Prof. Dr. Ahmet Buran, Prof. Dr. Ahmet Buran Kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Buran, Prof. Dr. Ahmet Buran Kimdir?

Prof. Dr. Ahmet Buran, Prof. Dr. Ahmet Buran Kimdir?

Elazığ ilinin Keban ilçesine bağlı Aşağıçakmak köyünde doğan Ahmet Buran, ilk tahsilini köyünde, orta okul ve lise tahsilini ise Elazığ’da, Elazığ Orta Okulu, Atatürk Lisesi ve Elazığ Lisesinde okuyarak tamamlamıştır. 1980 yılında girdiği Fırat Üniversitesi Edebiyat ( Fen-Edebiyat) Fakültesinden 1984 yılında mezun olmuş, aynı yılın Ekim ayında, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünün açtığı yüksek lisans imtihanını kazanarak Türk Dili Anabilim Dalında yüksek lisansa başlamıştır.. Bu arada Fırat Üniversitesinde Türkçe derslerini okutmak üzere Üniversite Senatosunca dışarıdan ücretli öğretim elemanı olarak Türkçe Bölümünde görevlendirilmiştir.

Temmuz 1985 tarihinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde açılan Araştırma Görevliliği sınavını kazanarak 15 Kasım 1985 tarihinde Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

1984 yılında başladığı yüksek lisans çalışmasını Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları adlı tezle, 1986 yılında başladığı doktora çalışmasını ise, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy’un yönetiminde hazırladığı Anadolu Ağızlarında İsim Çekim Ekleri adlı tez ile 1989 yılında tamamlamıştır.

1990 yılı Kasım ayında Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atanan Ahmet Buran, 15 Ekim 1992-15 Aralık 1992 tarihleri arasında Burdur ilinde vatani görevini yapmış ve 13 Ekim 1995 tarihinde Doçent, 2001 yılında da Profesör olmuştur.

1995-1997 Yılları arasında F. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı; 1995-2003 yılları arasında Fırat Üniversitesi Dil Eğitim Öğretim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü; 1997-2000 yılları arasında, F. Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü; 2000-2003 yılları arasında F. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulunan Prof. Dr. Ahmet BURAN, 2003-2005 yılları arasında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinde Türkoloji Bölümü Başkanı olarak görev yapmıştır.

12 kitabı bulunan Prof. Dr. Ahmet BURAN, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda bilimsel toplantıya katılmış, bildiriler sunmuş, makaleler yayınlamıştır. Yeni Türk Dili Anabilim dalı öğretim üyesi olan BURAN, Ağız Araştırmaları(dialektoloji), Eski Anadolu Türkçesi ve Çağdaş Türk Lehçeleri üzerine yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır.

İLESAM (Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) üyesi olan Prof. Dr. Ahmet BURAN evli ve iki çocuk babasıdır.

Ahmet BURAN’ın hayatını daha ayrıntılı ve görsellerle görebilmek için, Turkish Studiesdergisinin Ahmet Buran armağanı sayısının giriş kısmındaki biyografiden yararlanabilirsiniz.

Yayınları

KİTAPLARI

1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Üzerine Araştırmalar (Ağızlar), Bogaziçi Yay., Ankara 1992.

2. Tunceli Yöresi Ağızlarından Derlemeler (Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ile), Boğaziçi Yay., İstanbul 1992.

3. Karşılaştırmalı Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü (Türkiye T.-Azerbaycan T.- Rusça-İngilizce) (Prof. Dr. Alaeddin Mehmedoğlu ve Hatice Alaeddin Kızı ile), Nil Yay., İzmir 1994.

4. Elazığ Yöresi Ağızlarından Derlemeler-l, (Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ile), TDK Yay., Ankara 1994.

5. Tuncer Gülensoy Armağanı (Editörlük), Kayseri, 1995.

6. Anadolu Ağızlarında İsim Çekim(Hal) Ekleri, TDK Yay. Ankara 1996.

7. Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, TDK Yay., Ankara 1997.

8. Çağdaş Türk Lehçeleri, (Dr. Ercan Alkaya ile), TİSAV Yay.(1.baskı) Elazığ 1999/Akçağ Yay. (6. baskı) Ankara 2009.

9. Sâ’atnâme (Giriş-Metin-Dizin), Elazığ 2000.

10. Elazığ İli Ağızları (Şerife Oğraş ile), Elazığ 2003.

11. Harput’tan Hazar’a Elazığlı Şairler, (Doç. Dr. Ali Yıldırım ve Doç. Dr. Tarık Özcan ile) Elazığ Belediyesi Yay., Elazığ 2006

12. Nimri Dede, Hayatı ve Şiirleri, Manas Yay., Elazığ 2006

13. Mehmet Bedri Yücesu, Hayatı ve Şiirleri, (Prof. Dr. Ali Yıldırım ile) ManasYay., Elazığ 2006.

14. Kurşunlanan Türkoloji, Manas Yay., (1. baskı) Elazığ 2007/Akçağ Yay. (2. baskı) Ankara 2010.

15. Elazığ Yöresi Söz Varlığı, (Dr. Nadir İlhan ile) TDK. Yay., Ankara 2008.

16. Prof. Dr. Ahmet BURAN-Makaleler, (Yay. Haz. E. Alkaya, S. K. Yalçın, M. Şengül) Turkish Studies Yay., Ankara 2008.

17. Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü (Su Ürünleri Terimleri Çalışma Grubu Üyesi), TDK Yay., Ankara 2009.

18. Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü (Veteriner Hekimliği Terimleri Çalışma Grubu Üyesi), TDK Yay., Ankara 2009.

19. Kişi Adları Sözlüğü (Kişi Adları Sözlüğü Çalışma Grubu Üyesi),

MAKALELERİ

1. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Yaşayan Dede Korkut Hikâyeleri: Deli Dumrul’un Keban Rivayeti, Erciyes, (86), Şubat 1985, s. 22-25.

2. Doğu Anadolu Ağızları Üzerine Bir İnceleme, Türk Kültürü, (265), Mayıs 1985, s. 359-365.

3. Keban ve Baskil Yörelerinden Derlenen Efsaneler, Türk Folklorundan Derlemeler, 86/1, MİFAD Yay., Ankara 1986, s. 31-38.

4. Eski Türk Gelenek ve Göreneklerinin Fırat Havzasındaki İzleri, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (12), Şubat 1986, s. 43-48.

5. Bir Etimolojik Sözlük Denemesi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (45), Aralık 1986, s. 213-216.

6. Doğu Anadolu Ağızlarının Kelime Hazinesi, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, (33), 1987, s. 44-50.

7. Keban, Baskil ve Ağın Yöresi Ağızları, F.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, C.1, (2), 1987, s. 47-71.

8. Elazığ İl Halk Kütüphanesindeki Yazma Eserler, F.Ü. Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu, (5-6 Mayıs 1986-Elazığ), Bildiriler, Elazığ 1987, s. 177-182.

9. Dede Korkut Hikâyelerinin Doğu Anadolu Varyantları, F.Ü., Sultan Baba ve Köroğlu Sempozyumu, (3 Kasım 1986-Tunceli) Bildiriler, Elazığ 1987, s. 35-39.

10. Fırat Üniversitesi, Edebiyat (Fen-Edebiyat) Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yapılan Doktora ve Yüksek Lisans Tezleri ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Yapılan Mezuniyet Tezleri, F.Ü., Sosyal Bilimler Dergisi, C.2, (1), 1988.

11. Fırat Havzasında Yağmur Duası ve “YADA” Taşı , F. Ü. Fırat Havzası ll. Folklor ve Etnografya Sempozyumu, (5-7 Kasım 1987-Elazığ) Bildiriler, Elazığ 1989, s. 63-71.

12. Kütahya ve Yöresi Ağızları, Erciyes, (142), 1989, s.14-15.

13. Fırat Havzasında Türk Boyları ve Bölge Ağızlarının Tabakalaşması, Türk Milli Bütünlüğü İçinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu (23 Mart 1990-Kayseri) Bildirileri, Kayseri 1990, s. 239-245.

14. Anadolu Ağızlarında Yaşayan YUNUS, Milli Kültür, Yunus Emre Özel Sayısı, (80), Ocak 1991, s. 89-92.

15. Kayseri’de Halk Takvimi, E. Ü. Erciyes Yöresi l. Folklor, Halk Edebiyatı ve Etnografya Sempozyumu (3-5 Mayıs 1990-Kayseri) Bildirileri, Kayseri 1991, s. 347-352.

16. Azerbaycan Dilciliyinin Nezeri Esasları, NİLÜFER, (3), 1991, s. 39-40.

17. Yunus’un Yetiştiği Sosyal Zemin, NİLÜFER, (4), Elazığ 1991, s. 11-14.

18. Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi İçinde Türk Şivelerinin Ortaya Çıkışı ve Azeri Türkçesi Örneği, Savunma Hizmetleri Ve Koordinasyonu Dergisi, (10), s.10-12, 1992.

19. Yunus’ta Hayvan Adları ve Fonksiyonları, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, (80), Ekim 1992, s.167-194.

20. Türklüğün ve Türk Dilinin Bütünlüğü Açısından TÜRKÇE Adı Üzerine Bir Değerlendirme, Türk Yurdu, (414), Nisan 1993, s. 26-27.

21. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Dil Atlası, Parlamenter, (17), Eylül 1993; 2009.

22. Mehmet Akif’in Dil İle İlgili Görüşleri, İLTÖRE, (3 ), Ocak 1995, s. 22-25.

23. Anadolu Ağızlarında İsim Hâl Ekleri, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı, Kayseri 1995, s. 164-173.

24. Derleme Sözlüğü’ne Katkılar, Türk Dili ( 535), Temmuz 1996, s. 38-43.

25. -Ik Ekinin Anadolu Ağızlarında Kullanılışı, TDAY-Belleten 1994, Ankara 1996, s. 11-18.

26. Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, Türk Dili (542), Şubat 1997, s. 233-237.

27. Türk Asrı İçin Önce Türkçe Asrı Gerekir, Yeni Türkiye (Türk Dünyası Özel Sayısı), Mayıs-Haziran 1997, (15), s. 212-216.

28. Atatürk ve Türk Dili, Türk Yurdu, S. 120 (480), Ağustos 1997, s. 29-32.

29. Türkçede Kelimelerin Ekleşmesi ve Eklerin Kökeni, 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı, 1996, TDK Yay., Bildiriler, Ankara 1999, s. 207-214.

30. Anadolu (Türkiye Türkçesi) Ağızlarının Karşılaştırmalı İncelemesi ve Bu Konu İle ilgili Sorunlar, Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni ( 9 Mayıs 1997), TDK Yay., Ankara 1999, s. 89-91

31. Dil-Kültür Bağlamında Güneydoğu Sorunu, Cumhuriyetin 75. Yılında Doğu Anadolu’da Güvenlik ve Huzur Sempozyumu (17 -19 Aralık 1998) Bildirileri, Elazığ 1999, s. 371-376.

32. Türkçede İsim Çekim Ekleri , Türk Gramerinin Sorunları -II, TDK Yay., Ankara 1999, s. 263-278.

33. Harput’ta Son Osmanlı: Mehmet Bedri Yücesu, Dünü ve Bugünüyle Harput Sempozyumu Bildirileri-I, Elazığ 1999, s. 53-77.

34. Gakgo/Gakgoş Kelimesinin Kökeni ve Anlamı, Türk Dili, (578), Şubat 2000, s. 173-178.

35. Yabancı Diller Karşısında Türkçe, Türk Yurdu, Şubat-Mart 2001, s. 79-82.

36. Yemen Elması ve Doğu Cephesinden Bir Mektup, Savaşın Mağdurları, Öksüzler ve Yetimler Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırma Merkezi, İstanbul, Bildiriler 2002, s. 239-244.

37. Dil ve Edebiyat, Bizim Külliye, S. 12, Elazığ 2002, s. 8-11.

38. Söz Ola Kese Savaşı, Bizim Külliye, S. 13 Elazığ 2002, s. 6-10

39. Konuşma Dili Yazı Dili İlişkileri ve Derleme Faaliyetleri, Türkbilig, Ankara 2002/4, s. 97-104.

40. Türkiye’de Ortak Dil Yaratma Çabaları ve Kürtçe, Muzaffer Özdağ Armağanı, C. 4., 2003.

41. The Role Of Kyrgyz and Russian Languages in Political Realities of Kyrgyzistan, Dialogue (Berween Civil Society and Government in Kyrgyzistan), January 2004, s. 30 (Dil tartışmasında bir bölüm).

42. Türkçe Saatnameler ve Hibetullah İbni İbrahim’in Saatnamesi, Jurnal of Turkic Civilization Studies, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, No 1/2004, s. 263-281.

43. Konuşma Dili-Yazı Dili İlişkileri ve Cumhuriyet Devrinde Yazı Dilinin Ağızlardan Aldığı Kelimeler Üzerine Bir Değerlendirme, Zeynep Korkmaz Armağanı, TDK Yay. Ankara 2004, s. 80-102.

44. Karma Diller, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimlere Dergisi, Sayı 13, 2005, s. 79-87.

45. Kırgızistan’daki Dillerin Bugünü ve Geleceği, Türk Yurdu, S. 216, Ağustos 2005, s. 31-32.

46. Türk Tilderinde “Mayram” Sözünün Manilik Çöyrösü Cana Tekteşlik Baylanışı, Til Cana Kotormo, C. 1/2005, s. 38-40.

47. Kelime, Kavran Alanı ve Kelime Ailesi Bakımından Türkçede Bayram, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu’na Armağan, Konya 2006, s. 599-608.

48. Karma Diller ve İki Örnek: Klasik Osmanlıca ve Kürtçe, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 20, Kayseri 2006/1, s. 19-35.

49. Bir Şair ve Bir Okuyucu, Yavuz Bülent Bâkiler’e Armağan (Haz. Selçuk Karakılıç), Size Dergisi Yay., İstanbul 2006, s. 61-65.

50. Türkçede ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında s/ş Meselesi, Turkish Studies– International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/2 Spring 2007, p. 121-127.

51. Manas Destanı, Törekul Aytmatov ve Çon-Taş Katliamı. Kardeş Kalemler, S. 12, Aralık 2007, s. 71-75.

52. Kırgızistan’da Dillerin Edinilme ve Öğrenilme Süreçleri, Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı (Ed. Doç. Dr. Ekrem Arıkoğlu), Akçağ Yay., Ankara 2008, s. 191-201.

