24.04.2020, 23:24

Ermeni soykırımı palavrasıyla Sevr'i dayatanlarla ikinci hesaplaşma!

Mustafa Kemal Atatürk Ermeni olayları hakkında ne demişti?

"Ermenilerin Müslümanlara tecavüz etmesi ve onları katletmesi neticesinde verdiğimiz ve vereceğimiz karşılıktan ve direnişten hiç bir sorumluluk kabul etmeyiz."

Mustafa Kemal Paşa - 24 Nisan 1920 (TBMM Gizli Oturum Toplantısı)

Bu kadar net, bu kadar açık! 

Ermeni soykırımı iddialarını Atatürk nasıl yanıtlamıştı?

26 Şubat 1921’de Amerikalı gazeteci Clanence K. Streit, Kurtuluş Savaşı'nın önderini merak edip, tüm dostlarının ikâzlarına rağmen Amerika'dan Ankara'ya gelir.

Yüce Atatürk, İstiklâl mücadelemizdeki haklılığımızı tüm dünyaya duyurmak için Amerikalı gazetecinin bu ziyaretine çok önem verir. Amerikalı gazetecinin tüm merak ettiği soruları cevapladıktan sonra konu Ermeni tehcirine gelir. Büyük Önder bundan 94 yıl önce der ki:

"Düşmanca ithamda bulunanların sürdükleri büyük mübalağalar dışında Ermenilerin tehciri meselesi aslında şuna inhisar etmektedir:

Rus Ordusu 1915’de bize karşı büyük taarruzunu başlattığı bir sırada o zaman Çarlığın hizmetinde bulunan Taşnak Komitesi, askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni ahalisini isyan ettirmişti.

Düşmanın sayı ve malzeme üstünlüğü karşısında çekilmeye mecbur kaldığımız için kendimizi daima iki ateş arasında kalmış gibi görüyorduk. İkmal ve yaralı konvoylarımız acımasız bir şekilde katlediliyor, gerimizdeki köprüler ve yollar tahrip ediliyor ve Türk köylerinde terör hüküm sürdürülüyordu.

Bu cinayetleri işleten saflarına eli silah tutabilen bütün Ermenileri katan çeteler, silah, cephane ve iaşe ikmallerini, bazı büyük devletlerin daha sulh zamanından itibaren kendilerine kapitülasyonların bahşettiği dokunulmazlıklardan istifade ve bu maksada matuf olarak büyük stoklar husule getirmeye muvaffak oldukları Ermeni köylerinde yapıyorlardı.

İngilizlerin sulh zamanında ve harp sahasından uzak olarak İrlanda’ya reva gördüğü muameleye hemen hemen kayıtsız bir şekilde bakan dünya efkarı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz.

Bize karşı yapılmış olan iftiraların aksine, tehcir edilmiş olanlar hayattadır ve bunlardan ekserisi şayet İtilaf Devletleri bizi tekrar harp etmeye zorlamasa idi evlerine dönmüş olurlardı."

Clarence K. Streit-Bilinmeyen Türkler, çeviri Heath W. Lowry, sayfa 213


Trump ne dedi?

Yıllardır beklenen Ermeni Soykırımı iddiası sonunda Trump tarafından dillendindirildi. 

Hemen belirtelim bunun anlamı "Türkiye'den er geç tazminat ve toprak talep etmektir."

ABD Başkanı Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin konuştu ve ağzındaki baklayı çıkarttı.

Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini utanmadan, sıkılmadan kullandı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün 20. yüzyılın en büyük toplu kıyımlarından olan Meds Yeghern'de acı çekmiş olanların anısını hatırlıyoruz." ifadesine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı ne dedi?

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ABD'ye tepki gösterildi.

Açıklamada, "İç siyasi mülahazalarla yapılan bu açıklamanın bizim için hiçbir geçerliliği yoktur. Açıklamada serdedilen iddiaları reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Erdoğan ne dedi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'a gönderdiği mektubundan satırlar:

"Dünya halklarına büyük acılar yaşatmış Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum. Bu vesileyle, bu acı dönemde yaşamını yitiren tüm Osmanlı vatandaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz."


Biz ne diyoruz?

Biz de Türklüğün aşağılanmasına, Türklerin katliamcı gibi gösterilmesine ve Türkiye'nin yıkılmasına izin vermedik, vermeyeceğiz!

Bunun tartışılmasını, gevelenmesini, imalarda dahi bulunulmasını kabul etmiyoruz! Canımız ve kanımız pahasına kurduğumuz ülkeyi masa başında yedirmeyiz! 

Böyle biline...

Suat Özer

Yorumlar (0)
açık