Vadideki Zambak, Vadideki Zambak Özeti, Vadideki Zambak Özet, Honore De Balzac

Vadideki Zambak, Vadideki Zambak Özeti, Vadideki Zambak Özet, Honore De Balzac

Vadideki Zambak, Vadideki Zambak Özeti, Vadideki Zambak Özet, Honore De Balzac, Aşk Kitapları, Atatürk Dönemi Kitapları, Cumhuriyet Romanları, Dudley, Dünya Klasikleri, Felix, Henriette, Honore de Balzac, Honore de Balzac Kitapları, Kitap Özetleri, Leydi, Mösyö de Mortsauf, Roman Özetleri, Tarihi Romanlar, Vadideki Zambak, Vadideki Zambak Honore de Balzac, Vadideki Zambak Kitabı, Vadideki Zambak Kitabı Özeti, Vadideki Zambak Kitabın Özeti, Vadideki Zambak Kitap İncelemesi, Vadideki Zambak Roman İncelemesi, Vadideki Zambak Romanı, Vadideki Zambak Romanı Özeti, Vadideki Zambak Yorumları

Kitabın Adı : Vadideki Zambak
Kitabın Yazarı : Honore de Balzac

KİTABIN ÖZETİ

Aristokrat bir ailenin küçük oğLu Felix de Vandennesse, ailesinin sıcak sevgisinden ,ilgisinden yoksun, otoriter bir ortamda yetişmiş çalışkan bir çocuktur.Restauration devrinin yakLaştığı sırada Felix’i babası Tours’a çağırır.Felix, babasının davetine hemen itaat eder.Tours’a gittikten sonra bir gün bir baLoya katıLır.Baloda bir genç kadın görür.Onun güzelliği karşısında adeta büyüLenir, ona karşı derin bir sevgi duyar.Bu genç kadını uzun süre unutamaz.

Bir gün, İndre nehrinin kıyısında Clochegourde satosunda bu genç kadınLa karşıLaşır.enç kadının adı Kontes Henriette de Mortsauf’tur.Feliz, kadının güzeLLiğinin vadinin adı ile özdeşLetiğini düşünür.Vadinin adı Zambak’tır.Henriette de tıpkı zambaklar gibi temizi saf ve güzeLdir.Felix ve Henriette tanışırLar.Henriette, Felix’e hayat hikayesini anlatır.Henriette, evLidir ve kocası asık suratLı, sert, soğuk bir insandır.Mutsuz bir hayatı vardır.Felix de ona aiLesinin haLLerinden, kederLi çocukLuğundan bahseder.KarşıLıkLı dertLeşmeLer her ikisinie birbirine yakınLaştırır.AraLArında temiz fakat gizLi bir aşk başLar.SürekLi görüşmektedirLer.Bir gün, Felix’in mevki sahibi oLabiLmesi için buradan uzaklaşması gerçeği iLe yüz yüze geLirLer.Yüz Temel Eser Özetleri, Kitap Özetleri, Roman Özetleri, Yüz Temel Eser, Özet

Feliz, saraya girer, XVIII. Louis’in dikkatini çekmeyi başarır ve kısa zamanda danıştay başyardımcıLığına kadar yükseLir.Aşkına sadıktır, Henrietteyi asLa unutmaz, sürekLi mektupLaşırLar.İki yıLLık bi ayrıLıktan sonra tekrar görüşürLer.Henriette’nin kocası uzun süren bir hastaLığa yakaLanınca Henriette iLe Feliz arasındaki iLişki daha da derinLeşir.Fakat bir süre sonra feliz, Paris’e dönmek zorunda kaLır.

Felix paristeki hayatı sırsında, elif tabakadan Lady Dudley adından biri iLe tanışır.Onun gösterişinden etkiLenir ve bir süre sonra aşık oLduğunu zanneder.Bu oLayı öğrenen Henriette hastaLanır, sonunda felixi affetsede bu hastaLık oun öLümüne neden oLur.GüzeL, parıLtıLı ingiLiz Lady’den bıkan feLix, Clochegourde’e geri döner.Geldiğinde Henriette can çekişmektedir.Henriette, ona bir mektup bırakmıştır.Mektupta; aşkı,arzuLarı ve ahLaki değerLeri, eş oLma sorumLuLuğu arasında yaşadığı çeLişkiLer, çatışmaLar yazmaktadır.Henriette, sonuna kadar ahLakını muhafaza etmekLe birlikte pek çok kez içinde savaşlar yaşamıştır.Feliz, bir süre sonra kendini toparLamaya çaLışarak Paris’e döner.Orada, kendini edebiyata,biLime,poLitikaya vererek avutmaya çalışır.