53. Kırgızistan’da Sovyet-Rus Katliamı ve Cengiz Aytmatov, Türk Edebiyatı, Ağustos 2008, s. 76-81.

54. Sovyet Türkolojisi ve Birinci Türkoloji Kurultayı, Turkish Studies– International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 4/3 Spring 2009, p. 430-444.

55. Repressiya ve Aytmatov, Cengiz Aytmatov (Ed. Prof. Dr. Ramazan Korkmaz), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara 2009, s. 29-39.

BİLDİRİLERİ

1. Eski Türk Gelenek ve Göreneklerinin Fırat Havzasındaki İzleri, Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Fırat Üniversitesi (24-27 Ekim 1985, Elazığ).

2. Elazığ İl Halk Kütüphanesindeki Yazma Eserler, Fırat Havzası Yazma Eserler Sempozyumu, Fırat Üniversitesi (5-6 Mayıs 1986, Elazığ).

3. Dede Korkut Hikâyelerinin Doğu Anadolu Varyantları, Sultan Baba Sempozyumu, Fırat Üniversitesi, (Ekim 1987, Tunceli).

4. Fırat Havzasında Yağmur Duası ve “YADA” Taşı, Fırat Havzası ll. Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Fırat Üniversitesi (5-7 Kasım 1987, Elazığ).

5. Mehmet Akif Ersoy’un Dil Hakkındaki Görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Paneli, (27 Aralık 1989, Sivrice/Elazığ).

6. Yunus Emre’nin Yetiştiği Sosyal Zemin, Yunus Emre Paneli, Fırat Üniversitesi (1 Mart 1990, Elazığ)

7. Doğu Anadolu Ağızlarında Kelimelerin Oluşması ve Yapısı Üzerine Bir Deneme, Doğu Meselesi Sempozyumu, Yeni Düşünce Gazetesi ( 3-4 Mart 1990, Ankara).

8. Fırat Havzasında Türk Boyları ve Bölge Ağızlarının Tabakalaşması, Türk Milli Bütünlüğü İçinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi, (23 Mart 1990, Kayseri).

9. Kayseri’de Halk Takvimi, Erciyes Yöresi l. Folklor Halk Edebiyatı ve Etnoğrafya Sempozyumu. Erciyes Üniversitesi ( 3-5 Mayıs 1990, Kayseri).

10. Türklüğün ve Türk Dilinin Bütünlüğü Açısından TÜRKÇE Adı Üzerine Bir Değerlendirme Türk Dünyasının Sosyal-Kültürel ve Ekonomik İlişkileri Kurultayı, Erciyes Üniversitesi ( 23-25 Ekim 1991, Kayseri).

11. Mevlana ve Döneminin Türk Dili Bakımından Değerlendirilmesi, Mevlana Paneli, (18 Aralık 1991, Sivrice/Elazığ).

12. Türk Dilinin Tarihi Gelişimi İçinde Şivelerin Ortaya Çıkışı ve Azeri Türkçesi Örneği, Dünyadaki Gelişmeler ve Türk Cumhuriyetleri Paneli, Fırat Üniversitesi (23 Aralık 1991, Elazığ).

13. Türkçede İsim Çekim Ekleri, Türk Gramerinin Sorunları–II, Türk Dil Kurumu (6 Nisan 1996, Ankara).

14. Türkçede Kelimelerin Ekleşmesi ve Eklerin Kökeni, 3. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu, (23-27 Eylül 1996, Ankara).

15. Atatürk ve Türk Dili, On Kasım Atatürk’ü Anma Toplantısı (10 Kasım 1996, Fırat Üniversitesi/Elazığ).

16. Anadolu (Türkiye Türkçesi) Ağızlarının Karşılaştırmalı İncelemesi ve Bu Konu İle Ilgili Sorunlar, Ağız Araştırmaları Bilgi Şöleni, Türk Dil Kurumu (9 Mayıs 1997, Ankara).

17. Türk Edebiyatında Saatnameler ve Hibetullah ibni İbrahim’in Saatnamesi, 9. Milli Türkoloji Kongresi (15-19 Eylül 1997, İstanbul).

18. Dil-Kimlik İlişkisi, Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Irak İlişkileri Sempozyumu (21-23 Nisan 1998, Alanya/Antalya).

19. Dil-Kültür Bağlamında Güneydoğu Sorunu, Karakeçili 4. Uluslar Arası Kültür Şenliği, (18-20 Eylül 1998, Karakeçili/Kırıkkale).

20. Harput’ta Son Osmanlı: Mehmet Bedri Yücesu, Dünü ve Bugünüyle Harput ve Çevresi Sempozyumu (24-27 Eylül 1998, Elazığ).

21. Türkiye Türkçesinin Sesbilgisi ile İlgili Sorunları, Türk Gramerinin Sorunları, Türk Dil Kurumu (27 Kasım 1998, Ankara).

22. Dil-Kimlik Bağlamında Güneydoğu Sorunu, Doğu Anadolu’da Huzur ve Güvenlik Sempozyumu (17-19 Aralık 1998, Elazığ).

23. Türkçede ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında ş/s Meselesi, 4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu ( 24-29 Eylül 2000, Çeşme/İzmir).

