PEKİ YA SİZ KİMSİNİZ?
Günümüzde Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler, saygısızlılar inanılmaz derecede artmaya başladı. Hakaretlere layık görülen birçok şeyi borçlu olduğumuz bu güzel insanı gelin hep beraber tanıyalım.

Mustafa Kemal, 1881 yılında Selanik’te doğdu. Yaşadığı yerdeki kozmopolit yaşam onun fikir hayatını etkiledi. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp, Tevfik Fikret, Namık Kemal,  gibi birçok yazardan etkilendi.

Önce Mahalle Mektebi'ne başladı. Sonra Şemsi Efendi Okulu'na yazıldı. 1894 de Selanik'te Mülkiye Rüştiyesi ’ne (sivil ortaokul) girdi fakat, orta öğretimini burada tamamlamadı. Askeri Rüştiye'nin (askeri ortaokul) üçüncü sınıfına kayıt oldu. Mustafa Kemal Rüştiyeden sonra Manastır Askeri idadisi'ni, (Askeri Lise) daha sonra da İstanbul'daki Harp Okulu'nu bitirip Harp Akademisi'ne girdi.(Üniversite) Buradan 1905 yılında Kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu ve Şam’daki 5. Ordu 30. Süvari Alayı’nda ordu saflarına katıldı.

31 Mart vakası ve Arnavutluk İsyanı’nı bastırdı. 1911 ve 1912 yılları arasında bu günkü Libya topraklarının bir bölümünü ifade eden Trablusgarp bölgesinde cereyan eden isyanları ve İtalyan işgalini bastırmak amacıyla görevinden azlini isteyerek bölgeye gitmek istediğini bildirdi. İzin aldıktan sonra bölgede yerel halkı isyancı ve işgalci kuvvetlere karşı örgütledi ve bu örgütlenen yerel kuvvetler ile beraber cephelerde çatışmaları yönetti. Ancak hem arkadaşları, hem emri altındaki gönüllü yerel savaşçılar hem de kendisinin bütün gayretlerine rağmen ne yazık ki bölge toprakları düşman kuvvetlerinin eline geçti.

 1912-1213 yıllarında Balkan Savaşları adı verilen Birinci ve İkinci Balkan Savaşı gerçekleşti. Birinci Savaşa katılamayan Mustafa Kemal İkinci Balkan Savaşlarına Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanlığı görevine getirilerek katıldı ve Birinci Balkan Savaşında kaybedilen bir kısım toprakların alınmasını sağlayan kuvvetlerden birisi oldu.

Liman von Sanders 19. Tümen'in başında olan Mustafa Kemal komutasında altındaki İngiliz kuvvetlerini, Conkbayırı'nda sıkıştırarak Taarruz başlattı. Bu taarruz sonucu İngiliz kuvvetlerini başarılı bir şekilde püskürttü ancak, boş durmayan düşman kuvvetleri bölgeye çıkarma yapmaya devam etmesine rağmen Mustafa Kemal komutasındaki kuvvetler düşmana ağır zayiatlar vererek başarılı bir şekilde görevlerini yerine getirdi. Elde edilen bu başarı üzerine Mustafa Kemal 1 Haziran 1915 tarihinde Miralaylığa yani Albay rütbesine yükseldi.

Arıburnu ve Seddülbahir’de Düşman kuvvetleri asla vaz geçmedi. Emellerine ulaşmak için bu sefer de 6 ve 7 Ağustos 1915 günlerinde tekrar çıkarma yaptılar ancak, Mustafa Kemal'in aldığı önlemler neticesinde bu çıkarmalar da kısa sürede püskürtüldü.

8 Ağustos 1915 tarihinde Anafartalar Grup Komutanlığı görevine getirilen Albay Mustafa Kemal ve çıkarma yapan düşman kuvvetlerinin ilerlemesini önledi. Buna rağmrn  durmayarak Conkbayırı bölgesine komutasındaki askerler ile tekrar giderek 10 Ağustos 1915 sabahı kıyıdaki kuvvetlere taarruz etti ve Anafartalar bölgesi kati süratle kontrol altına aldı.

İngiltere komutasındaki düşman askerleri son bir umutla tekrar çıkarma yapmayı denediler. Bölgede üç komutan ve bu üç komutanın emri altında bulunan askerlerin verdikleri mücadele ve azmin neticesinde düşman kuvvetleri ülke bölge topraklarında bir daha gelmemek üzere kovuldu. Bu üç komutan, Esat Paşa, Vehip Paşa ve Mustafa Kemal Paşa'dır.

11 Mart 1916 tarihinde Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır-Muş-Bitlis cephelerinin komutanı olarak tayin edildi. 1 Nisan 1916'da Tuğgeneralliğe yükseltildi ve hemen ardından işgal altındaki Bitlis ve Muş topraklarına taarruz başlattı. Şiddetli çatışmaların ardından 8 Ağustos 1916 akşamı Bitlis, 14 Mayıs 1917 tarihinde de Muş’u düşman işgalinden kurtardı.