Vadideki Zambak – Honore de Balzac

Roman Felix adındaki gencin, Natalie’e geçmişini anlatacağını bildiren bir mektupla başlıyor. Felix, çocukluğundan bahsediyor. Kendisi ailesi tarafından pek sevilmeyen, kardeşlerinin yaramazlıkları yüzünden cezalandırılan bir çocuktur. Okuma yazmayı öğrenince de annesi onu yatılı bir okula göndermeyi uygun görmüştür. Böylece ortaokul ve lise dengindeki yaşlarını ailesinden uzakta, yurtlarda, pansiyonlarda kalarak sevgisiz bir halde geçirmiştir. Hukuk öğrenimi için Paris’e gönderildiğinde yine pansiyonda kalmış, bir akrabaları tarafından denetlenmiş ve eğlenceli mekânlara girmesi engellenmiştir. Böylece ergenlik çağı karşı cinsle hiçbir paylaşımı olmadan ve merak içinde geçmiştir. Paris’te siyasal ortamın karışması ile ailesi tekrar onu Tours kasabasına geri getirmiştir.

Burada da yine annesi, ağabeyi ve babasıyla çok soğuk bir ilişki kurup yalnız iki kız kardeşinden sevgi görmüştür. Babası bir görevde olduğu için zengin çevrenin verdiği bir baloya annesi ile ailenin erkeğini temsil etmek için katılması gerektiğinde ilk kez annesi ona giysi diktirip, adam yerine koymuştur. İlk kez böyle bir baloya katılan Felix, diğer kadınlara karşı duyarsız olmakla beraber bir kadın ilgisini fena halde çekmiştir. Felix, dayanamayıp bu kadının sırtına saldırmış ve omuzlarından öpmüştür, hanımefendi olay çıkarmamamış fakat oldukça utanmıştır.

Felix bu kadını unutamaz. Ailesi de onun bu durumuna yardımcı olmak için onu Fraspele’e bir akrabalarını şatosuna gönderir, sevdiği kadın da orada yaşıyordur. Yolda vadinin ortasında sade ve zambak imgesi olan bir köşk görür ve sevdiğinin orada yaşadığını düşünür. Bu hissinde yanılmamıştır, ev sahibinin yardımıyla o köşke ziyaretçi olarak gider, kısa zamanda evin sahibi Mösyö de Mortsauf ve evin hanımı ile içli dışlı olur. Bir zaman fırsatını bulur, Madam de Mortsauf’a açılır, duyguları karşılıksız değildir. Fakat kadın, kocasını ve 2 çocuğunu üzmek, ailesini mutsuzluğa götürmemek için kocasını aldatmaz. Felix’e “Sizi arı bir aşkla seviyorum, siz de beni teyzemin sevdiği gibi sevin.” der. Genç adam tutkulu hislerini bastırır ve madamın bu isteğini yerine getirir. Altı ay boyunca, sadece ona yakın olabilmekten, koluna girmesinden mutluluk duyarak bu aşk devam eder.

Paris’teki durumun düzelmesi ile birlikte, öğrenimini tamamlamak için Paris’e geri döner. Zengin çevrede sevilir, Kral’a yakın bir insan haline gelir. Madam’ın gitmeden önce kendisine yazdığı mektuptaki tavsiyelere uyarak kadınlardan uzak durur, sadece işine yoğunlaşır. Bir yandan Madam’la mektuplaşmaları devam ederken, Kral bu mektupları okur ve genç adamın neden bir rahip gibi yaşadığını anlar. Kendisine Madam’ı görmesi için izin verir. Felix, Henriette’ini görmek için tekrar Fraspele’e döner, birkaç gün orda kalır. Madam onun yeni tarzından rahatsız olsa da Felix, kendisine olan sadakatinin herkes tarafından bilindiğini söyleyerek onu rahatlatır.


Paris’e geri döndüğünde leydi Dudley adındaki İngiliz soylusu hanımefendi, Felix’in aşkına ve sadakatine hayran kalır. Ona çeşitli kurlar yapar, Felix de onula çoğu kez aynı ortamda bulunmaktan kaçamaz çünkü bu davetlerin çoğu krallık tarafından düzenlendiği için gitmesi zorunludur. Daha sonra leydi Dudley ile aralarında tutkuya dayalı bir ilişki başlarç Leydi Dudley, Felix’in Henriatte’ine yazdığı mektuplardan rahatsız olsa da onu engellemez ve bu mektupları okumaya yeltenmez. Adam, iki aşkı birden yürütmektedir.

Henriette’in kulağına bu ilişki gelir ve üzüntüden hastalanır. Felix, yaptığından pişman, Henriette’e dönmek ister. Fakat leydi de onunla gidecektir. Uygun bir zamanda da buluşacaklardır. Gündüzleri konakta Henriette ile gece ise leydi ile olacaktır Felix. Gittiğinde bunu tamamen unutur, Henriette’i aldattığı için pişmandır, onun sevgisini kaybettiğini sanıyordur. Leydi’yi hatırladığında, onunla buluşmamsı gerektiğini söyleyerek Madam, Felix’ten gitmesini ister. Kendi de onunla gider, çayırlarda Leydi yi görür. Leydi de Madam’ı görür, kibir ve öfkeyle atını sürerek oradan uzaklaşır.

Madam’ın isteği üzerine Felix leydinin peşinden gider. Bu sefer de leydi onun Madam’a dönmesini, tekrar kendisine dönerse onu Madam’dan da çok sevdiğini anlayacağını söyleyerek Madam’a gitmesini söyler. Fakat bundan önce gece bağlılık yeminleri koparmasını bilmiştir. Madam’ı çok solgun bir halde bulan Felix, ne yapacağını bilemez. İki kadını da sevdiğini anlamıştır. Bir yandan Madam’ın yanında kalıp bu arı sevgiye Mösyö ölene kadar devam edip, sonra onunla olacağını düşünür. Fakat kralın çağrısı üzerine Paris’ e, dolayısıyla Leydi ye döner.

Bir süre sonra Madam’ın ölüm döşeğinde olduğu haberini alır. Yanına gittiğinde kendisini 40 günlük bir açlık grevinde bulur. Madam’ın ölümü onu derinden üzer, pişmanlıklara gömülür. Rahiplerin ve kocasının önünde Madam ölmeden önce Felix’e olan duygularını itiraf eder, fakat kocasını da hiç aldatmadığını belirterek kocasından af diler. Kendisini alnından öperek cevap veren Mösyö, ölümünden sonra açılmak üzere Madam’ın Felix’e bir mektup bırakmasına izin verir. Henriette’in ölümünden sonra Felix, mektubu okur, kendisine Madam’ın kızıyla evlenmesi vasiyet edilmiş fakat şart koşulmamıştır. Bunun sebebi, Madam günah çıkarırken rahibin ona “kızını Felix’e ada, böylece onu bir anne gibi seversin, o da senin yanında kalabilir” demiştir. Fakat kızı, Felix’ten nefret etmektedir, bu vasiyet gerçekleşmez. Felix’de kadınlardan uzak kalıp, işine hırsla sarılıp politikada yükselecek böylece ölen ermiş kadına bağlı kalacaktır.

Yine de alışkanlıklarından dolayı leydiyi görmek ister. Paris’e döndüğünde leydi yi evindemisafirlerle ve kendisine karşı soğuk bir tavırla bulunca onu da terk etmiştir. Natalie’e geçmişini anlattığı mektup burada bitmektedir. Bu kadın, kendisinin hoşlandığı ve evlenmek istediği kadındır. Roman, Natalie’in mektuba cevap olarak gönderdiği bir mektupla sona erer. İki kadını birbirleriyle kıyaslamakla hata ettiğini, kendisinin de 2 kadınla karşılaştırıldığı bir evlilik yapmak istemediğini, kendinin de kıskanç bir Fransız kadın olduğu için kocasıyla arasında bir ölünün ruhuyla yaşamayacağını yazmıştır. Bundan sonra hayatına gireceği kadına kendisinden, leydi Dudley den ve Henriette’den bahsetmemesi gerektiğini dost duygularla önerir ve mektubu bitirir.

Arka Kapak Bilgisi

Vadideki Zambak, yazarın en sevilen, en çok okunan romanlarından biri oldu. Bu roman, on dokuzuncu yüzyıl Fransız yazınının iki büyük yöneliminin: romantizm ile gerçekçilik akımının kavşak noktasında ortaya çıkar ve dünyanın en ünlü aşk romanlarından biri olarak gerçek yerini alır.Balzac, aşka derin bir gerçeklik kazandırıken, çağının toplumsal olgularını ve koşullarını yansıtmaya da büyük özen gösterir. Bu büyük yazarın başyapıtlarından biri olan Vadideki Zambak’ı, değerli yazarımız Tahsin Yücel’in türkçesiyle sunuyoruz.

Kitap Bilgileri

Adı: Vadideki Zambak
Yazarı: Honore de Balzac
Sayfa Sayısı: 295
Yayınevi: Can Yayınları
Basım Yılı: 2014

Kitabın Konusu

Kitabın kahramanının yaşadığı düzeyli aşk ve onunla paylaştığı derin edebi izlerin yer aldığı mektuplardan oluşmakta. Mektuplarda ahlaksal gerklilikle ile kişisel gereksinimlerin tutkunun aşkın çelişkileri çok derinlemesine ve can alıcı bir şekilde anlatılmaktadır.

Kitabın Ana Fikri

Teması aşk. Felix’in aşkından çok Henriette’ in aşkı ön plana çıkıyor. Henriette kendisini yokluğunda yaşayamayacak kadar çok sevmektedir. Bence romandaki asıl tema Henriette’ in ölesiye aşkı. Henriette’in ölümünden sonra, Felix o ana kadar yaşadıklarını, hayatın akışını incelemeye koyulur. Düşünceleri hayatın nasıl sürprizlerle ve oyunlarla dolu olduğunu, hiç beklemediğimiz zamanlarda beklenmedik olayların dünyamızı ne denli değiştirebileceğini, hayatımızın umduğumuzdan çok farklı gelişebileceğini göstermektedir.

Romandan Bir Paragraf

“Yazık, insan yüreğine erişmiş aşkların en ateşlisinin sonucu buydu demek! Tutumum başkalarına iğrenç görünecekti, ama bilincim bana hak veriyordu. Gençliğin en güzel duyguları, en büyük dramları böyle bitiyor işte. Benim Tours’tan Clochegourde’ a (madamın köşkünün bulunduğu yer) gitmek üzere yola çıktığım gibi, hemen hepimiz sabahtan, dünyayı avucumuzda tutarak, yüreğimiz aşka susamış olarak yola çıkarız; sonra, acı deneylerden geçtiğimiz, insanlara, olaylara karıştığımız zaman, farkına bile varmadan, her şey yavaş yavaş küçülür, yığın yığın küller arasında azıcık altın bururuz. İşte yaşam! Olduğu gibi yaşam: büyük savlar, küçük gerçekler.”

(Balzac, Vadideki Zambak, sayfa 277) / 14 Aralık 2005, Ankara

“Honore de Balzac” – Hakkında Bilgi

Honore de Balzac (1799-1850), Fransız edebiyatçısıdır. Roman türünde büyük yapıtlar ortaya koymuştur. XIX. yüzyılda romantizmin egemen olduğu bir dönemde Realizmin öncüsü olmuş ve bu yönde eserler vermiştir. Romanlarında zamanın olaylarını büyük bir gerçeklik tablosu içinde verdiği görülür. Roman dünyasına her tabakadan insanın girmesine izin verir. Onun yapıtlarında her sınıftan, her meslekten, her yerleşim biriminden, her yaştan insan vardır.
Yazar bütün yapıtlarını İnsanlık Komedyası adı altında toplamaya karar vermiştir.

İnsanlık Komedyası’nı üç bölüm ve 137 kitaptan oluşan bir bütünlük içinde tasarlamıştır. Fakat bu tasarısı tam olarak gerçekleşmemiştir. Yazarın bazı romanları: Goriot Baba, Tılsımlı Deri Jugenie Grandet, Vadideki Zambak, Mutlak Peşinde’dir. Vadideki Zambak yazarın, insanlık Komedyası’nın “Taşra Yaşamından Sahneler” bölümünün bir romanıdır. İlk olarak 1835’teRevue Paris gazetesinde tefrika edilmiş, 1836 yılında da tamamlanmıştır.

Etiketler: Aşk Kitapları, Atatürk Dönemi Kitapları, Cumhuriyet Romanları, Dudley, Dünya Klasikleri, Felix, Henriette, Honore de Balzac, Honore de Balzac Kitapları, Kitap Özetleri, Leydi, Mösyö de Mortsauf, Roman Özetleri, Tarihi Romanlar, Vadideki Zambak, Vadideki Zambak Honore de Balzac, Vadideki Zambak Kitabı, Vadideki Zambak Kitabı Özeti, Vadideki Zambak Kitabın Özeti, Vadideki Zambak Kitap İncelemesi, Vadideki Zambak Roman İncelemesi, Vadideki Zambak Romanı, Vadideki Zambak Romanı Özeti, Vadideki Zambak Yorumları

Yorumlar (0)
-5°
parçalı bulutlu