Dilekçe Nedir? Dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe Nedir? Dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe Nedir? Dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe Nedir? Dilekçe nasıl yazılır?

Nasıl Yazılır Sözlüğümüzde 100.000 dolayında sözcüğün doğru yazılışı verilmiştir.

Sözcüklerin doğru yazılışını araştırmak için tıklayınız: NASIL YAZILIR SÖZLÜĞÜ

Konu: Dilekçe Nedir? Dilekçe nasıl yazılır? Dilekçe nedir nasıl yazılır?

Dilekçe Nedir?

Dilekçe belli bir yaştan sonra hayatımızda her yerde karşımıza çıkar. Eğitim hayatımızda belli bir zaman sonra ilkokulda ailelerimizin gerektiğinde bizim için yaptığı şeyleri artık kendimiz yapmaya başlarız. Bunlardan biri üniversite eğitimimiz boyunca sürekli gerekli gereksiz şeylere dilekçe yazmak olur. Dilekçe yazılması geri kalmış bir durum gibi gözükse de, bugün bütün devlet dairelerinde işler halen daha dilekçe yazarak devam etmektedir.

Dilekçe Nedir? Dilekçe nasıl yazılır?

Düşünce ve şikayetlerin ya da isteklerin yetkili makamlara iletilmesini sağlayan yazı olan dilkçeyi bir kişinin yazabildiği gibi, bir topluluk da yazabilir. Resmi veya özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılabilen imzalı yazılardır. Her Türk vatandaşının resmi kurumlara dilekçe verme hakkı bulunur ve bu hak anayasa tarafından koruma altındadır.

Dilekçe Ne Zaman Yazılır?

Dilekçe yazmanın gerekli olduğu durumlara baktığımızda şunları görüyoruz:

 • Hukuk ile ilgili konularda ( davalar vb.)
 • Banka ile ilgili işlemlerde ( kredi masrafını geri almak gibi)
 • Eğitim ile ilgili konularda ( okulun dekanlığına vb.)

Bunun gibi birçok durumda dilekçe yazılır. Kısaca istekte bulunmak, şikayet ve teşekkür etmek amaçlarıyla dilekçe yazılır.

Dilekçe Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

 • 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. Kesinlikle yarım kâğıt kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemelidir, çok gerekli ise ikinci kâğıt kullanılmalıdır.
 • 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. Tükenmez kalemle mavi ve siyah mürekkepli kalemler dışında başka renkli kalemlerle yazılmaz.
 • 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 • 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 • 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.
 • 6. Sorun, durum ya da dilek kısa ve açık olarak ifade edilmelidir. Gereksiz ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilmemelidir.
 • 7. İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır. Bir şikâyet söz konusu ise sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır.
 • 8. Hiyerarşik düzene dikkât edilmelidir.
 • 9. Bir konuda üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa "...durumu bilgilerinize arz ederim.",

Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "Gereğini saygılarımla arz ederim.",

Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa " İzninizi saygılarımla arz ederim" gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

 • 10. Yazım ve noktalama kurallarına dikkât edilmelidir.
 • 11. Dilekçe sahibi adını-soyadını ve açık adresini belirtmelidir.
 • 12. Bir dilekçede sadece bir imza bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekte bulunacaksa bunlar da dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler.
 • 13. Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "Ekler" başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

 1. Dilekçe, çizgisiz beyaz kağıda yazılır. Tam kağıt olmalıdır. Kağıdın arka yüzüne geçilmez, gerekiyorsa ikinci kağıt kullanılır.
 2. Mavi ya da siyah kalemle yazılabildiği gibi bilgisayar ile de yazılabilir.
 3. İlgili kuruma hitap ederek başlanmalıdır. Hitaptan sonra virgül konur.
 4. Yer ve tarih yazılmalıdır.
 5. Ciddi bir üslup kullanılarak yazılan dilekçede nesnel olunmalıdır.
 6. Dilek ya da sorun açık ve kısa olarak ifade edilmeli, gereksiz ayrıntılara girilmemelidir. Dilekçe kişisel olmaktan uzaklaşmalıdır.
 7. İstenen şey yasaya uygun olmalıdır. Bir şikayet için dilekçe yazılıyorsa belge ve tanıklıklara dayandırılmalıdır.
 8. Hiyerarşik düzen dikkat edilmesi gereken bir konudur.
 9. Bir konuda üst makamın bilgilendirmesi durumunda "Bilginize arz ederim", üst makamın sorunu çözmesi durumunda "Gereğini saygılarımla arz ederim", yapılacak bir işlem için izin istendiğinde "İzninizi saygılarımla arz ederim" ifadeleri ile dilekçe sonlandırılmalıdır.
 10. Her yerde olduğu gibi dilekçe yazarken de yazım ve noktalama kurallarına dikkat edilmelidir.
 11. Dilekçeyi yazan kişi, adını, soyadını ve açık adresini belirtmelidir.
 12. Dilekçede tek bir imza bulunmalıdır. Ortak bir konu hakkında birden çok kişi dilekçe yazdığında ise her biri ayrı ayrı dilekçe yazıp imzalamalıdır.
 13. Dilekçeye ek belge ekleniyorsa bunlar yazının sonunda Ekler başlığı altında maddeler halinde yazılmalıdır.
 14. Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılmalıdır.
 15. Hitaptan sonra metne başlamadan iki satır boşluk bırakılmalıdır.
 16. Tarih ve hitap arasında 3-15 arası satır boşluğu sayfanın yapısına (metnin uzunluğuna göre) göre seçilebilir. Aynısı imza sonrasında gelen bilgiler için de geçerlidir.

Dilekçe Bulunması Gerekenlerin Yerleşimi Nasıl Olmalıdır?

Dilekçede temel olarak 6 unsur bulunur:

 • Tarih
 • Makam adı (gerekirse ili veya açık adresi)
 • Konu metni
 • İmza
 • Dilekçeyi yazan kişinin adı (soyadı büyük harfle yazılır)
 • Dilekçeyi yazan kişinin adresi

Dilekçe Nasıl Yazılır Örnek Taslağı

Yukarıda da belirttiğimiz üzere birçok insan dilekçe yazmayı biliyorum zanneden ama iş "dilekçe nasıl yazılır " sorusuna geldiği zaman öylece kağıda bakılır durulur. Bu içerikte hem dilekçe nasıl yazılır hakkında bilgi verirken hem de " dilekçe nası yazılır örnek taslak" paylaşımı yaparak da görsellik ile destekledik. İçeriğe koyduğumuz dilekçe örnekleri sayesinde sizlerde istediğiniz kuruma dilekçe önerilerinizi iletebilirsiniz.


ÖRNEK 2
Dilekçe Nedir? Dilekçe nasıl yazılır? Dilekçe nedir nasıl yazılır?, Dilekçe nasıl yazılır örnek,  dilekçe nedir özellikleri, tutanak nedir nasıl yazılır, dilekçe nasıl yazılır kısaca, dilekçe niçin yazılır, dilekçe nasıl yazılır TDK, dilekçe türleri, TDK dilekçe örneği 2020

Yorumlar (1)
gülşen ceylan 4 yıl önce
istifa dilekçemi nası yaza bilirim