 Yıldırım Orduları Grubu Komutanı General Liman Von Sanders'in emrindeki 7. Ordu komutasına atandı. Düşman kuvvetleri olan İtilaf kuvvetleri 3 komuta altında toplanan Yıldırım Ordularına ağır zayiatlar vermiş ve bölgedeki Osmanlı hakimiyeti son bulmak zorunda kalmıştır. Alınan yenilgiler üzerine Mustafa Kemal İstanbul'a telgraf çekerek antlaşma yapılması ister ve ardından Mondros Mütarekesi yani barış antlaşması imzalanır.

1921’in 4 Ağustos günü Millet Meclisi'nin kararıyla Başkomutanlığa getirilen Mustafa Kemal, kısa sürede orduyu toparlamış ve ihtiyaçlarının karşılanması için gereken tüm emirleri ülke geneline iletti.

Tüm bunlar yaşanırken düşman Yunan ordusu ilerlemeye devam ediyordu. Sakarya Nehri kıyılarına kadar gelmişlerdi. Başkomutan Mustafa Kemal komutasındaki ordu önce savunmaya sonrada karşı taarruza geçti ve düşman Sakarya’dan kovuldu. Mustafa Kemal bizzat cephede, ateş hattında yer aldı ve emirleri buralardan verdi.

Düşman Yunan ordusu tüm planlardan habersiz Türk ordusunun artık daha fazla gücü kalmadığına inanıyordu. Yunan ordusu yeni bir taarruz hazırlığı içine girmiş, ancak Türk tarafında her şey uygulamaya kalmıştı. Mustafa Kemal'in başkomutanlığındaki Fevzi Paşa ve İnönü Paşa emrindeki ordular karşı taarruza geçti. Sık ve çetin çatışmaların ardından düşman artık kıyı şeridinde evlerine dönmeyi bekleyen yolcular misali bekler olmuştu!  Büyük destanların ardı ardına yazılığı bu çatışmalarda Sakarya Meydan Savaşı'nda olduğu gibi Mustafa Kemal emirlerini bizzat cepheden verdi.

Düşman kuvvetlerinin yurt topraklarından temizlenmesiyle savaş dönemi de bitti. Artık iç sorunlara çare üretme ve büyüme zamanıydı.

 Atatürk İnkılapları

• 1 Kasım 1922 Saltanatın kaldırılması
• 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in İlanı
• 1923 İzmir İktisat Kongresi
• 3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılması
• 20 Nisan 1924 1924 Anayasasının Kabul Edilmesi
• 1924 - 1937 Mecellenin Kaldırılması
• 1924 Teşkilatı Esasiye Kanunu
• 1924 Şeriyye Mahkemelerinin Kapatılması
• 3 Mart 1924 Öğretimin Birleştirilmesi
• 9 Ağustos 1924 Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri (Cumhuriyet Halk Fırkasının Kurulması)

• 1925 Çiftçinin Özendirilmesi
• 1925 Örnek Çiftliklerin Kurulması
• 1925 Tarım Kredi Kooperatifleri'nin Kurulması
• 17 Şubat 1925 Aşar (Öşür) Vergisinin Kaldırılması
• 25 Kasım 1925 Şapka kanunu
• 30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
• 1925 – 1935 Takvim, Saat ve Ölçülerde Yapılan Değişiklikler
• 1926 – 1934 Türk Kadınının Medeni ve Siyasi Haklarına kavuşması
• 17 Şubat 1926 Medeni Kanunun Kabulü
• 1926 Türk Ceza Kanunu
• 1926 Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun
• 1926 Medreselerin Kapatılması
• 1 Temmuz 1926 Kabotaj Kanunu
• 28 Mayıs 1927 Sanayi Teşvik Kanunu
• 1 Kasım 1928 Harf Devrimi
• 24 Kasım 1928 Millet Mekteplerinin Açılması
• 1928 Güzel Sanatlarda Yapılan Yenilikler
• 1931 Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması
• 1933 – 1937 I. ve II. Kalkınma Planları 

• 1933 Üniversite Reformu
• 21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu
• 26 Kasım 1934 Lâkap ve unvanların kaldırılması
• 3 Aralık 1934 Kılık ve Kıyafette Değişiklik
• 1935 Ticaret ve Sanayi Odalarının Kurulması
• 1935 Yüksek Ziraat Enstitüsü'nün Kurulması

1938'de General Mc Arthur'un en zor, en problemli, en buhranlı döneminde danışman, Senatör ve Bakanlarından oluşan 120'den fazla kişiye; "Şu anda hiç birinizi değil, büyük yeteneği ile Mustafa Kemal'i görmek için neler vermezdim" dedi.

Tüm bunlardan sonra o büyük Lider  10 Kasım 1938 sabahı vefat etti!

Her zaman Atatürk’ümüze düşmanlık besleyen, hatta daha da ileri gidip annesine hakaret eden densizler peki ya siz kimsiniz?

 

Esen kalın Efendim.

Yorumlar (0)