Orhun Yazıtları Sözlüğü, Göktürk Yazıtları Sözlüğü

Orhun Yazıtları Sözlüğü, Göktürk Yazıtları Sözlüğü

Orhun Yazıtları Sözlüğü, Göktürk Yazıtları Sözlüğü. Orhun Yazıtları'nda geçen kelimelerden seçmeler.

 • Ağı : İpek, ipekli giysiler
 • Alkınmak : Eriyip tükenmek, yok olmak
 • Altmak : aşağıya, alta inmek
 • Anca : Öyle, böyle
 • Anda : O anda, orada
 • An+tag : On[un] dek, öyle
 • Arılmak : Yok olmak
 • Arkış : Mal kervanı
 • Atı : Yeğen
 • Aymak : Söylemek, demek
 • Aygıç > ayguç : Danışman, vezir
 • Balık : Şehir
 • Bark : Anıt, anıt mezar
 • Bay : Zengin, varlıklı
 • Baz : Alt, altta, altında

 • Baz kılmak : Kendine, emrine bağlamak
 • Bengü : Ebedi
 • Beri : Güney, sağ taraf
 • Beze, bezeci : Süs, süsleyici
 • Bezemek : Süslemek
 • Bitig : Yazı
 • Bitimek : Yazmak
 • Bödge : Bu çağda
 • Bodun > Boyun : Boy, kavim, millet
 • Bolung : Yan, taraf
 • Börü : Kurt, canavar
 • Boşgurmak : Öğretmek, eğitmek, tembihlemek
 • Bung : Tasa, dert
 • Çıgany : Yoksul, fakir
 • Demirkapı : Horasanda, Afganistan-Özbekistan arasında bir bölge
 • Dirilmek : Derilmek, toplanmak
 • Doruk : İnce, zayıf
 • Eçi : Büyük erkek kardeş
 • Eçü : Amca, baba kardeşi
 • Emek : Emek / zorluk çekmek
 • Erinç : Gerçek, doğru
 • Erk, erkli : Güç, güçlü, hür
 • Ermek : Yaşamak, var olmak
 • Geri : Batı, güneşin battığı yön, arka taraf

 • Içgın etmek : Terketmek
 • Içikmek : Bağlanmak, egemenliği altına girmek
 • İl, el : Yurt, ülke, vatan, toprak
 • İlbaşı : İdareci
 • İleri : Doğu, güneşin doğduğu yön, ön taraf
 • Ilsiremek : Il-yurt özlemi, hasreti çekmek
 • İni : Küçük erkek kardeş
 • İşilik : Hanımlık
 • Lağzın : Domuz
 • Kağansıramak : Kağan özlemi çekmek
 • Kamag > kamu : Hepsi, toplamı
 • Kalısız : Eksiksiz, geride kimse kalmadan
 • Kamşamak : Titremek, gevşemek
 • Kang : Baba
 • Kangım : Babam
 • Kan : Han, kağan
 • Kergek : Bir kuş türü
 • Kergek olmak : [Ruhu] kuş olup uçmak, ölmek
 • Kılınmak : Yapılmak, yaratılmak, doğurulmak
 • Kıtay : Çin, Çinliler
 • Kıymak : Emretmek, orduyu komuta etmek
 • Kisre : Sonra

 • Konçuy : Kağan kızı, sultan, prenses
 • Kü, külü : Ün, ünlü, namlı
 • Kubratmak : Derleyip toparlamak
 • Küng : Cariye
 • Oğuş : Soy, evlatlar
 • Öd : Zaman
 • Öğirmek : Mutlu, memnun olmak
 • Öğleşmek : Anlaşmak, sözleşmekÖgüz : Nehir
 • Ökünmek : Pişman olmak
 • Öküş : Pek çok
 • Ömez : Umursamaz
 • Öz, özüm : Kendim
 • Ötünmek : Konuşmak, söylemek, anlatmak
 • Sakınmak : Düşünmek
 • Sançmak : Savaşta yenmek, bozguna uğratmak
 • Semiz : İri yarı, acar
 • Şantung : Şantung ovası, Çin başkenti Pekin şehri güneyinde bir ova
 • Sav : Söylenen söz
 • Sengün : Paşa, ordu komutanı
 • Sığıtçı : Ölü merasiminde ağıt yakanlar
 • Sıngar : Kat, defa
 • Singili : Kızkardeş
 • Sü : Ordu, asker
 • Süç, süçi : Hoş tatlı [sözler]
 • Sülemek : Ordu, asker sürmek
 • Süngüş : Savaş
 • Süngüşmek : Savaşmak
 • Tabgaç : Çinliler
 • Tap, tapa : Taraf, tarafa
 • Taşıkmak : Ordu çıkarmak, yola çıkmak
 • Tegre : Daire, çevre
 • Teŋri > Tanrı : Tanrı, gökler, sema
 • Tezmek : Kaçmak
 • Tongtamış : Yerebakan, ezik hal.
 • Tümen : Orduda tümen, onbin
 • Tün > dün : Gece
 • Uduzmak > uyuzmak : [Orduyu] yönetmek
 • Uçmak : [ruhu] uçmak, ölmek
 • Ülüğüm : Bölük, ordu birliği
 • Urı : Erkek evlat, soy

 • Urugsıratmak : Erkek evlatsız, soysuz bırakmak
 • Yabgu : İdareci, vali
 • Yağı : Düşman, düşman ordusu
 • Yağılmak : Katılmak, dahil olmak
 • Yanmak : Yana, yolda geri dönmek
 • Yaraklı : Kılıçlı, eli kılıçlı askerler, düşman.
 • Yarlıkamak : [Tanrı] bahşetmek, buyurmak
 • Yavlak : Kötü hal, sefalet
 • Yavuz : Kötü, berbat
 • Yazınmak : Yabancılaşmak, düşmanlaşmak
 • Yelmek, yelivermek : Koşmak, acelece gitmek
 • Yılkı : Atlar, at sürüleri
 • Yırı : Kuzey, sol taraf
 • Yış > yaş : Otlak, yurt tutulan topraklar
 • Yime : Yine
 • Yongşurmak : Çekiştirmek, kavga ettirmek

 • Yuğ > yok : Yok olma, ölüm
 • Yuğcu : Ölüm merasimi yapan kişi
 • Yuğlamak : Ölüm merasimi yapmak
 • Yüğürmek : [Kanı veya teri] akmak
 • Yükündürmek : Baş eğdirmek

Sözlüklerimizde tüm sözcüklerin anlamını bulabilirsiniz. Tıklayınız: TDH SÖZLÜKLERİ

Yorumlar (0)