Door (İng.), dörr (İsv.), tür (Alm.), dar (Far.) /(KAPI) sözünün kökeni- Arif Erman

Door (İng.), dörr (İsv.), tür (Alm.), dar (Far.) /(KAPI) sözünün kökeni


Avrupalı dilbilimcilere göre bu söz, Ortak Hint-Avrupa dilinde söylenmiş olan DHWER sözünden günümüzün "Hin-Avrupa" dillerine evrilmiş (!) Oysa "Hint-Avrupa" dili saydıkları Latin dillerinde Latince PORTA sözü, kapı anlamında kullanılıyor. Demek ki, Ortak Hint-Avrupa dili diye bir dil yokmuş.

Latince PORTA sözü, Etrüskçe kütük, tomruk anlamına gelen PURUTE sözünden, Latinceye "kapı" anlamında evrilmiş. Etrüskçe "kapı" anlamına gelen THVARİE sözü ise ardılı olan Latince ile karışarak ortaya çıkan Germen dillerine de "door", "dörr", "tür" gibi biçimlerde geçmiş.

Oradan buradan toplama bir dil olan Farsçaya da "dar" olarak eklenmiş. Demek ki, "Hint-Avrupa ortak dili" diye bir şey yokmuş, ama Türkçe diye bir KÖK DİL varmış!

Etrüskçe "kapı" anlamındaki THVARİE sözü, dikmek, dikilmek, dikleştirmek anlamına gelen THUV sözünden türemiş. Bu sözün Sümercesi ise DU. İşte bu söz günümüz Türk diline DİK(mek) olarak evrildi.

Türk dilindeki KAPI sözü ise, Sümerce "kapı" anlamı a gelen KA ve KAN sözlerinden evridi. KA sözü, ek alarak KAPI haline gelirken, KAN sözü de -t çoğul eki alarak KANAT sözüne evrilmiştir.

Yorumlar (0)