Öge nasıl yazılır? Öge mi, öğe mi?

Öge nasıl yazılır? Öge mi öğe mi?

Öge nasıl yazılır? Öge mi öğe mi? sorusunun yanıtı şöyledir: Öge yazımı doğru, öğe yazımı yanlıştır.

  • öğe > yanlıştır.
  • öge >  doğrudur.

TDK Öge açıklaması

  • 1. Birleşik bir şeyi oluşturan basit şeylerden her biri, unsur, eleman.
  • 2. Başka şeylerin kendisinden türediği ilk madde, ilke, unsur.
  • 3. db. Bir cümleyi oluşturan özne, yüklem, tümleç vb. birimlerden her biri.
  • 4. man. Bir sınıf veya bir topluluğun bireylerinden her biri: O savaşı başarıya ulaştıran en kuvvetli öge, ne yabancıdan gördüğümüz yardım ne de bugünkü özel girişimcilerin gayretleridir. -N. Cumalı.


Öge nasıl yazılır, Öge mi, öğe mi, Öge yazımı, öğe yazımı

Yorumlar (0)