25.12.2019, 00:43

Kanal İstanbul'a Dil Açısından Bakış

KANAL İSTANBUL'A DİL AÇISINDAN BAKIŞ

Öncelikle sözcüğün Türkçesini verelim.

Kanal (Fransızca): ARK (Türkçe)

Köken Açıklaması: 
Eski Türkçede Arık/Ark: Kanal, hendek.

< ETü ar-/yar- yarmak, kanal açmak +Uk eki almıştır. Ark ya da arık biçiminde kullanılmaktadır.

Ayrıca dilbilgisi açısından Kanal İstanbul denmesi yanlıştır. Doğrusu İstanbul Kanalı olmalıdır. 

En doğrusu ise doğal olarak "İstanbul Arkı" olacaktır.

Kanal sözcüğünün köken açıklaması: 

Fransızca canal / Ven canál açık veya kapalı su yolu, ark, künk

~ Latince canalis a.a. 
< Lat canna kamış, boru, su borusu +al° 

~ EYun kánna κάννα a.a. 

≈ İbr/Aram ḳanē/ḳaniyā קניא/קָנֶה kamış (Kaynak: Jastrow sf. 1388, 1392; Rosol sf. 45.)
≈ Akad ḳanū a.a.

Yorumlar (0)