MİLLİ EĞİTİM AKADEMİMİZİ GERİ İSTİYORUZ-DOĞAN CEYLAN

MİLLİ EĞİTİM AKADEMİMİZİ GERİ İSTİYORUZ

Milli Eğitim Akademisi 1983 yılında kabul edilen 3797 Sayılı Yasanın 55. Maddesinde Bakanlığımza bağlı bir kuruluş olarak yer aldı. Bakanlığımız, yıllarca süren çalışmaları sonucunda Hasanoğlan’da Milli Eğitim Akademisi olarak son derece modern bir tesis inşa etti. 2009 yılında dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik tarafından törenle açılışı yapıldı. Ancak eğitimcilerin kavuşmak için 26 yıl beklediği akademi 2010 yılında Nimet Çubukçu tarafından İçişleri Bakanlığına devredildi.

O zaman aşağıdaki yazıyı yazarak eleştiride bulunmuştum. Artık akademinin gereğine inanan eğitimci bir bakanımız var. 2023 Eğitim Vizyonunda yer alan hedeflerin bir kısmının gerçekleştirilmesi için de Milli Eğitim Akademisine ihtiyaç var. Bakanlığımızın bütçesiyle yapılan Milli Eğitim Akademimizi İçişleri Bakanlığından geri almak için adım atılmalı.

AKADEMİMİZİ GERİ İSTİYORUZ.

Doğan CEYLAN

2012 yılındaki yazımdan bazı bölümler

Milli Eğitim Akademimizin hazin hikayesini hatırlatmak isterim.

Yaklaşık 30 yıllık bir süreç sonunda 10 Mart 2009 Tarihinde Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in katılımıyla Milli Eğitim Akademisinin açılışı yapıldı. Eğitim akademisine ilişkin bir yasa taslağının hazırlandığı TBMM’ye sevk edildiği ve kısa sürede yasalaşacağı bakan tarafından açılış konuşmasında ifade edildi. Ama zaman geçmesine rağmen Kanun çıkarılamadı. 
Bunun üzerine Müfettişler Derneği olarak yaptığımız açıklamada Bakanlığa uyarıda bulunarak
“10 Mart 2009 tarihinde açılışta TBMM’ye sevk edildiği ve hemen yasalaşacağı ifade edilen yasa tasarısı hâlâ yasalaşmamıştır. İlgili komisyonda beklemektedir. Şu anda öncelikle yapılması gereken; halen komisyonda bekleyen “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” nın acilen yasalaştırılmasıdır. Yasası olmayan, bir kurumun varlığı tartışılır.” demiştik. Uyarımıza rağmen kanun yine de çıkarılmadı.

Sayın Bakan Nimet Çubukçunun 2010 bütçe görüşmelerinde sunduğu raporda Akademi ile ilgili olarak ; “Millî Eğitim Akademisi”nin kuruluş çalışmaları devam etmektedir.Akademinin faaliyete geçmesiyle Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyduğu eğitim-öğretim, yönetim, teftiş ve çeşitli uzmanlık alanlarına meslek içinde eleman yetiştirilmesi ile kariyerlerinin geliştirilmesi, kalite ve verimliliğin arttırılması amaçlanmaktadır.” dedi.

2010 yılında MEB koca tesisi Polis Meslek Yüksek Okulu olarak kullanması için İçişleri Bakanlığına devretti. 4 mart 2011 tarihinde İçişleri Bakanı Beşir ATALAY tarafından tesisin polis akademisi olarak açılışı yeniden yapıldı. Akademiden yılda 1200 öğrencinin mezun verileceği açıklandı.

Eğitim camiası bu tesisin hayata geçmesini otuz yıl bekledi, dile kolay tam otuz yıl. Nihayet açılışı yapılıp faaliyete geçecek derken İçişleri akanlığına devredildi. MEB, bir Akademiyi açmayı başaramadı. Bizim öğretmenimizin, yöneticimizin akademik eğitim alacağı tesise ihtiyacı yok mu? Hiç olmazsa hizmet içi eğitim merkezi olarak kalsaydı. İdari bina, eğitim binası, derslik anfi, yatakhane, yemekhane, ofis , konferans salonu,spor tesisi ve açık yüzme havuzu bulunan bir tesisi MEB ancak bir daha hayalinde görür.
Bakanlık teşkilatında artık Eğitim Akademisi diye bir kurum yer almıyor. Askerin, polisin akademisi varken MEB Milli Eğitim Akademisini içişlerine vererek akademisiz kalmasına ve verimli olmadığı bilinene e-akademi çalışmalarıyla avunmasına söylenecek söz yok.


Doğan CEYLAN
Müfettişler Derneği Başkanı

Yorumlar (0)