24. Yemen Elması ve Doğu Cephesinden Bir Mektup, Uluslararası Savaş Çocukları, Öksüzler ve Yetimler Sempozyumu, Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırma Merkezi, Bildiriler, İstanbul 2003, s. 239-244.

25. Kavram Alanı-Kelime Ailesi İlişkileri Bakımından Türkçede Bayram, I. Uluslar Arası Geleneksel Bayramlar, Törenler Sempozyumu, Kırım Pedagoji ve Mühendislik Üniversitesi (3-8 Ağustos 2003, Simferepol/Kırım/Ukrayna).

26. Cumhuriyet ve Dil, Türkiye Cumhuriyetinin 80. Yılı Bilgi ve Kültür Şöleni, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (29 Ekim 2003, Bişkek/Kırgızistan).

27. Türkiyedeki Ağız Araştırmaları ve Türkistan’daki Diyalektolojik Meseleler, Sersen Amancolov cene Kazirki Kazak Filologiyasının Özekti Meseleleri, A. Baytursınulı Atındagı Til Bilim İnstitutu, (25-26 Kasım 2003, Almatı/Kazakistan).

28. Çok Dilli Toplumlarda Dil İlişkileri ve İletişim Sorunları, I. Uluslararası İpek Yolu Tarih ve İletişim Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (26-27 Nisan 2004, Bişkek/Kırgızistan).

29. Kırgızistan’daki Dillerin Edinilme ve Öğrenilme Süreçleri, Mecdunarodniy Kongress Vostokovedov (ICANAS-XXXVII), İnstitut Vostokovedeniya (17-24 Ağustos 2004, Moskova/Rusya)

30. Dil İlişkileri ve Kavram Tercümeleri Üzerine Bir Değerlendirme, XII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Şöleni (10-17 Mayıs 2006, Bakü/Azerbaycan).

31. Çağdaş Türk Yazı Dillerinde ve Türkiye Türkçesi Ağızlarında İkincil Uzun Ünlüler, II. Kayseri Ve Yöresi Kültür, Sanat Ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Erciyes Üniversitesi (10-12 Nisan 2006, Kayseri).

32. Oş İlinin Özgön İlçesinde (Kırgızistan) Yaşayan Türkler ve Ağızları, Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi (26-28 Eylül 2006, Ankara).

33. Olumsuzluk Ekinin (-mA) Türk Lehçelerindeki Ses Bilgisi Görüntüsü Üzerine Bir Değerlendirme, 2. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri (25-30 Ekim 2007, Bişkek/Kırgızistan).

34. Atatürk’ün Okuduğu Dil ile İlgili Kitaplar, VI.Uluslararası Atatürk Kongresi, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı (10-15 Ekim 2007, Ankara).

35. Ak Gemi’de Babalık Kavramı ve Baba-Çocuk İlişkisi, Bir Bilgelik Durağı; Cengiz Aytmatov Sempozyumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (16-17 Ekim 2008, Bişkek/Kırgızistan).

36. Dil Kullanımında Yozlaşma, 3. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Lefke Avrupa Üniversitesi (25-28 Eylül 2008, Kıbrıs).

37. Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tasnifleri Üzerine Bir Değerlendirme, II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Kafkas Üniversitesi (21-23 Mayıs 2009, Kars).

38. Türkçenin Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Bilgi Kaynaklarına Erişim Sorunu ve Elektronik Ortamda Bilgi Paylaşımı, II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı (2-4 Temmuz 2009, Ürgüp/Göreme/Nevşehir).

39. Türk Lehçeleri (Dil) Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Problemleri, Türklük Araştırmalarının Bugünkü Durumu ve Sorunları Sempozyumu, Gazi Üniversitesi (16-17 Kasım 2009, Ankara).

SÖYLEŞİLER

1. Türk Dünyası Kurultayının Ardından (Türk Dünyasının Sosyal Kültürel ve Ekonomik İlişkileri Kurultayı, 23-25 Ekim 1991, Kayseri), Nilüfer Dergisi, Kasım 1991, s. 3-5.

2. Kürt=Türk, Günışığı Gazetesi, 4-7 Mart 2002.

3. Kırgız Tili Süylönböy Kalsa Ölöt, Anı Menen Koşo Kırgızdar da Cok Bolot, Zaman Kırgızistan, 2 Nisan 2004, s. 19.

4. Türkçenin Bugünkü Meseleleri, Bizim Külliye, 2006, S. 30, s. 40-44.

YÖNETTİĞİ TEZLER

A. YÜKSEK LİSANS

1. Mustafa Şenel, Birleşik Cümlelerde Yüklem İlişkileri, Elazığ 1995.

2. Ercan Alkaya, Şeyyad İsa, Ahvâl-i Kıyamet, (İnceleme-Metin-İndeks) Elazığ 1996.

3. Muhammed Kaymaz, Sivrice Yöresi Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük), Elazığ 1996.

4. İbrahim Tosun, Çemişkezek, Pertek ve Hozat Yöresi Ağızları, (İnceleme-Metinler-Sözlük), Elazığ 1996.

