Dil devrimi ile değişen bazı sözcükler ve örnekler

Dil devrimi ile değişen bazı sözcükler.


Dil devrimi olmasaydı;

"anayasa" yerine "teşkilat-ı esasiye",
"başbakan" yerine "başvekil",
"genel güvenlik" yerine "emniyet-i umumiye",
"genel kurul" yerine "heyet-i umumiye",
"gensoru" yerine "istizah",
"göktaşı" yerine "hacer-i semavî",
"düş kırıklığı" yerine "inkisar-ı hayal",
"içgüdü" yerine "sevki-i tabii"


"işbirliği" yerine "teşrik-i mesai",
"sözlü sınav" yerine "şifahî imtihan",
"uyurgezer" yerine "sâir fil menam",
"uzakdoğu" yerine "aksa-yi şark"


diyecektik.

Ömer Asım Aksoy 'akaryakıt' sözcüğünü türetene değin 'mahrukat-ı maiya' deniliyordu.

Uçak sözcüğü ilk türetildiğinde yadırganmıştı. Teyyare demek gerekirmiş.


Açı, alan, boyut, bölü, çap, çarpı, dikey, dörtgen, düzey, eksi, eşit, eşkenar, ikizkenar, kesit, oran, taban, orantı, türev, üçgen, yamuk, teğet, düşey gibi bugün hiç yadırgamadan kullandığımız geometri terimlerini dilimize kazandıran, büyük önder ATATÜRK'tür.

Bilgisayar, yazılım, yazılım dizgesi, donanım, veri tabanı, veri kütüğü gibi bilişim terimlerini dilimize kazandıran bilim adamı 'Aydın Köksal'dır.

Dil devrimi olmasaydı;

anayasa yerine teşkilat-ı esasiye, başbakan yerine başvekil, genel güvenlik yerine emniyet-i umumiye, genel kurul yerine heyet-i umumiye, gensoru yerine istizah, göktaşı yerine hacer-i semavî, düş kırıklığı yerine inkisar-ı hayal, içgüdü yerine sevki-i tabii diyecektik.

Buraya sığmayacak kadar sayısız örnek var.


Türkçemiz her sorunu aşacak güçte, birikimde ve yetenektedir. Yeter ki onu işlemek ve geliştirmek zorunda olan bizler; emek vererek, türeterek, koruyucu önlemler alarak TÜRKÇENİN DİRİLİŞİNE destek verelim…


Yorumlar (0)