit) Türklerinin öncülüğünde oluşturulan ve Kore’den Baltık Denizi’ne, Macaristan’a; Kutuplardan Hindistan’a, Mısır’a kadar uzanan birlik (konfederasyon) günlerinde olduğu gibi.. “Türk birliğine inanıyorum. Onu görüyorum!” diyen ve bir sezgisi, öngörüsü daha gerçek olan büyük önder Gâzi Mustafa Kemal Atatürk’e rahmet.. Bir gün Çin Seddi’nde buluşacağımız günler de gelecektir elbet.


Aziz Dolu Atabey

https://azizdolu.wordpress.com/

Yorumlar (0)