5. Murat Cengiz, Saimbeyli/Adana) Ağızları (İnceleme-Metinler- Sözlük), Elazığ 1998.

6. Şahin Kara, Elazığ Kişi Adları Üzerine Bir İnceleme, Elazığ 1999.

7. Yılmaz İnce, Şemsi’nin Cevahirü’l-Kelimat’ı Üzerine Bir Dil İncelemesi, Elazığ 1999.

8. Şerife Oğraş, Elazığ İli Ağızları, Elazığ 2000.

9. Berna Esin, Gemlik Yöresindeki Bulgar Göçmen Ağızları, Elazığ 2002.

10. Fatih Özek, Türkiye Türkçesi Ağızlarının Şekil Bilgisi, Elazığ 2003.

11. Gülzada Narmamatova, Sanat-ı Digerestter (Metin-İnceleme-Dizin), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek 2005.

12. Işın Bilge Kağan Selçuk, Oş İli Özgön İlçesi Köylerinde Yaşayan Türklerin Ağızları (İnceleme-Metin-Sözlük), Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bişkek 2005.

13. Süleyman Kaan Yalçın, İlköğretim 1. ve 5. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Sözvarlığı Unsurlarının Eğitsel Açıdan Değerlendirilmesi, Elazığ 2005.

14. Erhan Özbay, Elazığ Yöresi Avcılık Terimleri Sözlüğü, Elazığ 2006.

15. Özkan Aydoğdu, Türk Dilinde Mastarlar, Elazığ 2007. 16. Mehmet Özeren, Kırgız Türkçesinde Ünsüzler ve Ünsüz Olayları, Elazığ 2008.

B. DOKTORA

1. Halil İbrahim Delice, Niğdeli Muhibbi, Gül ü Nevruz (İnceleme-Metin-Dizin), Elazığ 1995.

2. Nadir İlhan, Eşref bin Muhammed, Hazâinü Saâdat (İnceleme-Metin-Dizin), Elazığ 1998.

3. Ercan Alkaya, Kuzey Grubu Türk Lehçelerinde Edatlar, Elazığ 2002.

4. Mustafa Şenel, Elazığ İli Yer Adları, Elazığ 2003.

5. Fatih Özek, Tarihî Türk Lehçelerinde Ünlüler, Elazığ 2009.

6. Süleyman Kaan Yalçın, Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler, Elazığ 2009.

6. VERDİĞİ KONFERANS VE SEMİNERLER

1. Mehmet Akif Ersoy’un Dil Hakkındaki Görüşleri, Mehmet Akif Ersoy Paneli, (27 Aralık 1989, Sivrice/Elazığ).

2. Yunus Emre’nin Yetiştiği Sosyal Zemin, Yunus Emre Paneli, Fırat Üniversitesi (l Mart 1990, Elazığ).

3. Mevlana ve Döneminin Türk Dili Bakımından Değerlendirilmesi, Mevlana Paneli, (18 Aralık 1991, Sivrice/Elazığ).

4. Türk Dilinin Tarihi Gelişimi İçinde Şivelerin Ortaya Çıkışı ve Azeri Türkçesi Örneği, Dünyadaki Gelişmeler ve Türk Cumhuriyetleri Paneli, Fırat Üniversitesi (23 Aralık 1991, Elazığ).

5. Türklerde Alfabe Problemi ve Ortak Türk Alfabesi, TİSAV Elazığ Şubesi (1995, Elazığ).

6. Atatürk ve Türk Dili, On Kasım Atatürk’ü Anma Toplantısı, Fırat Üniversitesi (10 Kasım 1996, Elazığ).

7. Türklerde Alfabe Sorunu ve Ortak Türk Alfabesi, Elazığ Ahmet Kabaklı Anadolu Öğretmen Lisesi ( 14 Nisan 1997, Elazığ).

8. Dil-Kimlik İlişkisi, Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Irak İlişkileri Sempozyumu (21-23 Nisan 1998, Alanya/Antalya).

9. Mahalli Basında Dil ve Diksiyon, Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (2 Ekim 1998, Elazığ).

10. Dil-Düşünce İlişkisi, Elazığ Anadolu Lisesi (13 Haziran 2000, Elazığ).

11. Yabancı Diller Karşısında Türkçe, Kamu-Sen Elazığ Şubesi (15 Aralık 2000, Elazığ).

12. Dillerin Doğum ve Ölüm Süreçleri, TİSAV Elazığ Şubesi (16 Ekim 2001, Elazığ).

13. Dünyada Ana Dili Uygulamaları ve Türkçe, Keban Kaymakamlığı (17 Nisan 2002, Keban/Elazığ).

14. Eğitim ve Bilim Dili Olarak Kırgızca, Baytik Atındagı Orto Mektep (15 Mayıs 2004, Bişkek/Kırgızistan).

15. Kırgızistan İzlenimleri, TİSAV Elazığ Şubesi (2 Eylül 2005, Elazığ).

16. Orta Asya’daki Kültür ve Uygarlıkların Araştırılması Projesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (29 Eylül 2005, Ankara).

