Tasarı Cümleleri, Tasarı Cümleleri Örnekleri

Tasarı Cümleleri, Tasarı Cümleleri Örnekleri

Tasarı Cümleleri, Tasarı Cümleleri Örnekleri

Tasarlanan, zihinde kurulan, proje hâlindeki olguları, eylemleri dile getiren yargılar­dır.

Örnekler:

Bu yıl turistlerin ilgisini çekerse gelecek yıl bu salondaki resimleri çoğaltıp bu­rayı küçük bir müze hâline getirmeyi düşünüyoruz.

Çevre köylerin desteğini de sağlayarak kasabamızda bir kitaplık kurmayı, ileri­de bunu genişletip bir kültür sitesi hâline getirmeyi tasarlıyorum.

Okulda bir duvar gazetesi çıkarmayı planlıyorlardı.

Bakanlığımız, kitap dağıtımı ve tanıtımını bir devlet politikası haline getirmeyi düşünüyor.

Önümüzdeki ay tatile çıkmayı düşünüyorum.

Bu işin altından başarıyla kalkmayı amaçlıyoruz.

TASARI

Kişinin bir konuyla ilgili, ileriye yönelik yapmayı düşündüğü planlamadır. Tasarı cümlelerinde; "planlama", "proje" ve "gelecek" kavramları ana unsurlardır. Tasarı cümleleri genellikle "düşünüyorum" sözcüğü ile biter.

Tasarı Cümleleri ile İlgili Açıklamalı Örnekler

Örnek 1

Önümüzdeki yıl bütün derslerimi akıllı tahtada işlemeyi düşünüyorum.

Cümlede gelecekte gerçekleşmesi planlanan bir durum söz konusudur. "Düşünüyorum" sözcüğü ve "önümüzdeki yıl" kelime grubu birer ipucudur. Cümle, bu şekliyle tasarı cümleleri içerisinde yer alır.

Örnek 2

Birkaç yıl içinde mal varlığımın bir kısmıyla bir Kuran kursu açmayı planlıyorum.

"Birkaç yıl içinde" ve "planlıyorum" sözleri tasarı cümlelerinde sıkça karşımıza çıkan kavramlardır. Cümlede ileride gerçekleşmesi planlanan bir düşünce söz konusudur. Öyleyse cümleyi tasarı cümleleri içerisinde değerlendirmeliyiz.

Örnek 3

Önümüzdeki yaz eski arkadaşlarımı ziyaret etmeyi düşünüyorum.

Bir konuyla ilgili gelecekte yapılması planlanan bir durum söz konusudur. "Önümüzdeki yaz" ve "düşünüyorum" ifadeleri ipucu oluşturan kavramlardır. Bu sebeple cümle tasarı cümleleri içerisinde yer alır. 

Örnek 4

Bu siteyi yakın bir zamanda zirveye taşımayı hedefliyorum.

"Yakın zaman" ve "hedefliyorum" cümlede ipucu oluşturan kavramlardır. Gelecekte tasarlanan bir iş söz konusudur. Cümle bu sebeple tasarı cümleleri içerisinde değerlendirilir. 

Örnek 5

Öğrencilerimle yıl sonunda okul dergisi çıkarmayı planlıyoruz.

Kişinin bir konuyla ilgili ileriye yönelik yapmayı düşündüğü planlamadır. Tasarlama cümlelerinde; "planlama", "proje" ve "gelecek" kavramları ana unsurlardır. Bu cümlede "yıl sonunda" ve "planlıyoruz" ifadeleri birer ipucudur. Cümle de bu nedenle tasarı cümleleri içerisinde yer alır.

Örnek 6

Yazın hayatımın ilk kitabını seneye çıkarmayı düşünüyorum.

"Seneye" ve "düşünüyorum" sözcükleri ipucu oluşturmuşlardır. Gelecekte yapılması planlanan bir iş söz konusudur. Cümle böylelikle tasarı cümleleri içerisinde yer alır.

Örnek 7

Öğrencilerimle önümüzdeki yıl "Türkçenin Yozlaşması" ile ilgili bir proje tasarlıyoruz.

Cümlede ipucu sağlayan kavramlar "Önümüzdeki yıl " ve "tasarlıyoruz" sözleridir. Cümlede gelecekte yapılması planlanan bir proje söz konusudur. Bu şekliyle cümle tasarı cümleleri içerisinde yer alır.

Örnek 8

Bahar mevsimiyle birlikte Türkiye'nin turistik yerlerini bir bir gezmeyi planlıyoruz.

Cümlede gelecekte yapılması planlanan bir durum söz konusudur. "Planlıyoruz" ve "bahar mevsimi" ipucu oluşturan kavramlardır.

Örnek 9

İleride evlenip en az beş çocuk sahibi olmayı planlıyorum.

Kişinin bir konuyla ilgili, ileriye yönelik yapmayı düşündüğü planlamaya tasarı denir. Tasarlama cümlelerinde; "planlama", "proje" ve "gelecek" kavramları ana unsurlardır. Cümlede geçen "ileri" ve "planlıyorum" sözcükleri birer ipucudur. Cümle, bu sebeplerle tasarı cümleleri içerisinde yer alır.

Örnek 10

Saygın bir kalem için seçkin eserlerin hepsini bir yılda okumayı planlıyorum. 

Cümlede gelecekte yapılması planlanan bir iş söz konusudur. "Bir yıl" söz öbeği ve "planlıyorum" sözcüğü ipucu oluşturmuşlardır. Cümle, bu sebeple tasarı cümleleri içerisinde yer alır.

Cümlede Anlam İle İlgili Tüm yazılara Ulaşmak İçin Tıklayınız: Cümlede Anlam Konuları

Sınav-Test-Deneme Konularına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe   Göktürkçe   Edebiyat   Türkçe Adlar   Tarih   Kökenbilgisi   Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu   Türk Dünyası  PDF-DOC   Sınav-Deneme

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi   Sıfatlar   Belirteçler   Anlam Bilgisi   Kompozisyon   İlgeçler   Cümlede Anlam   Nasıl yazılır?   Bağlaçlar   Paragrafta Anlam   Noktalama İşaretleri   Ünlemler   Sözcükte Anlam   Sözcük Bilgisi   Eylemler   Ses Bilgisi   Yapım Ekleri   Eylemsiler   Yapı Bilgisi   Adıllar  Dil-Anlatım   Yazım Bilgisi   Adlar   Edebiyat   Anlatım Bozuklukları   Ana Bet  Atasözleri ve Deyimler   TDH-Instagram   Tivitır   Feysbuk

Yorumlar (5)
Avşin 4 yıl önce
İyi reklam olmasa daha iyi olur
Zeynep 4 yıl önce
İyi reklam olmasa daha iyi olur
Hilmi gürbüzol 4 yıl önce
Eylül namaz kılıyo
Semanur 2 yıl önce
Teşekürler çok güzel olmuş sayenizde sınıfı geçecem
bbvb fgv 13 ay önce
gf gfhf fgjf hj hhfghtöktırr ı44ı ıjırrorrbrb rrujrı rrr krk