Ahmet'in nasıl yazılır? Ahmet'im nasıl yazılır? (Ahmedim nasıl yazılır?)

Ahmet'in nasıl yazılır, Ahmet'im nasıl yazılır?

Soru: Ahmet'in nasıl yazılır? Ahmet'im nasıl yazılır?

YANIT

Bu sorunun yanıtı şöyledir: Kesme imi kullanmak gerekmektedir. Ahmet'in, Ahmet'im biçiminde yazılır, ancak T harfi yumuşayarak D'ye dönüşmez.

TDK kuralları şöyledir:

Sonunda p, ç, t, k ünsüzlerinden biri bulunan Ahmet, Çelik, Halit, Şahap; Bosna-Hersek; Kerkük, Sinop, Tokat, Zonguldak gibi özel adlara ünlüyle başlayan ek getirildiğinde kesme işaretine rağmen Ahmedi, Halidi, Şahabı; Bosna-Herseği; Kerküğü, Sinobu, Tokadı, Zonguldağı biçiminde son ses yumuşatılarak söylenir.

Sonuç olarak Ahmet'in, Ahmet'im biçiminde yazılışı doğrudur ancak okurken Ahmedin, Ahmedim diye yumuşatılır.


Ahmet'le nasıl yazılır TDK açıklaması?

Yanlış: Ahmetle

Doğru yazılışı şöyledir: Ahmet'le. Kesme imi kullanılmadan yazılması yanlıştır.


Ayşe'yle nasıl yazılır?

Ayşe'yle nasıl yazılır sorusunun yanıtı şöyledir.

Yanlış: Ayşeyle

Doğru: Ayşe'yle


Ali'yle nasıl yazılır?

Ali'yle nasıl yazılır sorusunun yanıtı şöyledir.

Yanlış: Aliyle

Doğru: Ali'yle


Ahmetler nasıl yazılır?

Ahmetler nasıl yazılır sorusunun yanıtı şöyledir.

Yanlış: Ahmet'ler

Doğru: Ahmetler (Çoğul eki kesmeyle ayrılmaz.)


Ahmetciğim nasıl yazılır? Ahmet'ciğim mi, Ahmetciğim mi, Ahmetçiğim mi?

Ahmetciğim nasıl yazılır sorusunun yanıtı şöyledir.

Yanlış: Ahmet'ciğim

Doğru: Ahmetçiğim


Ayşelerin nasıl yazılır

Ayşelerin nasıl yazılır sorusunun yanıtı şöyledir.

Yanlış: Ayşe'lerin

Doğru: Ayşelerin

Özel isimlere gelen ekler nasıl yazılır? (TDK)

ÖZEL İSİMLERE GELEN EKLERİN YAZIMI İLE İLGİLİ YAZIM KURALLARI


Özel adların sonlarına ulanan yapım ekleri bitişik, çekim ekleri ise kesme imiyle ayrılarak yazılır. Ancak bu kuralın özel durumları vardır.

1- Özel adların aldığı yapım ekleri kesme imi ile ayrılmaz.

Özel adların sonlarına gelen yapım ekleri ve bunların yazımı:

Örnekler:

Türkçe, Fransızca, Hintçe, Çince...

Fatihçe...

Alicik, Muratçık...

Türkçü...

Avrupalı, Ankaralı, Bakırköylü...

Türklük, Müslümanlık, Alevilik...

Fıratsız, Diclesiz Anadolu...

Alisiz, Rıdvansız...

Darvinizm...

Türkoloji, Hititoloji...

2- Özel adların sonlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılırÖrnekler:

Ankara'ya gitti.

Minnoş'a ciğer aldı.

Ali Bey'in kardeşidir bu.

Kasım'ın 17'sinde gelecekler.

23 Nisan'da gösteri var.

1992 Haziranı'nda oradayız.

Beni arayan Ali'ymiş.

Çalıkuşu'nu severek okudum.

Gemlik'ten (bilgi yelpazesi.net) geliyoruz.

Burak'ın gelmesini bekliyorum.

3- Özel adlardan türeyen sözcüklerin aldığı çekim ekleri ve kurum, kuruluş, bakkal, okul, belediye vb. kesme işaretiyle ayrılmaz.(BU KURALA DİKKAT EDİNİZ, ÇÜNKÜ ESKİDEN AYRILIRDI. TDK ŞİMDİ AYIRMIYOR)


Örnekler:

Aydınlının, Türkçeyi, Aliciğim, Türklüğün...

Çocuk Esirgeme Kurumuna bağış yapmalıyız.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulunda okuyorum.

Sultanbeyli Belediyesine başvurdu.

Türkçenin, Rizeliler, Türkçeyi…

Dipçe: "-li, -lik, -ci, -cik, -siz, -izm" gibi yapım eki almış bir özel adın sonuna çekim eki gelirse bu ek, kesme işaretiyle ayrılmaz.

Yorumlar (0)