17. Nimri Dede’nin Hayatı, Şiirleri ve Felsefesi, Keban Kaymakamlığı (6 Mayıs 2006, Keban-/Elazığ).

18. Türkiye’de Dil ve Kimlik Sorunları, Aydınlar Ocağı Malatya Şubesi, (27 Kasım 2006, Malatya).

19. Türk Dünyasının Güncel Meseleleri, Türk Ocağı Elazığ Şubesi (08 Aralık 2006, Elazığ).

20. Doğumunun 105. Yılında Harputlu Şair Mehmet Bedri Yücesu, (Edibe Can Müftülük Sitesi Konferans Salonu, 22 Aralık 2006, Elazığ).

21. Dünyadaki Son Gelişmeler Karşısında Türk Dilinin Geleceği, Fırat Üniversitesi, (2007, Elazığ).

22. Dil Kullanımında Yozlaşma ve Türkçemiz Paneli, Özel Harput Lisesi, (27 Mart 2007, Elazığ).

23. 75. Yılında Türk Dil Kurumu ve Türkçemiz Konulu Panel, Fırat Üniversitesi (18 Nisan 2007, Elazığ).

24. Türk Diline Kimesneler Bakmaz idi, Türk Ocağı Elazığ Şubesi, (18 Mayıs 2007, Elazığ).

25. Yıldırım Sesli Manasçı: AYTMATOV Paneli, Fırat Üniversitesi (25 Ekim 2007, Elazığ).

26. Kurşunlanan Türkoloji, Elazığ Valiliği, (26 Ekim 2007, Elazığ).

27. Bakü’de Gerçekleştirilen 11. Türk Dünyası Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı Üzerine Bir Değerlendirme, Türk Ocağı Elazığ Şubesi (14 Aralık 2007, Elazığ).

28. Dilimizin ve Bilimimizin Soykırımı-Kurşunlanan Türkoloji, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (29 Aralık 2007, İstanbul).

29. Kaşgarlı Mahmut ve Türkçecilik, Türk Ocağı Elazığ Şubesi (19 Aralık 2008).

30. Ağın Ağzının Türkiye Türkçesi Ağızları İçindeki Yeri, Ağın Kültürünü Mayalayan İnsanlar ve Eğitime Adanmış Hayatlar, Panel, (7 Temmuz 2009, Ağın-/Elazığ).

31. Türk Dünyasında Çok Dillilik ve Dil Değiştirme, Doğu Anadolu’da Emperyalizmin Tuzakları Paneli (30 Ekim 2009, Elazığ).

ALDIĞI ÖDÜLLER

• “Sosyal Bilimler – Bilim Ödülü”, TİSAV Elazığ Şubesi / I. Çayda Çıra Bilim – Kültür ve Sanat Ödülleri, 27.02.1996.

8. ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLAR

• Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği ( İLESAM).

• Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü (TKAE).

• Azerbaycan Yazarlar Birliği. Kırgızistan Bilimler Akademisi Dil Bilimi Enstitüsü.

9. İDARİ GÖREVLER

• F. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanlığı (1995-devam ediyor).

• F. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı (1995-1997).

• F. Ü. Dil Eğitim Öğretim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (1995-devam ediyor).

• F. Ü. Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü (1997-2000).

• F. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü (2000-2003).

• Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türkoloji Bölümü Başkanlığı (2003-2005).

• F. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığı (2007-Devam ediyor).

10. ÇEŞİTLİ KURUMLARCA DESTEKLENEN ARAŞTIRMA PROJELERİ VE MESLEKİ UYGULAMALAR

1. Elazığ Ağzı Sözlüğü (Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu-FÜNAF No. 435)

2. Çağdaş Türk Lehçelerinde Edatlar (FÜNAF No. 453)

3. Elazığ İli Yer Adlan Üzerine Bir İnceleme (FÜNAF No. 428)

4. Türkiye Türkçesi Ağızlarının Şekil Bilgisi (FÜBAP No. 471)

5. Çağdaş Türk Lehçelerinde Ünlüler (FÜBAP No. 1671)

6. Tarihi Türk Lehçelerinde Ünlüler (FÜBAP No. 1598)

7. Kırgız Türkçesinde Ünsüzler ve Ünsüz Olayları (FÜBAP No. 1608)

EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPTIĞI VEYA HAKEM/DANIŞMA KURULU ÜYESİ OLDUĞU DERGİLER

1. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten (Türk Dil Kurumu, Ankara)

2. Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi (Türk Dil Kurumu, Ankara)

3. Gazi Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi (Gazi Üniversitesi, Ankara)

4. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Manas Üniversitesi, Bişkek)

5. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Fırat Üniversitesi, Elazığ)

6. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)

7. TÜBAR/Türklük Bilimi Araştırmaları (Niğde)

8. Karadeniz (Black Sea-ÇERNOYE MORE) (Giresun)

9. Turkish Studies, International Periodical fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic

10. ZfWT/Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks

11. Erciyes/Aylık Fikir ve Sanat Dergisi (Kayseri)

12. Akpınar/Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi (Niğde)

13. Bizim Külliye Dergisi/Üç Aylık Kültür ve Sanat Dergisi (Elazığ)

14. Büyük Orhun/Edebiyat-Sanat-Fikir Dergisi (Elazığ)

Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

TDH - KOLAY ERİŞİMİ Türkçe Göktürkçe Edebiyat Türkçe Adlar Tarih Kökenbilgisi Türk Lehçeleri Yazım Kılavuzu Türk Dünyası PDF-DOC Sınav-Deneme SÖZLÜKLERİMİZ

DİL BİLGİSİ KOLAY ERİŞİMİ Dil Bilgisi Sıfatlar Belirteçler Anlam Bilgisi Kompozisyon İlgeçler Cümlede Anlam Nasıl yazılır? Bağlaçlar Paragrafta Anlam Noktalama İşaretleri Ünlemler Sözcükte Anlam Sözcük Bilgisi Eylemler Ses Bilgisi Yapım Ekleri Eylemsiler Yapı Bilgisi Adıllar Dil-Anlatım Yazım Bilgisi Adlar Edebiyat Anlatım Bozuklukları Ana Bet Atasözleri ve Deyimler TDH-Instagram Tivitır Feysbuk

Önemli Türkbilimciler (Önemli Türkologlar)

Türk dili, edebiyatı, kültürü ve tarihi üzerine çalışmalar yapan, kısacası Türk’e ait olan her şeyi inceleyip bilimsel bir tutumla ortaya koyma gayreti içinde olan Türkologlar, milli bilincimizin ve ülkümüzün sistemleşmesinde önemli bir role sahiptir. Çünkü ortaya koymuş oldukları bilgi ve belgeler, dünü – bugünü ve yarını aydınlatmaktadır.

Geçmişini bilemeyen bir millet, rotasız ve yelkensiz bir geminin “herhangi bir yere” savrulup gideceği gibi sömürgeci güçlerin piyonu ve hammeddesi olacak, geleceğini yok edecektir. Fakat Türkoloji çalışmalarıyla elde edilen bilgiler, TÜRK budununun ne kadar hâlis bir ırktan geldiğini ve ne denli yüksek bir kültür abidesi yarattığını ortaya koymaktadır. Bunları gören özellikle TÜRK gençliği, geleceğine de bu şuurla yön verecektir.

Yerin ve göğün, yüce evrenin yaratıcısı Ulu Gök Tanrı‘ya şükürler olsun ki, Türk dünyasında artık Türklük Bilimi (Türkoloji) çalışmaları hızla, dikkatle ve başarıyla ilerliyor. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Atatürk’ün başlattığı akım, özellikle Türkiye’de ciddi bir gelişme göstermeye devam ediyor.

Kim kimdir konulu yazılarımız için lütfen tıklayınız: KİM KİMDİR?

 • Abdülkadir İnan
 • Annemarie von Gabain
 • Ahmet Bican Ercilasun
 • Ahmet Buran
 • Ahmet Caferoğlu
 • Ahmet Kabaklı
 • Ahmet Taşağıl
 • Bahaeddin Ögel
 • Besim Atalay
 • Bozkurt Güvenç
 • Cengiz Alyılmaz
 • Doğan Aksan
 • Efrasiyap Gemalmaz
 • Faruk Sümer
 • Fuat Köprülü
 • Gülçin Çandarlıoğlu
 • Hamza Zülfikar
 • Hasan Eren
 • Hasibe Mazıoğlu
 • Hüseyin Namık Orkun
 • Hüseyin Nihal ATSIZ
 • İbrahim Kafesoğlu
 • Jean Paul Roux
 • Kaşgarlı Mahmut
 • Kazım Mirşan
 • Mehmet Kaplan
 • Muazzez İlmiye Çığ
 • Muharrem Ergin
 • Necip Asım
 • Nevzat Gözaydın
 • Oktay Sinanoğlu
 • Osman Fikri Sertkaya
 • Osman Nedim Tuna
 • Osman Turan
 • Reşit Rahmeti Arat
 • Saadet Çağatay
 • Saadettin Gömeç
 • Sadık Tural
 • Saim Sakaoğlu
 • Tahsin Banguoğlu
 • Talat Tekin
 • Tuncer Gülensoy
 • Vilhelm Thomsen
 • Wilhelm Radloff
 • Wolfram Eberhard
 • Yusuf Halaçoğlu
 • Zeki Velidi Togan
 • Zeynep Korkmaz
 • Ziya Gökalp

Yorumlar (0)