11.08.2021, 16:47

Düşmanın Türkiye, afedersiniz Anadolu rüyası

DÜŞMANIN TÜRKİYE,  AFEDERSİNİZ “ANADOLU” RÜYASI

Yaşar Çoruhlu

Düşmanın temel amacı savaşla yok edemediği Türk ulusunu milli kimlik ve bütünlüğünden uzaklaştırarak asimile etmektir. 

Bu nedenle bu ulusun kendisine her gün doğrudan veya dolaylı olarak Türk olmadığı hatta Türk diye bir ulusun olmadığı söylenmektedir. Türk varsa bile onun medeni olmayan değersiz insanlardan oluştuğu düşüncesi zihinlerde yer tutturulmaya çalışılmaktadır (Ki bu tamamiyle bir yalan ve kasıtlı propogandadan ibarettir). 

Türkiye’nin birçok halkın ortaklaşa kurduğu bir Cumhuriyet olduğu safsatası ve yalanı habire insanımızın beynine işlenmeye çalışılmaktadır. Türk ulusunun egemenlik hakkının elinden alınması için her türlü gayret gösterilmektedir. 

Türkiye’nin insanı ve toprağı dahil her şeyi satın alınmaktadır. Bir yandan da Türkiye içine Arap ve diğer Türk olmayan nüfus pompalanmaktadır. Böylece demografik yapı değiştirilmeye ve ileride Türk toprağında hak talep edecek olan gruplar yaratılmaya çalışılmaktadır. Avrupa Birliğinin “aman mülteciler sizde kalsın” feryadının arkasında kendi nüfus yapılarının bozulmasını istememeleri ve maalesef Türk nüfus yapısının bozulmasını istemeleri yatmaktadır. 

Türk ulusunu birbirine bağlayan en önemli unsurlardan olan Türkçenin gelişimi engellenmeye, Arapça veya İngilizce yahut yabancı sözcük ve terimler hatta deyimler içine sokuşturularak ve Türkçe eğitim işe yaramaz hale getirilerek Türkçe etkisiz bir dil haline getirilmeye çalışılmaktadır. 

Türk ulusunun  temiz inancı veya inançları  istismar edilerek, dini dogmalar kullanılmak suretiyle milletin kendi kendini inkar etmesi hatta kendisine düşman olması sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Cumhuriyetin insanımızda oluşturmaya çalıştığı ve gelişme ve ilerleme için şart olan “bilim zihniyeti” ortadan kaldırılmaya, Ulus; din diye kendisine ne söylenirse sorgusuz sualsiz inanan, eti, sütü, yünü, her şeyi kullanılan kölelerden ibaret bir sürü haline getirilmeye çalışılmaktadır. 

Bu bir distopya mıdır? 

Eğer Türk ulusu olarak milletçe uyanmazsak, ulusumuzu, ülkemizi, Türklüğümüzü savunmazsak, çok da uzak olmayan bir gelecekte bu distopya (kötü gelecek) gerçek olacaktır. 

Birbirinize, sizden olana, sizinle olana, sizin olana sarılın ve bilim ve Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda ulusumuz ve ülkemiz için güzel ve güvenli bir geleceğe yol alın. 

Bu dünyada ve hatta evrende özgürce ve tüm insan haklarına sahip olarak çağdaş ve gelişmiş Uygar bir ulus olarak var olmak sizin hakkınızdır ve bu Türkiye  ve tüm Türk ülkeleri için canlarını vermiş olan, çalışmış, çabalamış, her türlü fedakarlıklarda bulunmuş, Türk için Türklük için yaşamış ve ölmüş atalarınıza borcunuzdur.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu