Orta Çağ Avrupa Tarihi-Pınar Ülgen

Orta Çağ Avrupa Tarihi-Pınar Ülgen

“Orta Çağ Avrupa Tarihi” adlı yeni kitabımız Yeditepe yayınevinden çıkmıştır... Hem bir ders kitabı hem de bu alanı merak eden herkesin kafasında genel anlamda en önemli siyasi ve sosyal olay ve kişileriyle yeni bir Orta Çağ Avrupası resmi oluşturacak bir kitap niteliğinde olup öğrencilerimize ve merak duyan herkese faydalı olması dileğiyle...Keyifli okumalar  dileriz...

PINAR ÜLGEN KİMDİR?

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Öğretim Üyesidir. 1980 yılında Elazığ’da doğdu. 2004 yılında “Orta Çağ Avrupa’sında Sanayi” adlı Yüksek lisans tezini ve 2008 yılında ise “XI.-XV. Yüzyıllarda Yakındoğu ve Avrupa’da Teknolojik Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Etkileri” adlı Doktora tezini tamamlayarak 2009 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesinde Yrd. Doç. Dr. olarak görevine başladı. 2011-2012 Akademik yılında Bilim ve Sanat Ödülü aldı. 2014 yılında ise Doçent oldu. Pek çok uluslar arası kongrede de ödülü bulunan Ülgen'in Ortaçağ Avrupa tarihi ve karşılaştırmalı tarihle alakalı çok sayıda da ulusal ve uluslar arası makaleleri bulunmaktadır. Ülgen, “Doğu-Batı Arasında Teknoloji Transferi”, Orta Çağ Avrupa’sında Kölelik-Toplum ve Hukuk”, “Orta Çağ Tarihi Yazıları (Editör ve kitap bölümü yazarı olarak)”, “Orta Çağ Avrupa’sının Ölümle Dansı” adlı kitapların yazarıdır. İngilizce, Latince ve Fransızca bilmektedir.

YAYINLAR VE ESERLER

MAKALELER

Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÜLGEN PINAR,ÇAYLI Murat, (2020). "Eski Bir Şövalyenin Gözünden Xıv. Yüzyılda Ege Adaları: Bizans İmparatorluğu, Haçlılar Ve Türkler", Cappadocia Journal Of History And Social Sciences, 1493-102., Doi: 10.29228/cahij.43625 (Yayın No: 6383903)

ÜLGEN PINAR,ÇETİN ÜNAL Banu, (2019). "Orta Çağ Avrupası’Nın Bir Bilinmeyeni: Otto Rönesansı", Cappadocia Journal Of History And Social Sciences, 1(Volume 12), 229-256., Doi: 10.18299/cahij.278 (Yayın No: 5110217)

ÜLGEN PINAR, (2018). "Orta Çağ Avrupasında Esaretten Feodalizme Toplum", Kültür Evreni, (35), 95-114. (Yayın No: 4706239)

ÜLGEN PINAR,YAVAŞ HALİL, (2018). "Geç Ortaçağ İskandinav Toplumunda Eyalet Kanunlarına Göre Suç Ve Ceza", Tarih Okulu Dergisi, 11(XXXIII), 121-143. (Yayın No: 4551727)

ÜLGEN PINAR,ÖZER GÜLNUR, (2018). "Batıl İnançlarda Kadın Algısı (Öncesi Ve Orta Çağ’I İle)", Cappadocıa Journal Of Hıstory And Socıal Scıences, 10188-206. (Yayın No: 4551676)

BAKIR ABDULHALİK,ÜLGEN PINAR, (2017). "Bizans’Ta Tababet Kültürü Bilimi Ve Çalışmaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Cappadocia Journal Of History And Social Sciences, 1(9), 15-39., Doi: 10.18299/cahij.152 (Yayın No: 4134600)

ÜLGEN PINAR,ÇAYLI MURAT, (2017). "Ortaçağ Avrupa Ekonomisinin Mimarları Olan Tüccarlaragenel Bir Bakış", History Studies International Journal Of History, 9(5), 167-179. (Yayın No: 3750474)

ÜLGEN PINAR,YAVAŞ HALİL, (2017). "Pagan Dönemi İskandinav Toplumunda Cenaze Ve Definuygulamaları", Cappadocia Journal Of History And Social Sciences, (8), 253-265., Doi: 10.18299/cahij.132 (Yayın No: 3521109)

BAKIR ABDULHALİK,ÜLGEN PINAR, (2017). "Bizans’Ta Tababet Kültürü Bilimi Ve Çalışmaları Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Cappadocia Journal Of History And Social Sciences, 1(Volume 9), 15-39., Doi: 10.18299/cahij.152 (Yayın No: 3955700)

ÜLGEN PINAR, (2015). "Tarihteki En İlginç Haçlı Seferi Cadılığa Karşı Düzenlenen Haçlı Seferi", Cappadocıa Journal Of Hıstory And Socıal Scıences, (5), 164-182. (Yayın No: 1698139)

ÜLGEN PINAR,GENÇ ÖZLEM, (2013). "Northumbria Kralı Æthelred Ve Alcuin Arasındaki İlişki", Uluslar Arası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 4(11), 43-53. (Yayın No: 1698123)

ÜLGEN PINAR, (2013). "Geç Ortaçağlarda Avrupa Da Lonca Teşkilatı", History Studies-International Journal Of History, 5471-487. (Yayın No: 1698113)

ÜLGEN PINAR, (2012). "Geç Ortaçağ Avrupasında Kıyafet Kültürüne Genel Bir Bakış", Uluslararası Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal Of Social Sciences, 11(2), 465-484. (Yayın No: 1698080)

ÜLGEN PINAR, (2012). "Geç Ortaçağ Avrupasında Pazar Ve Panayır İlişkisinin Ticaret Hayatındaki Rolü Ve Türk İslam Dünyasındakilerle Karşılaştırılması", Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi- The Journal Of International Social Research, 5(21), 359-381. (Yayın No: 1698088)

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler

ÜLGEN PINAR, (2019). "Orta Çağ’In Fabrikaları Olan Değirmenlerin Doğu–Batı Ekseninde Değerlendirilmesi", Antakiyat (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi), 2(1), 52-66. (Yayın No: 5110219)

ÜLGEN PINAR, (2018). "Ortaçağ Avrupasının “Mükemmel Öğretmen” Lakaplı Bilimadamı: Roger Bacon", Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 13(2), 229-238. (Yayın No: 4705663)

ÜLGEN PINAR, (2017). "Fatih Wıllıam Tarafından Avrupa’Nın Yeniden Dizaynı", Gaziosmanpasa Universitesi Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi, 12(23), 67-80., Doi: 10.19129/sbad.313 (Yayın No: 3956794)

ÜLGEN PINAR, (2010). "Ortaçağ Avrupasında Feodal Sisteme Genel Bir Bakış", Mukaddime, (1), 1-19. (Yayın No: 1698183)

ÜLGEN PINAR,BAKIR ABDULHALİK, (2010). "Geç Ortaçağ Avrupasının Meşhur Ve Gizemli Şehri Paris", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(4), 19-49. (Yayın No: 1698191)

ÜLGEN PINAR, (2010). "Geç Ortaçağda Avrupa Daki Üniversiteler Ve Eğitim", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 347-373. (Yayın No: 1698146)

ÜLGEN PINAR,BAKIR ABDULHALİK, (2009). "Geç Ortaçağlarda Avrupa Da Kent Ve Kentsel Yaşam Hakkında Bir Değerlendirme", Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 127-143. (Yayın No: 1698180)

BİLDİRİLER

 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında(proceedings) basılan bildiriler :

ÜLGEN PINAR,Özer Gülnur (2020). Orta Çağ İngiltere’sindeki Batıl İnançlar Hakkında Bir Değerlendirme. 5.İksad International Congress on Social Scineces (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6383863)

ÜLGEN PINAR,ÇETİN ÜNAL Banu (2020). ORTA ÇAĞ ALMANYA’SINDA BESLENME KÜLTÜRÜ. 5.İksad International Congress on Social Scineces Tokat (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:6383897)

ÜLGEN PINAR,ÇETİN ÜNAL Banu (2020). ORTA ÇAĞ ALMANYA’SININ UNUTULAN BİLGE KADINI:GANDERSHEİM’Lİ HROTSVİT. 5.İksad International Congress on Social Scineces Tokat (Özet Bildiri) (Yayın No:6383898)

ÜLGEN PINAR,Özer Gülnur (2020). Provisors ve Praemunire Yasaları Çerçevesinde Taht ve Papalık İlişkileri. 5.İksad International Congress on Social Scineces (Özet Bildiri) (Yayın No:6383874)

ÜLGEN PINAR (2019). Kadınlar İçin Manastır Kurallarını Yazan İlk Kadın: Assisi’li Aziz Clare. 2. ERASMUS Uluslararası Akademik Araştırmalar Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5918209)

ÜLGEN PINAR (2019). Magna Charta Lıbertatum’a Hazırlık: Clarendon Yasaları. 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:5110220)

ÜLGEN PINAR (2018). Orta Çağ İngiltere’sinde Dramatik Bir Sahne: ThomasBecket’ın Ölümü ve İktidar Kavramı. 3. UluslararasıBilimsel Araştırmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4714794)

ÜLGEN PINAR (2018). Orta Çağ Avrupa’sının Önemli Kadın HekimlerindenBiri:Trotula .. Uluslararası Multidispliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4705938)

ÜLGEN PINAR (2018). Bir Ortaçağ Kadınının Aynasından Onur Ve Varlık Olgusu: Chrıstıne De Pizan. UluslararasıBilim, Eğitim ve TeknolojiAraştırmaları Kongresi (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4706011)

ÜLGEN PINAR (2018). Orta Çağ Avrupasında Popüler Korku-Hikâyelerle Heretikinançlar. Uluslararası Multidispliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4705928)

ÜLGEN PINAR (2018). AVRUPA’NIN AYDINLANMA SÜRECİ VE İLK HÜMANİST: PETRARCH. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:4705756)

ÜLGEN PINAR (2016). Unutulan Haçlılar İtinerarivm Peregrinorvm Et Gesta Registi Ricardi Adlı Esere Göre Kadınların Haçlı Seferlerine Etkileri. Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3238043)

ÜLGEN PINAR (2016). Ortaçağ Avrupasının İlginjç Bir Yüzü Çocuk Cadılar Mallevs Malleficarvm Adlı Esere Göre. Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3238338)

ÜLGEN PINAR (2015). XII.YÜZYIL RÖNESANSI. International Research Congress on Social Sciences (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3750045)

ÜLGEN PINAR (2015). Geç Ortaçağlarda İstanbul ’un Ekonomik Yapısına Dair Bir Değerlendirme “An Evaluation About Economic Structure of Istanbul in the Late Middle Ages”. XVI.TÜRK TARİH KONGRESİ (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3749852)

ÜLGEN PINAR (2012). Manastır Kurumlarının Ortaçağ Avrupa Tarihindeki Önemi. 1.Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3749244)

 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler :

ÜLGEN PINAR (2014). İbnü’s-Sai’nin ”Halifelerin Hatunları” Adlı Eserndeki Türk Kültürüne Dair Bilgilerin Değerlendiilmesi. Irak Coğrafyasında Türk Varlığı ve Kültürü Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3749153)

KİTAPLAR VE KİTAP BÖLÜMLERİ

 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar :

Orta Çağ Avrupa Tarihi (2020)., ÜLGEN PINAR, Yeditepe Yayınevi, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6889044)

Kadınlar Ve Cadılar (2019)., ÜLGEN PINAR, Yeditepe Yayınevi, Sayfa Sayısı: 120, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6907253)

Kadınlar Ve Cadılar (2018)., ÜLGEN PINAR, Yeditepe Yayınevi, Sayfa Sayısı: 120, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4551751)

Ortaçağ Avrupa’Xxsının Ölümle Dansı (2017)., ÜLGEN PINAR, Arkeoloji Ve Sanat Yayınları, Sayfa Sayısı: 175, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3521116)

Doğu-Batı Arasında Teknoloji Transferi(Geç Ortaçağlar) (2016)., ÜLGEN PINAR, Arkeoloji Ve Sanat Yayınları, Sayfa Sayısı: 495, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4832099)

Ortaçağ Avrupasında Kölelik-Toplum Ve Hukuk (2013)., ÜLGEN PINAR, Arkeoloji Ve Sanat Yayınları, Sayfa Sayısı: 156, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4842935)

 Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler :

Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın'a Armağan (2020)., ÜLGEN PINAR, Bilge Kültür- Sanat, Editör: Prof. Dr. Ebru Altan, Prof. Dr. Muharrem Kesik, Dr. Öğr. Üyesi Murat Öztürk, Sayfa Sayısı: 774, ISBN: 978-605-7931-73-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6904991)

Selçuklular Ve Haçlılar (2020)., ÜLGEN PINAR, Çizgi Kitabevi, Editör: Prof.Dr. Mustafa Demirci, Sayfa Sayısı: 1201, ISBN: 978-605-196-559-8, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6892533)

Prof. Dr. Mevlüt Koyuncu’Ya Armağan (2019)., ÜLGEN PINAR, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Editör: Recep Yaşa, Haşim Şahin, Sayfa Sayısı: 372, ISBN: 978-605-2238-12-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 5918125)

Orta Çağ’Xxda Din Ve Devlet (2018)., ÜLGEN PINAR, Yeditepe Yayınevi, Editör: Ayşe Atıcı Arayancan, Sayfa Sayısı: 323, ISBN: 978-605-2070-70-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4842992)

Münir Atalar Armağanı Ortaçağ Tarihi Yazıları (2016)., BAKIR ABDULHALİK,ÜLGEN PINAR, Arkeoloji Ve Sanat Yayınları, Editör: Alpaslan Demir, Pınar Ülgen, Murat Serdar, Sayfa Sayısı: 350, ISBN: 978-605-396-370-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3236498)

Münir Atalar Armağanı Ortaçağ Tarihi Yazıları (2016)., ÜLGEN PINAR, Arkeoloji Ve Sanat Yayınları, Editör: Alpaslan Demir, Pınar Ülgen, Murat Serdar, Sayfa Sayısı: 350, ISBN: 978-605-396-370-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3236255)

İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul (2010)., BAKIR ABDULHALİK,ÜLGEN PINAR, Kitabevi, Editör: Prof.Dr.Feridun M.Emecen, Sayfa Sayısı: 16, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3750010)

Ortaçağ Tarih Ve Medeniyetine Dair Çeviriler Iı (2008)., BAKIR ABDULHALİK,ÜLGEN PINAR, Bizim Büro, Sayfa Sayısı: 839, ISBN: 978-975-8201-88-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4841926)

Ortaçağ Tarih Ve Medeniyetine Dair Çeviriler Iı (2008)., BAKIR ABDULHALİK,ÜLGEN PINAR, Bizim Büro, Sayfa Sayısı: 839, ISBN: 978-975-8201-88-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4841924)

Ortaçağ Tarih Ve Medeniyetine Dair Çeviriler Iı (2008)., BAKIR ABDULHALİK,ÜLGEN PINAR, Bizim Büro, Sayfa Sayısı: 839, ISBN: 978-975-8201-88-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4841923)

Ortaçağ Tarih Ve Medeniyetine Dair Çeviriler Iı (2008)., BAKIR ABDULHALİK,ÜLGEN PINAR, Bizim Büro, Sayfa Sayısı: 839, ISBN: 978-975-8201-88-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4841921)

Ortaçağtarih Ve Medeniyetine Dair Çeviriler Iı (2008)., BAKIR ABDULHALİK,ÜLGEN PINAR, Bizim Büro, Sayfa Sayısı: 839, ISBN: 978-975-8201-88-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4841913)

Ortaçağ Tarih Ve Medeniyetine Dair Çeviriler (2008)., BAKIR ABDULHALİK,ÜLGEN PINAR, Bizim Büro, Sayfa Sayısı: 839, ISBN: 978-975-8201-88-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4841916)

Ortaçağ Tarih Ve Medeniyetine Dair Çeviriler Iı (2008)., BAKIR ABDULHALİK,ÜLGEN PINAR, Bizim Büro, Sayfa Sayısı: 839, ISBN: 978-975-8201-88-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4841890)

Ortaçağ Tarih Ve Medeniyetine Dair Çeviriler Iı (2008)., BAKIR ABDULHALİK,ÜLGEN PINAR, Bizim Büro Yayınevi, Sayfa Sayısı: 839, ISBN: 978-975-8201-88-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4841884)

Yorumlar (2)
TDH 3 yıl önce
TDH olarak öneriyoruz arkadaşlar.
Aslı Kılıç 3 yıl önce
Çok çok değerli bir hocamız, kitabını severek okuyacağım.